Upravljanje bazama podataka Microsoft SQL Server 2012 Querying

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Stanoja Glavaša 17A, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
26.01.2018.
Trajanje kursa:
16 časova/do mesec dana
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

50%
popust
CENA: 12500 din
Cena bez popusta: 25000 din
Popust važi do: 31-01-2018

Opis kursa

Microsoft SQL Server 2012 Querying kurs predstavlja polaznu osnovu za celokupnu SQL oblast, prvi je od serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja i veština u navedenoj oblasti. Osnovni cilj obuke je da polaznicima omogući dobru osnovu za dalji rad i usavršavanje na poljima administracije i razvoja baza podataka, Buisness Intelligence-a…

 

 

Kao osnovu znanja za pohađanje navedenog kursa Microsoft predviđa iskustvo u radu sa relacionim bazama podataka i osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i njegovih funkcionalnosti. Upravljanje relacionim bazama podataka se realizuje preko sistema za upravljanje relacionim bazama podataka. Među najpopularnijim takvim sistemima danas su: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL i drugi. Većina tih sistema koristi upitni jezik SQL za manipulaciju podacima.

Relaciona baza podataka je poseban tip baze podataka kod kojeg se organizacija podataka zasniva na relacionom modelu. Podaci se u ovakvim bazama organizuju u skup relacija između kojih se definišu određene veze. 

 

 

   Microsoft SQL Server 2012 Querying
Modul 1 Upoznavanje sa Microsoft SQL Serverom 2012
Upoznavanje sa SQL Server Management Studio
Modul 2 Upoznavanje sa T-SQL Querying-om
Razumevanje logičkih redosleda operacijau SELECT naredbi
FROM i WHERE izrazi
Modul 3 Pisanje SELECT upita
Eliminacija duplikata sa iskazom DISTINCT
Korišćenje alijasa kolona i tabela
Pisanje jednostavnih CASE izraza
Modul 4 Manipulacija podataka kroz više tabela
Razumevanje i pisanje Join upita
Razumevanje i pisanje Inner Join upita
Razumevanje i pisanje Outer Join upita
Razumevanje i pisanje Cross Join i Self-Join upita
Modul 5 Sortiranje i Filtriranje podataka
Sortiranje podataka
Filtriranje podataka pomoću predikata
Rad sa SQL Server 2012 tipovima podataka
Rad sakarakterima
Rad sa datumskim i vremenskim podacima
Modul 6 Korišćenje Built-In funkcija
Pisanje upita sa Built-In funkcijama
Korišćenje funkcija konverzije
Korišćenje logičkih funkcija
Grupisanje i agregacija podataka
Korišćenje agregatnih funkcija
Korišćenje GROUP BY klauzule
Filtriranje grupa sa HEAVING klauzulom
Korišćenje podupita
Modul 7 Upotreba View-eva
Pisanje upita sa UNION operatorom
Pisanje PIVOT i UNPIVOT upita
Modul 8 Izvršavanje Stored Procedura
Manipulacija podataka pomoću Stored Procedura
Kreiranje jednostavnih Stored Procedura

 

Obuku izvodi tim naših poslovnih informatičara, u malim grupama do 5 polaznika, u samom centru Beograda u krugu "dvojke", u opremljenom kabinetu, na novim kompjuterima sa licenciranim verzijama Windows 10, po principu jedan polaznik po kompjuteru. Kabinet poseduje veliku tablu i video bim radi lakšeg praćenja obuke.

 

Trajanje kursa je 16 školskih časova (mesec dana). Obezbeđene skripte i sertifikat Centra za obrazovanje Edukat o uspešno savladanoj obuci. Potrebna je najava i rezervacija.

 

Naše iskustvo je najbolja garancija Vašeg uspeha. 

Popust se odnosi na grupne časove.

Dodatni popust za prijavljivanje više polaznika odjednom.

Mogućnost organizacije IN HOUSE obuke (u Vašem prostoru) uz korekciju cene po dogovoru.

 

Edukat je spoj tradicionalnih metoda učenja i modernog poslovanja!

 

Dobrodošli!

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com