Poslovni paket kurseva (Windows, Word, Excel, Internet)

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
54 čas
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 10800 din

Opis kursa

 

 

sovche_30px.jpg Poslovni paket


Poslovni paket je obuka za rad na računaru i ne zahteva nikakvo predznanje. U okviru kursa Poslovnog paketa nalaze se:

 • Windows (operativni sistem),
 • Word (program za obradu teksta),
 • Excel (program za tabelarne proračune) i
 • Internet (slanje i prijem eletronske pošte, rad na internetu).

Obuka se sastoji od 54 školskog časa posle kojih ćete biti u stanju da potpuno samostalno koristite računar. Naučićete kako da organizujete, snimate, kopirate, narezujete i koristite vaše podatke (tekst, sliku, muziku, film). Naučićete kako da uz pomoć Word-a sredite i odštampate tekst. Sa Excel-om bićete u mogućnosti da vodite evidenciju i statistiku, računate i pravite grafikone. Naučićete kako da šaljete i primate elektronsku poštu (e-mail) i pretražujete internet stranice.

Postoje dve varijante obuke grupna i individualna.

Grupna obuka traje 51 čas (tri nedelje) i organizovana je tako da dolazite na nastavu šest puta nedeljno (od ponedeljka do subote) u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:00 do 18:30 i 19:00 do 21:30 ). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe su male od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 34 školska časa. U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 8:00 do 22:00.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka i disketa, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Škola Softline je Autorizovani trening centar Microsofta za Srbiju, takođe sarađujemo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da je sertfikat priznat.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 7-12 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti...) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Detaljan plan obuke za Poslovni paket

Microsoft Windows  (12x45min)

I dan

 • Opšte napomene i preporuke za rad po koracima i ponavljanja istih za kvalitetno prihvatanje novih informacija
 • Istorijat kompjutera
 • Hardware (objašnjenja za kupovinu i nadogradnju tehničkih delova kompjutera)
 • Software (tipovi informacija, organizacija Windows-a i nabavka programa)
 • Startovanje i gašenje kompjutera
 • Radno okruženje, korišćenje miša i tastature
 • Pokretanje programa

II dan

 • Objašnjenje o ikonicama
 • Rad sa prozorima
 • Rad sa fasciklama - folderima (kako napraviti fasciklu, promeniti joj ime, obrisati je i napraviti prečicu)
 • Kako pronaći, organizovati lične podatke, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Vežba
 • Rad sa dokumentima (kreiranje, snimanje i izmena)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada slika

III dan

 • Slušanje muzike, gledanje filmova, igranje igrica i korišćenje kalkulatora
 • Prenos podataka sa i na prenosive memorijske uredjaje (CD, DVD, Floppy, fleshUSB, mobilne, digitalne aparate i MP3-4 Player-e)
 • Kompresija podataka - WINZip
 • Instalacija i deinstalacija programa

IV dan

 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova, datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje
 • Instalacija fontova
 • Priključenje štampača,skenera i kamere
 • Napomene o mrežnom okruženju
 • Alati za održavanje operativnog sistema (Defrag, Backup, Disk Cleanup)
 • Vežbe i rezime

Microsoft Word (15x45min)

I dan

 • Objašnjenje izgleda Word-ovog prozora
 • Linija menija
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Podešavanje parametara strane
 • Opšte podešavanje Word-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Selektovanje teksta
 • Otvaranje i zatvaranje novih listova
 • Radnje sa Enter-om
 • Zamena velikih i malih slova
 • Kopiranje i premeštanje dela teksta

II dan

 • Formatiranje slova
 • Formatiranje pasusa
 • Nabrajanje brojevima
 • Nabrajanje slovima
 • Ubacivanje simbola
 • Serijska pretraga i izmena dela teksta
 • Zaglavlje i podnožje
 • Primena na konkretnim primerima

