Napredni Linux kurs

Opšte informacije

Trajanje kursa:
18 nedelja / 132 časa
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 95040 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

"Napredni Linux" Kurs

Napredni Linux kurs pruža napredna znanja o Linux operativnom sistemu, sa fokusom na komandni interfejs - CLI i obezbeđuje kompetencije neophodne za zaposlenje na poziciji Sistem administratora. Sadržaj ovog kursa se nadovazuje na gradivo koje se izučava na kursu "Osnove Linux-a".

Materijal za Napredni Linux kurs se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi i polaznicima je dostupan preko Interneta. Kroz niz laboratorijskih vežbi koje se rade na računaru, polaznici kursa stiču praktična znanja u radu sa Linux operativnim sistemima.

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka čijom izradom primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja daju se domaći zadaci, namenjeni za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Linux I:

 • Korišćenje Shell-a
 • Korišćenje HELP alata
 • Korišćenje tekstualnih alata
 • Konfiguracija Shell-a
 • Manipulacija fajlovima
 • Korišćenje džoker karaktera
 • Traženje fajlova
 • Regularni izrazi
 • Vi editor
 • Standardni tekstualni ulaz/izlaz i redirekcija
 • Upravljanje procesima
 • Komande za arhiviranje
 • Upravljanje vlasništvom i privilegijama nad datotekama
 • Korišćenje linkova u fajl sistemu
 • Konfiguracija hardvera
 • Proces pokretanja operatinog sistema
 • Upravljanje procesom pokretanja operativnog sistema
 • Upravljanje nivoima izvršavanja operativnog sistema
 • Dizajn šeme particija hard diska
 • Kreiranje particija hard diska
 • Povezivanje fajl sistema
 • Očuvanje integriteta fajl sistema
 • Ispravljanje grešaka u fajl sistemu
 • Disk kvote
 • Upravljanje aplikativnim paketim akorišćenjem RPM-a i YUM-a
 • Upravljanje aplikativnim paketima u Debian okruženju
 • Upravljanje deljenim bibliotekama

Modul 2. Linux II:

 • Korišćenje naprednih Shell funkcija
 • Shell skript
 • SQL
 • Komponente grafičkog interfejsa
 • Upravljanje grafičkim interfejsom
 • Alati za korisnike sa posebnim potrebama
 • Upravljanje korisnicima i grupama korisnika
 • Automatizacija administracije sistema zakazivanjem poslova
 • Lokalizacija i internacionalizacija
 • Podešavanje sistemskog vremena
 • Logovanje sistemskih poruka
 • Konfiguracija klijenta elektronske pošte
 • Upravljanje štampačima i štampanjem
 • Osnove računarskih mreža
 • Podešavanje mrežnih parametara sistema
 • Rešavanje problema u računarskim mrežama
 • Podešavanje sigurnosti naloga
 • Podešavanje sigurnosti uređaja
 • Enkripcija

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa.
 • Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju FTN Informatika sertifikati  o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.
 • Oblasti koje pokriva Napredni Linux kurs u potpunosti odgovaraju zahtevanim oblastima za dobijanje LPI LPIC-1  (Linux Professional Institute - Linux Administrator) seritifikata. Ovaj sertifikacioni ispit se polaže u ovlašćenim Pearson VUE testing centrima i nije uključen u cenu kursa.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 132 časa, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 33 termina po 4 časa, raspoređenih u 18 nedelja (2 termina nedeljno), plus završni ispit na kraju 19. nedelje.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se u savremeno opremljnim laboratorijama FTN Informatika, na adresi Laze Nančića 36, Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 95.040 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.  

Prijava na kurs:

Ukoliko želite da se prijavite za upis na kurs, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" pri vrhu ove stranice, zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com