Osnove programiranja – MS Visual Studio (C#)

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
07.05.2019.
Trajanje kursa:
30 školskih časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 43200 din

Opis kursa

 

Osnove programiranja

MS Visual Studio C#
 
 
Kome je namenjen:

Namenjen je prvenstveno početnicima koji se po prvi put susreću sa .NET programiranjem i programskim jezikom C#. Takođe je namenjen i polaznicima koji žele da prodube svoje znanje o ovoj oblasti.

Naučićete:

Po završetku kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje Visual Studio .NET-a, kao i za kreiranje i razvoj C# Windows Desktop, web i konzolnih aplikacija.

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim konceptima .NET platforme, .NET programiranja, programiranja uopšte, kao i sa razvojnim okruženjem Visual Studio .NET-a.

Trajanje kursa:

30 školskih časova - 5 nedelja

Dinamika održavanja kursa:

Tri puta nedeljno (ponedeljak, sreda i petak), od 17:00h do 19:15h

Potrebno predznanje:

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru.

Sadržaj kursa:

 • Uvod u Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Studio
 • Arhitektura .NET okruženja
 • Osobine i rad u programskom jeziku C# - promenljive, operatori, izrazi, uslovi i odlučivanja, upravljanje greškama
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje, rad sa klasama i objektima, vrednosti i reference, nizovi i kolekcije, parametarski nizovi, nasleđivanje
 • Upravljanje tokom programa i događajima
 • Casting (boxing, unboxing, cast operator '()', 'as' operator, 'is' operator)
 • Rad sa integrisanim upitima (LINQ)
 • Upravljanje memorijom
 • Konverzije tipova podataka, rad sa datumima, enkodovanje i dekodovanje (encode i decode), globalizacija i lokalizacija, rad sa fajlovima (I/O sistem) , osnove XML-a
 • Instrumentacija (Debug, Trace, EventLog)
 • Podešavanje i konfiguracija aplikacije
 • Assembly osnove
 • Rad sa Sistemima za upravljanje bazama podataka
 • Uvod u ASP.NET

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com