III dan

 • Ponavljanje formatiranja pasusa i fonta
 • Postavljanje velikog po četnog slova
 • Kolone i manipulacija sa istim
 • Fusnota i endnota
 • Bojenje pozadine slova i pasusa
 • Bojenje pozadine celog lista kombinovanje boja, tekstura i slika kao pozadina
 • Primena na konkretnim primerima

IV dan

 • Postavljanje okvira za tekst
 • Postavljanje okvira za pasus
 • Postavljanje okvira za ceo list
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Ubacivanje objekata opšta uputstva i određivanje odnosa sa tekstom
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt

V dan

 • Ubacivanje i pozicioniranje slike u tekstu
 • Ubacivanje klipova - predefinisanih sličica
 • Ubacivanje linija, krugova, pravougaonika i specijalnih oblika
 • Kreiranje ličnog CV-ja
 • Korišćenje i ispravljanje već predefinisanih obrazaca u Wordu

Microsoft Excel (15x45min)

I dan

 • Objašnjenje izgleda Excel-ovog prozora
 • Rad sa alatima, otvaranje i zatvarane paleta
 • Unošenje i izmena podataka u poljima
 • Menjanje ponuđenih širina kolona i redova
 • Podešavanje parametara strane i odre đivanje položaja jednog lista na Excelovom radnom listu
 • Opšte podešavanje Excel-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Obeležavanje jednog ili više polja
 • Obeležavanje dela teksta u jednom polju
 • Kopiranje i premeštanje jednog ili više polja ili dela teksta u poljima

II dan

 • Formatiranje jednog ili više polja istovremeno - crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i ojentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute
 • Primena autofil kopiranja u susedna polja
 • Primena na konkretnim primerima

III dan

 • Unos formula - osnovnih matematičkih operacija sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje
 • Sabiranje u tri koraka
 • Korišćenje funkcija iz Excela za pronalaženje maksimalnih, minimalnih, celih i prosečnih vrednosti kao i broja članova nekog skupa podataka

IV dan

 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka iz polja
 • Uređivanje grafikona u smislu boja, veličine slova i položaja
 • Kopiranje grafikona i tabele u Word-ov dokument i pvezivanje ta dva dokumenta
 • Kori šćenje radnih listova za efikasniji rad u Excel-u


V dan

 • Primena na konkretnim primerima
 • Pretraga i lepše slaganje podataka po dokumentu
 • Pravljenje baze podataka od Excel-ovih tabela (filteri)
 • Ažuriranje podataka pomoću postavljenih filtera za pretragu

Internet servisi (6x45min)

I dan

 • Uvod u korišćenja i načine povezivanja na svetsku mrežu ( telefonski, ADSL, kablovski i bežični sistemi)
 • Poređenje kvaliteta, cena i preporuke
 • Objašnjene kako pristupiti dokumentima (sajtovima) na svetskoj mreži
 • Pomoću kojih programa se kreiraju sajtovi - kratko objašnjenje
 • Objašnjenje kako se koristi Internet Explorer - program za pretrazivanje sadržaja na svetskoj mreži (upoređenje sa drugim programima i starim verzijama)
 • Postavljanje početne strane formiranje omiljene liste sajtova za brži rad
 • Podešavanje programa Internet Explorer
 • Preuzimanje sadržaja sa interneta- kopiranje teksta, slika i celog sajta
 • Pronalaženje informacije na Internetu kada ne znamo adresu sajta tj. pretraga po željenom kriterijumu
 • Pretraga najpopularnijih adresa

II dan

 • Korišćenje programa Outlook Express za prijem i slanje elektronske pošte
 • Slanje, odgovoranje i prosleđivanje poruka
 • Osnovna podešavanja
 • Kreiranje ličnog email-a kod google pretraživača
 • Vežbanje slanja i prijema pošte sa kolegama
 • Poslati formiran dokument u Word-u ili Excelu sa porukom
 • Korišćenje adresara
 • Objašnjenje o drugim servisima na svetskoj mreži kao što su forumi, blogovi, chat servis, messenger i telefoniranje

ZAVRŠNI ISPIT(3x45min)

Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%.

Trenutna akcija od 10% popusta odnosi se samo na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com