Programiranje video igara

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
ul Kneza Mihaila 21a, Millennium Shopping Center, lok 19, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
56 časova / dva meseca
Vreme održavanja:
vikendom, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 26400 din

Opis kursa

 

 

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs.

Kroz kurs Programiranje video igara Osnovni kurs polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa osnovama C#-a i programiranja 2D video igara. Tokom kursa će biti napravljeno više igara različitih tipova.

Kroz kurs Programiranje video igara Napredni kurs polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa C++ jezikom i programiranjem 3D video igara.

OSNOVNI KURS:

 • Pregled kursa, uvod u Unity i instalacija
 • Uvod u C#

 • Unity 2D osnove

 • Unity korisnički ulazi

 • Uvod u alate za crtanje i obradu slike

 • Rad sa Sprite-ovima

 • Animacije

 • Fizika u 2D Video igrama

 • Audio

 • Uvod u kreiranje resursa

 • Praktični primeri

NAPREDNI:

 • Osnove programiranja u jeziku C++
 • Klase i objekti
 • Desktruktori, Nasleđivanje, Generici
 • Podešavanja Unreal-ovog koriničkog interfejsa
 • Kreiranje projekta
 • Rad sa landscape-om
 • Scene
 • Materijali i podešavanja osvetljenja
 • Podešavanja post-efekata
 • Animacije
 • Audio
 • Blueprint editor
 • Sinematici
 • Akcije i događaji
 • Performanse i optimizacije
 • Pakovanje i distribucija datoteka igre

NAPOMENA: Posle 2 meseca obuke sledi besplatna praksa!

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com