Kurs za grafički dizajn

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
25.06.2023.
Trajanje kursa:
15-60 školskih časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Čačak, Ćuprija, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Niš, Novi Sad, Paraćin, Požarevac, Smederevo, Subotica, Užice, Vranje

CENA: od 12000 din

Opis kursa

Svaka obuka i kurs za grafički dizajn koji se organizuje u okviru Akademije Oxford podrazumeva početni i napredni nivo, a uglavnom se radi o savladavanju programa iz Adobe paketa. Od svih zainteresovanih kandidata se zahteva ne samo da poseduju osnovno znanje rada na računaru, već i da poznaju rad u Windows operativnom sistemu.

Oni imaju mogućnost da odaberu da li će da nauče da rade u programu Adobe Photoshop, odnosno da li žele da pohađaju kurs i obuku za Adobe Illustrator, a nudi im se i mogućnost da nauče da rade u programu Adobe Indesign, kao i da upoznaju sa korišćenjem programa Coreldraw. Isto tako imaju mogućnost i da pohađaju specijalizovani kurs Adobe paket za grafički dizajn i da se upoznaju u radom sa sva tri navedena programa iz Adobe paketa.

Samo od kandidata zavisi da li će da odluči da pohađa individualnu nastavu ili grupni kurs i obuku za grafički dizajn. On, takođe mora znati da se ova dva tipa nastave bitno razlikuju, a najpre zato što se kod grupne nastave jasno definiše sve, što nije slučaj kod individualne obuke. Naime, svi oni polaznici koji se odluče za pohađanje odabrane obuke u grupama treba da prihvate najpre trajanje ove vrste kursa, a zatim i termine, kao i dinamiku, jer je to sve precizno definisano od strane organizatora obuke. A sve to ne važi uglavnom kod individualne nastave, jer kandidati imaju obavezu samo da prihvate važeći nastavni plan, to jest trajanje ove vrste obuke. U ovom slučaju se oni sa profesorom koji će im i držati obuku dogovaraju oko svih potrebnih detalja, a to uključuje prvo dogovor oko datuma kada će da počne ova vrsta kursa, a zatim i o terminima u kojima će se održavati predavanja, kao i o dinamici, tako da kandidati u ovom slučaju imaju mnogo više slobode nego ako se odluče za grupnu obuku i kurs za grafički dizajn.

Bez obzira koji program žele da savladaju, svi zainteresovani polaznici mogu da se tokom cele kalendarske godine prijave za pohađanje odabrane obuke i to ili u radno vreme jedne od poslovnica Akademije Oxford lično ili putem telefona jedne od poslovnica. Isto tako imaju mogućnosti i da na zvaničan mejl organizatora obuke, koji se nalazi na oficijelnom sajtu pošalju podatke za prijavu, te da u njemu navedu osim imena i prezimena, te broja telefona za kontakt i informacije koje su bitne za pohađanje obuke.

Šta obuhvata obuka i kurs za grafički dizajn?
Kandidati koje zanima kurs i obuka za grafički dizajn mogu da odaberu da li žele da savladaju rad u programu Adobe Photoshop, te Adobe Illustrator ili Adobe Indesign. Isto tako imaju mogućnost i da pohađaju obuku i kurs za Coreldraw, a takođe u Akademiji Oxford se organizuje i poseban kurs Adobe paket za grafički dizajn i to kako na početnom, tako i na naprednom nivou, tokom koga će polaznici da nauče da koriste sve prethodno pomenute programe iz Adobe paketa.

Inače, svi pomenuti programi su namenjeni polaznicima kako na početnom, tako i na naprednom nivou, pa se i zahtevi razlikuju, te se za one kandidate koji žele da pohađaju napredne obuke i kurseve za grafički dizajn očekuje da osim poznavanja rada na računaru i korišćenja Windows operativnog sistema, očekuje i da poznaju osnov korišćenja konkretnog programa koji se izučava tokom nastave. A od onih polaznika koji su zainteresovani za početni vid obuke se zahteva samo osnovno znanje rada na računaru i rad u Windows okruženju.

