SolidWorks

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 90/3, Niš, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
23.06.2023.
Trajanje kursa:
30
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Niš, Novi Sad

CENA: 250 eur

Opis kursa

SolidWorks kurs spada u modernije CAD kurseve za 3D modeliranje i prevashodno je namenjen inženjerima mašinstva. Po završetku SolidWorks kursa kandidati će biti osposobljeni za izradu 3D modela delova i sklopova, kao i izradu tehničke dokumentacije za izradu istih.

Sadržaj kursa:

1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa

2. Izrada skica (sketch)

2D skiciranje
Entiteti skice (linija, krug, tačka, konstrukciona linija, pravougaonik, elipsa, spline, … )
Uspostavljanje relacija
Dimenzionisanje
Snimanje fajlova
3. Kreiranje jednostavnih delova

Osnove modeliranja
Komande (Extrude, Cut Extrude, Boss, Hole Wizard, Filleting)
Izbor radne ravni
Simetrija u skiciranju
Izmene na skicama i modelima
4. Tehnike vizuelizacije

View alati (pogledi)
Tasteri strelica
Srednji taster miša
Standardni pogledi
Alati za zumiranje
5. Patterning (matrice, šabloni)

Linear Patterns (linearni šablon)
Circular Patterns (kružni šabloni)
Mirror Patterns (reflektovanje šablona)
Skicom predefinisano umnožavanje (patterns)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)

Komanda sweep i revolve
Definisanje materijala
Određivanje momenata inercija i težišta delova
Osnovne simulacije i proračuni
SolidWorks Simulation Xpress
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)

Kreiranje tankozidnih delova
Definisanje orebrenja
8. Modifikacije  modela

Modifikovanje delova i skica
9. Konfiguracije delova

Kreiranje konfiguracija delova, odnosno familije delova
Modifikovanje delova sa konfiguracijama
Kreiranje biblioteke standardnih delova
10. Izrada tehničke dokumentacije

Definisanje pogleda i detalja
Definisanje delimičnih i punih preseka
Kotiranje i dodavanje tolerancija
Napomene
Zaglavlja i formati papira
Sastavnice
Štampanje
11. Sklopovi

Kreiranje novih sklopova
Dodavanje novih komponenti u sklop
Podsklopovi
Dodavanje podsklopova
Uspostavljanje relacija u sklopovima
Exploded view – razbijeni prikazi
Izmene u sklopovima

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


IT Centar - Niš
Web Dizajn
300 eur
Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com