Veeam Backup & Replication – Instalacija, konfiguracija i upravljanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Toše Jovanovića 7, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
3 dana (10h-16h)
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 650 eur

Opis kursa

Naziv kursa:Veeam Backup & Replication – Instalacija, konfiguracija i upravljanje

Kratak pregled: 

Veeam Backup & Replication predstavlja vodeće backup rešenje namenjeno VMware vSphere i Microsoft Hyper-V platformama za virtuelizaciju. Namena kursa je da polaznici steknu praktična znanja u konfiguraciji i administraciji Veeam Backup & Replication rešenja, sa posebim osvrtom na najbolje prakse za optimizaciju rada backup infrastrukture.

Cilljevi kursa: 

Upoznavanje polaznika sa instalacijom, konfiguracijom, administracijom i najboljim praksama u radu sa Veeam Backup & Replication rešenjem u vSphere i Hyper-V okruženjima.

Način izvođenja kursa: 

Predavanja uz praktičan rad u Veeam Backup & Replication rešenju.

Potrebno predznanje:Poželjno poznavanje osnovne administracije VMware vSphere i/ili Microsoft
Hyper-V platformi za virtuelizaciju.

Kome je kurs namenjen: Sistem administratorima, sistem inženjerima i arhitektama IT infrastrukture.

Broj polaznika: Maksimalno 8

Oprema koja se koristi za izvođenje kursa: NetApp FAS2500 storage, HP Blade serveri.

Trajanje

Kurs traje od 19.02. do 21.02.

Napomena: Kursevi su namenjeni pravnim licima.

Cena je bez uračunatog pdv-a. Faktura se izdaje nakon održanog kursa po srednjem kursu NBS na dan završetka kursa. Za više polaznika iz iste firme popust 10% za svakog polaznika. U cenu su uračunati literatura i ručak i osvežavajući napici tokom trajanja kursa.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com