Web programiranje - Frontend

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 7, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
10 nedelja, 40 časova (2x2 nedeljno)
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

5%
popust
CENA: 250 eur

Opis kursa

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

  • Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

- HTML-a i CSS-a
- Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
- Osnovama JavaScript programskog jezika
- Osnovama jQuery biblioteke

  • Drugi deo kursa obuhvata razvoj Angular aplikacija:

- Upoznavanje sa TypeScript programskim jezikom
- Glavnim karakteristikama Angular framework-a
- Component based arhitekturom razvoja frontend aplikacija
- Povezivanjem sa serverskom stranom koristeći Firebase cloud platformu
- Upravljanjem stanjima unutar aplikacije korišćenjem Redux-a


Tokom kursa polaznici će razviti više razlicitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

Napomena: Popust u iznosu od 5% od vrednosti kursa se ostvaruje kada se kurs plaća u celosti na dan potpisivanja ugovora.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com