Kurs Baze podataka

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.09.2024.
Trajanje kursa:
11 nedelja / 108 časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 96000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

 

Kurs „Baze podataka”

 

Kurs Baze  podataka je intenzivni kurs, namenjen osobama koje žejle steći kompetencije junior developera za rad sa bazama podataka.

Kurs sadrži dve logičke celine, Osnove baza podataka (modul 1.) i Napredni mehanizmi baza podataka (modul 2.), pa je pogodan kako za početnike tako i za upućene koji žele produbiti stečena znanja.

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove baza podataka:

 • Modelovanje baze podataka na konceptualnom nivou – EER model podataka
 • Prevođenje EER modela podataka u relacioni model podataka
 • Poznavanje jezika relacionih baza podataka SQL
 • Sposobnost za rad sa jezikom za definiciju podataka (DDL) relacionog SUBP
 • Upotreba jezika za manipulaciju podacima (DML)
 • Sposobnost za rad sa osnovnim SQL upitima
 • Poznavanje naprednih koncepta za rad sa SQL upitima
 • Definisanje ograničenja šeme baze podataka (NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK)
 • Upotreba pogleda i sekvencera u jeziku SQL

Modul 2. Napredni mehanizmi baza podataka:

 • Poznavanje SQL naredbi za upravljanje resursima u relacionim bazama podataka
 • Korišćenje hijerarhijskih i rekurzivnih SQL upita
 • Poznavanje i upotreba transakcione obrade podataka
 • Poznavanje i upotreba indeksnih struktura
 • Korišćenje proceduralnih proširenja jezika SQL
 • Serversko programiranje – izvršni deo programa
 • Serversko programiranje – obrada podataka putem kursora
 • Serversko programiranje – izuzeci i obrada grešaka
 • Serversko programiranje – funkcije, procedure i trigeri

Ispitivanje i sertifikacija:

 • Konačan broj poena koji polaznici osvajaju na kursu se dobija sabiranjem osvojenih poena iz parcijalnog i završnog ispita. Parcijalni ispit obuhvata izradu kraćih zadataka u programskom jeziku SQL, zadataka iz EER modela i zadataka iz prevođenja EER modela podataka u relacioni model. Ovaj test pokriva celokupno gradivo prvog modula. Završni ispit se sastoji iz izrade nekoliko većih zadatka koji obuhvataju upotrebu hijerarhijskih i rekurzivnih upita, kreiranje indeksa i korišćenje proceduralnih mehanizama baze podataka. Ovaj test pokriva celokupno gradivo drugog modula. Maksimalan broj poena koje polaznik može osvojiti na kursu je 100 (50 na parcijalnom ispitu + 50 na završnom ispitu).
 • Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 108 časova, od 45 minuta, organizovanih u 2 modula. Nastava na prvom modulu se realizuje u 13 termina, a na drugom u 14 termina predavanja po 4 časa, što je ukupno 27 predavanja, raspoređenih u 11 nedelja (3 termina nedeljno), plus parcijalni i završni ispit na kraju pojedinog modula.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se u savremeno opremljnim laboratorijama FTN Informatika centra, na adresi Laze Nančića 36, Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 96.000 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

Ukoliko želite da se prijavite za upis na kurs, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" pri vrhu ove stranice, zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com