PHP Web Programiranje – Online shop aplikacija

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 90/3, Niš, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
30.09.2019.
Trajanje kursa:
120 Časova
Vreme održavanja:
prepodnevni, večernji, celodnevni, vikendom, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš, Online - putem interneta

15%
popust
CENA: od 408 eur | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 480 eur
Popust važi do: 30-08-2019

Opis kursa

 

PHP Web Programiranje – ONLINE SHOP APLIKACIJA

Podatak da je PHP instaliran na preko 19 miliona internet sajtova i na preko milion servera, svrstava PHP u najtraženije script programske jezike. Očekivanja su da će se u narednih nekoliko godina potražnja za PHP programerima udvostručiti, obzirom da ogroman broj kompanija prelazi sa tradicionalnog načina poslovanja na poslovanje putem Interneta.

Kompanije na taj način ne samo da smanjuju troškove poslovanja već i povećavaju klijentelu, a PHP kao besplatan script jezik koji je podržan na svim platformama se nudi kao najfleksibilnije i naj ekonomičnije rešenje. Na osnovu navedenih statističkih podataka, IT Centar želi svojim polaznicima da kroz trening ONLINE SHOP aplikacije steknu praktično znanje koje će vrlo brzo moći i da unovče.

Mnogi su krenuli sa kupovinom knjiga ili učili iz tutorijala ali mi našu obuku zasnivamo na praktičnom radu koja vam može doneti zaradu odmah. Svakoj firmi koja se bavi nekom vrstom prodaje biće potrebna ONLINE SHOP aplikacija, tako da je tržište neograničeno a samim tim i vaša zarada. Polaznici ove obuke će raditi na projektu kreiranja ONLINE SHOP aplikacije. Projekat integriše php programiranje, My SQL bazu podataka, Java Script i Web Design HTML i CSS. Nakon obuke ćete imati konkretan i ozbiljan projekat iza sebe koji će ujedno biti i vaša referenca u CV-u, kao i jaku osnovu za samostalan rad i konstantni napredak.

Obuka može biti održana u Nišu ili ONLINE putem bilo gde da se nalazite.

 

CENA
Klasična nastava 480 €
Online nastava (individualna nastava) 720 €

 

WEB PROGRAMIRANJE ONLINE SHOP

I Baze podataka (MySQL)

1. Uvod u MySQL

 • Opisi instalacija / integracija
 • Aplikacije za rukovanje MySQL serverom
 • Korisnici i prava pristupa

2. Kreiranje i administriranje MySQL baze podataka

 • Kreiranje projekta
 • Kreiranje i organizacija baze podataka
 • Tipovi podataka
 • Promenljive i operatori
 • Kreiranje entiteta i relacionog integriteta (tabele, ograničenja, ključevi...)
 • Struktura i kreiranje indeksa

3. Programiranje MySQL baze podataka

 • Setovi SQL komandi
 • Definicione SQL komande
 • Kontrolne SQL komande
 • Manipulacione SQL komande

4. Transakcije i konekcije

 • Transakcije i konkurencija
 • Rukovanje konekcijama

5. Replikacija i bekap

 • Replikacija
 • Bekap

II Programiranje (PHP)

1. Definicija, instalacija i osnove PHP-a

 • Instalacija i priprema za rad
 • Pravljenje web aplikacije
 • Tipovi, promenljive i operatori
 • Konstante
 • Obrada stringova

2. Nizovi

 • Rad sa nizovima
 • Višedimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima

3. Kontrola toka

 • Naredbe grananja
 • Petlje

4. Funkcije i objektno orijentisani PHP

 • Funkcije
 • Klase i objekti

5. Ulaz i izlaz

 • Rad sa fajl sistemom
 • Rad sa udaljenim računarom

6. Prosleđivanje podataka

 • Kretanje podataka kroz response-request proces
 • POST i GET metode, procesiranje formi
 • Cookie i Session
 • AJAX/PHP

7. Čuvanje podataka

 • Rukovanje bazom podataka, MySQL, phpMyAdmin

8. Bezbednost i Debug

 • Validacija, validacioni filteri
 • Rukovanje greškama
 • Mail

III Web dizajn (HTML, CSS)

1. Osnove HTML-a

 • Osnove i način funkcionisanja HTML-a
 • Struktura HTML-a:elementi, atributi i tagovi
 • Struktura Web strane

2. Osnovni tagovi HTML-a

 • Tagovi dokumenta (html, head, body...)
 • Stilski tagovi (h, p...)
 • Tagovi grupisanja celina (span, div...)
 • Skript tagovi

3. HTML kontrole

 • Forme
 • Kontrole za unos (text field, text area)
 • Kontrole za odabir (select, checkbox, radio...)
 • File upload kontrola

4. Stilovi u HTML-u

 • Stilski atributi HTML elemenata
 • CSS stilovi HTML elemenata

5. CSS

 • Struktura i opis CSS-a
 • Sintaksa i naredbe CSS-a
 • Pristupanje elementima HTML-a kroz CSS
 • Rukovanje CSS-om kroz HTML

6. JavaScript

 • Implementacija i korišćenje jQuerybiblioteke

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com