Upravljanje bazama podataka Microsoft SQL Server 2012 Querying

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Stanoja Glavaša 17A, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
16 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

50%
popust
CENA: 12500 din
Cena bez popusta: 25000 din
Popust važi do: 31-01-2020

Opis kursa

Microsoft SQL Server 2012 Querying kurs predstavlja polaznu osnovu za celokupnu SQL oblast, prvi je od serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja i veština u navedenoj oblasti. Osnovni cilj obuke je da polaznicima omogući dobru osnovu za dalji rad i usavršavanje na poljima administracije i razvoja baza podataka, Buisness Intelligence-a…

 

 

Kao osnovu znanja za pohađanje navedenog kursa Microsoft predviđa iskustvo u radu sa relacionim bazama podataka i osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i njegovih funkcionalnosti. Upravljanje relacionim bazama podataka se realizuje preko sistema za upravljanje relacionim bazama podataka. Među najpopularnijim takvim sistemima danas su: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL i drugi. Većina tih sistema koristi upitni jezik SQL za manipulaciju podacima.

Relaciona baza podataka je poseban tip baze podataka kod kojeg se organizacija podataka zasniva na relacionom modelu. Podaci se u ovakvim bazama organizuju u skup relacija između kojih se definišu određene veze. 

 

 

   Microsoft SQL Server 2012 Querying
Modul 1 Upoznavanje sa Microsoft SQL Serverom 2012
Upoznavanje sa SQL Server Management Studio
Modul 2 Upoznavanje sa T-SQL Querying-om
Razumevanje logičkih redosleda operacijau SELECT naredbi
FROM i WHERE izrazi
Modul 3 Pisanje SELECT upita
Eliminacija duplikata sa iskazom DISTINCT
Korišćenje alijasa kolona i tabela
Pisanje jednostavnih CASE izraza
Modul 4 Manipulacija podataka kroz više tabela
Razumevanje i pisanje Join upita
Razumevanje i pisanje Inner Join upita
Razumevanje i pisanje Outer Join upita
Razumevanje i pisanje Cross Join i Self-Join upita
Modul 5 Sortiranje i Filtriranje podataka
Sortiranje podataka
Filtriranje podataka pomoću predikata
Rad sa SQL Server 2012 tipovima podataka
Rad sakarakterima
Rad sa datumskim i vremenskim podacima
Modul 6 Korišćenje Built-In funkcija
Pisanje upita sa Built-In funkcijama
Korišćenje funkcija konverzije
Korišćenje logičkih funkcija
Grupisanje i agregacija podataka
Korišćenje agregatnih funkcija
Korišćenje GROUP BY klauzule
Filtriranje grupa sa HEAVING klauzulom
Korišćenje podupita
Modul 7 Upotreba View-eva
Pisanje upita sa UNION operatorom
Pisanje PIVOT i UNPIVOT upita
Modul 8 Izvršavanje Stored Procedura
Manipulacija podataka pomoću Stored Procedura
Kreiranje jednostavnih Stored Procedura

 

Obuku izvodi tim naših poslovnih informatičara, u malim grupama do 5 polaznika, u samom centru Beograda u krugu "dvojke", u opremljenom kabinetu, na novim kompjuterima sa licenciranim verzijama Windows 10, po principu jedan polaznik po kompjuteru. Kabinet poseduje veliku tablu i video bim radi lakšeg praćenja obuke.

 

Trajanje kursa je 16 školskih časova (mesec dana). Obezbeđene skripte i sertifikat Centra za obrazovanje Edukat o uspešno savladanoj obuci. Potrebna je najava i rezervacija.

 

Naše iskustvo je najbolja garancija Vašeg uspeha. 

Popust se odnosi na grupne časove.

Dodatni popust za prijavljivanje više polaznika odjednom.

 

 

Edukat je spoj tradicionalnih metoda učenja i modernog poslovanja!

 

Dobrodošli!

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com