PHP i MySQL

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
40 školskih časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 27000 din

Opis kursa

PHP i My SQL

 
Kome je namenjen:

Namenjen je osobama koje žele da ovladaju veštinama izrade dinamičkih web prezentacija.
  
Potrebno predznanje:

Polaznici moraju biti upoznati sa osnovama rada na kompjuteru, rada sa unosom teksta, Internetom, HTML jezikom i radom sa podacima i njihovim organizovanjem.
  
Trajanje:
 
40 školskih časova
  
Sadržaj:
 • Instalacija i podešavanje okruženja za razvoj PHP skriptova
 • Instalacija web servera, PHP-a i MySQL baze podataka
 • PHP sintaksa i komentari
 • PHP varijable i konstante
 • Serverske promenljive
 • Slanje parametara PHP skriptu
 • Obrada formi u PHP-u
 • Datoteke i njihova obrada
 • Direktorijumi i njihova obrada
 • PHP i HTTP headeri i Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 • Redirekcija korisnika
 • Slanje E-Mail poruka i oblik e-mail poruka
 • Postavljanje datoteka na server uz pomoć PHP-a
 • Kreacija i manipulacija slikama u PHP-u i podešavanje PHP-a
 • Kreiranje PDF dokumenata
 • Baze podataka
 • Ubacivanje podataka u tabele
 • Uzimanje podataka iz tabela
 • Cookies
 • PHP Sesije
 • Propagacija SID-a
 • Pristup podacima iz sesije
 • Osnovne funkcije za rad sa sesijama
 • Custom Session Handlers
 • Osnove Regularnih Izraza
 • Funkcije za rad sa regularnim izrazima
 • Content Fetching
 • Apache autorizacija

Primeri iz prakse:
 • Realizovali smo sistem koji će korisniku omogućiti sledeće registraciju i logovanje na zaštićeni deo sajta. Prilikom registracije o svakom korisniku prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, email adresa, korisničko ime i lozinka. Kada se korisnik uloguje treba mu prikazati pozdravnu poruku tj potvrditi mu da se uspešno ulogovao...
 • Omogućili smo čitanje i pisanje poruka. Svi korisnici mogu da čitaju poruke, dok  samo ulogovani korisnici mogu da ih pišu...
 • Message board sada ima funkciju koja pamti pročitane poruke...
 • Napravili smo program koji kupi vesti sa slashdot.org. Vesti se potom čuvaju u HTML fajlu (sa linkom ka slashdot-u) koji se kasnije može uključiti u druge stranice...

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com