Kurs Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa

Opšte informacije

Trajanje kursa:
18 nedelja / 160 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 259200 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje


Kurs „Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa"


„Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa" je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije neophodne za dizajn i pripremu štampe korišćenjem Adobe paketa programa, kao i kompetencije za dizajn korisničkog interfejsa.

Kurs sadrži četiri logičke celine, dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator (modul 1.), dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design (modul 2.), dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop (modul 3.) i dizajn korisničkog interfejsa (modul 4.).

Kurs je pogodan kako za početnike, tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator:

 • Osnove potrebne za rad u Illustratoru
 • Upoznavanje radnog okruženja
 • Alatke za selekciju, kretanje kroz document, prikaz ....
 • Crtanje osnovnih grafičkih oblika // alati namenjeni tome
 • Transformacije oblika
 • Crtanje otvorenih i zatvorenih putanja // Pen tool, Pencil Tool
 • Upotreba četkica
 • Bojenje objekata
 • Rad sa slojevima
 • Rad sa tekstom
 • Rad sa fotografijama
 • Primena efekata
 • Rad sa stilovima
 • Rad sa simbolima
 • Alati za crtanje u perspektivi
 • Podešavanja potrebna za profesionalnu pripremu za štampu
 • Generisanje PDF dokumenta prema izlaznim zahtevima

Modul 2. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design:

 • Osnove potrebne za rad u In Design-u
 • Poznavanje osnova Adobe In Design aplikacije
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi knjiga za štampu
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi novina za štampu
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi specifičnih poslova

Modul 3. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop:

 • Osnove potrebne za rad u Photoshopu
 • Isecanje i retuširanje - ispravljanje fotografija
 • Rad sa slojevima- lejerima
 • Poboljšavanje kvaliteta fotografije
 • Pravljenje selekcija
 • Retuširanje slika
 • Rad sa bojama
 • Rad sa tekstom i vektorskim oblicima
 • Pravljenje kolaža od više slika
 • Filteri
 • Napredno retuširanje fotografija
 • Camera raw – digitalna fotolaboratorija

Modul 4. Dizajn korisničkog interfejsa:

 • Elementi korisničkog interfejsa.
 • Ergonomski principi i standardi.
 • Korisnički-orjentisan interfejs.
 • Pristupačnost i personalizacija korisničkog interfejsa.
 • Korisnički interfejs za različite platfome (tablet, mobilni, VR/AR naočare, smart TV, konzole).
 • Kreiranje skica i prototipa (prototyping) korisničkog interfejsa.
 • Odnos između korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX).
 • Metodologija testiranja korisničkog iskustva (heuristička evaluacija, prediktivna evaluacija, studije upotrebljivosti, praćenje pogleda, A/B test).
 • Principi dizajna grafičkog interfejsa.
 • Elementi grafičkog interfejsa (vizuelni identitet, glavna navigacija i pomoćne navigacije, dijalog prozor i informativni prozori, traka za tekst, kursor, linkovi, animirani efekti, miltimedijalni elementi itd).
 • Smernice i trendovi grafičkog dizajna i tipografije u domenu grafičkog interfejsa.
 • Pristupačnost i personalizacija grafičkog interfejsa.
 • Grafički interfejs za mobilne uređaje i ekrane osetljive na dodir. Responzivni grafički interfejs.
 • Metodologija testiranja grafičkog interfejsa.

Završni ispit i sertifikacija:

• Ukupna ocena uspeha polaznika se formira na osnovu zbira bodova osvojenih na parcijalnim ispitima, koji se realzuju na kraju svakog modula. Kako svaki ispit nosi 25 bodova, maximalan ukupni broj bodova ostvaren na kursu je 100. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od ukupnog broja bodova ostvarenih na kursu. Kurs je uspešno završen ako polaznik ukupno ostvari najmanje 50% bodova.

Trajanje:

• Ukupno trajanje kursa je 160 časova / 18 nedelja, organizovanih u 4 modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova (4 nedelje), organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat), održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju svakog modula.

Lokacija:

• Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se u prostorijama FTN Informatika doo na adresi Laze Nančića 36, 21000 Novi sad.

Cena:

• Ukupna cena kursa iznosi 259.200 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u četiri mesečne rate.

Prijava na kurs:

• Ukoliko želite da se prijavite za upis na kurs, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs", zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com