Tokom početnog kursa za Adobe Photoshop polaznici će da nauče da koriste ovaj softver i u njemu obrađuju fotografije, a takođe će se upoznati i sa korišćenjem boja i različitih filtera u okviru Photoshop - a. Naučiće i da retuširaju fotografiju u ovom programu, ali i sve ostale detalje koji će im omogućiti da samostalno koriste pomenuti program u praksi, a na naprednom nivou kursa za Adobe Photoshop će se upoznati sa još mnogo efekata koji se primenjuju u ovom programu, ali i sa mnogobrojnim funkcijama koje on nudi, a koje su namenjene onim ljudima koji poznaju njegovo korišćenje na višem nivou.

Program Adobe Illustrator se smatra jednim od najpoznatijih kada je u pitanju rad sa vektorima, odnosno sa vektorskom grafikom i najčešće ima primenu u pripremi za štampu, tako da će polaznici ovde, pored ostalog da nauče kako se radi sa objektima u ovom programu, odnosno kako se vrši njihova popuna i iscrtavanje kontura, ali i na koji način funkcionišu slojevi u programu Adobe Illustrator. Upoznaće se i sa bitmapama i sa osnovama štampanja i procesa pripreme za štampu, a tokom nastave na naprednom nivou će usavršiti stečeno znanje, te će naučiti i kako se radi sa konkretnim simbolima, odnosno sa 3D objektima, ali i šta su takozvani Blend modovi i kako se koriste u ovom programu. A poseban segment u ovoj obuci je usmeren na korišćenje programa Adobe Illustrator za oblast web dizajna.

Zainteresovani polaznici imaju mogućnost i da se upoznaju sa radom u programu Adobe Indesign, a koji je namenjen dizajniranju višestranični publikacija, poput recimo knjiga, časopisa, kataloga i drugih, tako da će svi polaznici da nauče na osnovnom nivou karakteristike ovog programa, ali i kako se vrši dizajniranje u njemu, odnosno kako se radi sa tekstom u Indesign - u. Naučiće i na koji način može da se izvrši fini prelom, a sve to kako bi po završetku ove obuke bili sposobni da izrade različite materijale uz njegovu primenu, dok se na naprednom nivou oni upoznaju sa korišćenjem različitih efekata u ovom programu, a zatim uče i sve detalje vezano za stilove i pripremu za štampu, te na koji način se u Indesign - u radi sa nekim složenijim dokumentima.

Pored svih pomenutih, tu je i kurs i obuka za Coreldraw, dok Akademija Oxford za sve one kandidate koji žele da u okviru jednog kursa nauče da koriste sve programe koji čine Adobe paket koji su namenjeni grafičkom dizajnu organizuje i kurs i obuku Adobe paket za grafički dizajn i to kako na početnom, tako isto i na naprednom nivou.

Kako se odvija nastava tokom kursa za grafički dizajn?
Svi kursevi i obuke za grafički dizajn koji se organizuju u brojnim poslovnicama Akademije Oxford podrazumevaju kako individualnu, tako i grupnu nastavu, a što zapravo znači da svaki polaznik pojedinačno može da se odluči koji tip obuke želi da pohađa.

Kada je u pitanju grupna nastava, polaznici moraju znati da je ovde sve jasno definisano i to kako njeno trajanje, tako i dinamika, ali i termini u kojima se časovi održavaju, dok se jedino ne zna tačno termin kada ova vrsta kursa počinje, uzevši u obzir da se mora sačekati prijavljivanje dovoljnog broja kandidata kako bi mogla da bude oformljena jedna grupa u konkretnoj poslovnici. A to znači da se u jednoj od poslovnica mora prijaviti minimalno njih troje, dok grupe broje najviše osmoro kandidata. Iako nije uobičajeni, čak su i termini podložni promenama ponekad, ali samo ako svi polaznici koji čine konkretnu grupu to zahtevaju i ako koordinator za nastavu te poslovnice odobri promenu termina, ali se ovo ne primenjuje tako često.

Za individualnu nastavu je tačno određeno samo trajanje, a sve ostalo, to jest termini i dinamika, kao i datum početka održavanja ovog kursa se definišu dogovorom između svakog pojedinačnog kandidata i predavača.

