Kurs Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.03.2023.
Trajanje kursa:
18 nedelja / 160 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 126000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje


Kurs „Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa"


„Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa" je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije neophodne za dizajn i pripremu štampe korišćenjem Adobe paketa programa, kao i kompetencije za dizajn korisničkog interfejsa.

Kurs sadrži četiri logičke celine, dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator (modul 1.), dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design (modul 2.), dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop (modul 3.) i dizajn korisničkog interfejsa (modul 4.).

Kurs je pogodan kako za početnike, tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Illustrator:

 • Osnove potrebne za rad u Illustratoru
 • Upoznavanje radnog okruženja
 • Alatke za selekciju, kretanje kroz document, prikaz ....
 • Crtanje osnovnih grafičkih oblika // alati namenjeni tome
 • Transformacije oblika
 • Crtanje otvorenih i zatvorenih putanja // Pen tool, Pencil Tool
 • Upotreba četkica
 • Bojenje objekata
 • Rad sa slojevima
 • Rad sa tekstom
 • Rad sa fotografijama
 • Primena efekata
 • Rad sa stilovima
 • Rad sa simbolima
 • Alati za crtanje u perspektivi
 • Podešavanja potrebna za profesionalnu pripremu za štampu
 • Generisanje PDF dokumenta prema izlaznim zahtevima

Modul 2. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe In Design:

 • Osnove potrebne za rad u In Design-u
 • Poznavanje osnova Adobe In Design aplikacije
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi knjiga za štampu
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi novina za štampu
 • Primena Adobe In Design aplikacije u pripremi specifičnih poslova

Modul 3. Dizajn i priprema štampe u programu Adobe Photoshop:

 • Osnove potrebne za rad u Photoshopu
 • Isecanje i retuširanje - ispravljanje fotografija
 • Rad sa slojevima- lejerima
 • Poboljšavanje kvaliteta fotografije
 • Pravljenje selekcija
 • Retuširanje slika
 • Rad sa bojama
 • Rad sa tekstom i vektorskim oblicima
 • Pravljenje kolaža od više slika
 • Filteri
 • Napredno retuširanje fotografija
 • Camera raw – digitalna fotolaboratorija

Modul 4. Dizajn korisničkog interfejsa:

 • Elementi korisničkog interfejsa.
 • Ergonomski principi i standardi.
 • Korisnički-orjentisan interfejs.
 • Pristupačnost i personalizacija korisničkog interfejsa.
 • Korisnički interfejs za različite platfome (tablet, mobilni, VR/AR naočare, smart TV, konzole).
 • Kreiranje skica i prototipa (prototyping) korisničkog interfejsa.
 • Odnos između korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX).
 • Metodologija testiranja korisničkog iskustva (heuristička evaluacija, prediktivna evaluacija, studije upotrebljivosti, praćenje pogleda, A/B test).
 • Principi dizajna grafičkog interfejsa.
 • Elementi grafičkog interfejsa (vizuelni identitet, glavna navigacija i pomoćne navigacije, dijalog prozor i informativni prozori, traka za tekst, kursor, linkovi, animirani efekti, miltimedijalni elementi itd).
 • Smernice i trendovi grafičkog dizajna i tipografije u domenu grafičkog interfejsa.
 • Pristupačnost i personalizacija grafičkog interfejsa.
 • Grafički interfejs za mobilne uređaje i ekrane osetljive na dodir. Responzivni grafički interfejs.
 • Metodologija testiranja grafičkog interfejsa.

Završni ispit i sertifikacija:

• Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.

Trajanje:

• Ukupno trajanje kursa je 160 časova / 18 nedelja, organizovanih u 4 modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova (4 nedelje), organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat), održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju svakog modula.

Lokacija:

• Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se u prostorijama FTN Informatika doo na adresi Laze Nančića 36, 21000 Novi sad.

Cena:

• Ukupna cena kursa iznosi 126.000 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u četiri mesečne rate.

Prijava na kurs:

• Ukoliko želite da se prijavite za upis na kurs, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs", zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com