Programiranje C++

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
36 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 14900 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg Programiranje C++

Program rada

I viđenje

 • šta znači programirati?
 • alati za rad sa C++ (download sa weba i instalacija)
 • upoznavanje sa okruženjem
 • moj prvi program (Hello world!)

II viđenje

 • promenjive
 • komentari
 • tipovi podataka
 • operatori

III viđenje

 • naredbe
 • if naredba, switch naredba, while naredba, do naredba, for naredba

IV viđenje

 • funkcije
 • parametri i argumenti
 • globalne i lokalne promenjive

V viđenje

 • rekurzivne funkcije
 • nizovi
 • multidimenzioni nizovi

VI viđenje

 • datoteke
 • manipulacija nad datotekama

VII viđenje

 • klase
 • manipulacije nad klasama

VIII viđenje

 • izvedene klase

IX viđenje

 • izuzeci

X viđenje

 • generičke funkcije i klase

XI i XII viđenje

 • izrada završnog ispita Računar, algoritam, programiranje
  Mašinski jezik, asembler, prevodilac Programske paradigme i mesto OO programiranja u savremenom razvoju softvera
  Kako uneti, prevesti i linkovati svoj prvi C++ program
  Primer 1
  Ukratko o cout, Tipovi komentara, Funkcije
  Primer 2
  Deklaracija i definicija promenljive, Definicija konstante (const int Broj = 100;), Signed i unsigned promenljive, Službene reči, case-sensitive, Typedef, Enum (enum Days {Sunday, Monday, …}; )
  Primer 3
  Iskazi, blokovi, izrazi, If / else / switch, Parametri funkcije (formalni, stvarni, predavanje po vrednosti, po pokazivacu i po referenci), Rekurzija i iteracija, vrste petlji

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

 Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com