Kome je kurs i obuka za grafički dizajn namenjena?
Svaki kandidat koji ima želju da nauči kako funkcionišu programi iz Adobe paketa namenjeni grafičkom dizajnu je pozvan da pohađa odabrani kurs i obuku za grafički dizajn u našim poslovnicama.

Ako se odluči za početni nivo određene obuke, od njega se očekuje poznavanje korišćenja Windows operativnog sistema i rad na računaru, dok se za napredni nivo kursa zahteva da uz sve pomenuto poznaje i osnovno korišćenje konkretnog programa.

Koliko traju obuke i kursevi za grafički dizajn?
Trajanje svih pojedinačnih obuka je potpuno različito, pa tako recimo svi kursevi osim onoga za napredni nivo programa Adobe Indesign, kao i programa Adobe Photoshop na početnom i naprednom nivou traju ukupno 30 školskih časova, to jest dinamikom od 3 časa ukupno deset dana, a što je zapravo 135 minuta nastave svakog od tih 10 dana. Individualna nastava kod ovih kurseva traje ukupno 21 školski.

Što se tiče kursa za Indesign napredni i grupna i individualna nastava traju ukupno 22 školska časa, stim što je kod grupne nastave jasno definisana dinamika, tako da podrazumeva 11 dana obuke, a svakoga od tih dana kandidat ima obavezu da pohađa nastavu u trajanju od 90 minuta, što je zapravo dva školska časa dnevno.

Kurs i obuka za Adobe Photoshop na početnom nivou u oba slučaja, to jest i za grupnu i za individualnu traje ukupno 22 školski čas, a dinamika je 11 dana po 2 školska časa, dok se kod individualne nastave kandidat sa profesorom dogovara o tačnim terminima kada bi ona trebalo da se održava.

Za kurs i obuku Adobe Photoshop napredni grupna obuka traje ukupno 15 školskih časova i to pet dana po tri školska časa dnevno, a individualna podrazumeva nastavni program od ukupno 9 školskih časova.

Kada je u pitanju kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn, bez obzira da li je u pitanju početni ili napredni nivo, nastava traje 40 školskih časova kada je reč o individualnoj, odnosno 60 školskih časova ako kandidat odluči da pohađa obuku u grupi. A dinamika kod grupne nastave u ovom slučaju jeste 5 puta nedeljno po dva školska časa.

Koja je cena kursa i obuke za grafički dizajn?
Budući da se cene pojedinačnih kurseva za grafički dizajn razlikuju, to svako ko je zainteresovan da sazna koliko košta obuka i kurs za grafički dizajn koji želi da pohađa može da poseti sledeći link.

Gde i kada se održavaju obuke i kursevi za grafički dizajn?
Kandidati koji su zainteresovani da odabrani kurs i obuku za grafički dizajn pohađaju u skladu sa pravilima individualne nastave je pohađaju od onog trenutka kada se dogovore sa profesorom da obuka počinje, a u poslovnici u kojoj se prijavljuju.

Ipak, to ne važi kod grupne nastave, uzevši u obzir da je za formiranje konkretne grupe neophodno sačekati prijavu najmanje tri kandidata u odabranoj poslovnici. A nakon toga se svi prijavljeni obaveštavaju na za to određen način o datumu kada ovaj vid nastave treba da počne, ali i o tačnim terminima.

Dodatne napomene:

  • u saradnji sa Oxford Web Studi - om svim kandidatima pružamo najbolju praksu u domenu grafičkog dizajna, koju vode uspešni predavači sa bogatim radnim iskustvom u programu Coreldraw i u programima koji čine Adobe paket (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign)
  • prijava za odabrani kurs i obuku za grafički dizajn se vrši cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford lično, odnosno preko mejla ili putem telefona
  • polaznici imaju obavezu da sva plaćanja vezano za odabranu obuku izvrše u navedenom roku po zvaničnom cenovniku, a u onoj poslovnici u kojoj i prate nastavu
  • ukoliko određena grupa zaposlenih iz neke kompanije želi da pohađa odabranu obuku i kurs za grafički dizajn i ima posebne zahteve, može očekivati da će naši zaposleni da izvrše prilagođavanje nastavnog plana u skladu sa njihovim potrebama

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com