MS Excel – Power pivot

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
25.06.2018.
Trajanje kursa:
24 časa / 8 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 180 eur
Cena bez popusta: 240 eur

Opis kursa

 

Ukoliko koristite Excel u radu, znanje stečeno na ovom kursu će Vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i značajno olakšati rad. Tek sa ovakvim nadograđenim znanjem moći ćete da iskoristite sve prednosti koje Excel nudi. Kroz praktične primere naučićete kako da automatizujete određene procese i na efikasan način pretvorite vaše podatke u informacije.


Pivot tabele su bez ikakve sumnje jedna od najkorisnijih i najkorišćenijih komponenti Excel-a. Skoro da ne postoji kompanija u kojoj se za formiranje izveštaja ne koriste Pivot tabele. Upotreba Pivot tabela postaje sve šira i istovremeno zahtevi za formiranje sve kompleksnijh izveštaja postaju sve veći. Standardne Pivot tabele imaju neka ograničenja koja postaju prepreka za izradu složenijih izveštaja. Tu na scenu stupa Power Pivot.


Microsfot Power Pivot je najmoćnije unapređenje Excel mogućnosti u prethodnih pet godina. U pitanju je besplatan dodatak programu (Add – in) koji se prvi put pojavio u verziji Excel 2010 i morao se posebno instalirati, a u verzijama 2013 i 2016 postaje sastavni deo.

Kurs „Analyzing Data with Excel“ nas detaljno provodi kroz značaj korišćenja PowerPivot modela u MS Excel 2016, kao i nedostatke i limite dosadašnjih klasičnih pivot tabela. Kroz kurs se upoznajemo i sa DAX jezikom (Data Analysis eXpressions), jezik za analizu i kreiranje tabularnih data modela, koji se osim u Excel-u koristi i na ostalim Microsoft rešenjima za poslovnu inteligenciju (PowerBI i SQL Analysis Services). Kurs takođe predstvalja pripremu je za Microsoft ispit 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel.
Power Pivot tehnologije u Excelu omogućavaju implemetaciju zakoruženog rešenja poslovne inteligencije (Bussiniess Intelligence) kroz korišćenje Get&Transform alata za kreiranje ETL procesa (Extract, Transform i Load) nad podacima, Power Pivota za kreiranje tabularnih data modela i na kraju interaktivnu prezentaciju dobijenih informacija.

Polaznici kursa:

Kurs je namenjen svima koji svakodnevno rade sa velikom količinom podataka i transformišu podatke u informacije neophodne za poslovno odlučivanje – prodajnim, finansijskim i biznis analitičarima, kao i IT profesionalcima koji žele da upoznaju alternativni način izrade izveštaja.

Potrebno predznanje:

  • Osnovno poznavanje Windows operativnog sistema
  • Iskustvo u radu sa funkcijama i pivot tabelma u Excelu
  • Poželjno poznavanje rada sa relacionim bazama podataka

Šta možete raditi nakon kursa:

Microsoft PowerPivot je nova tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja. PowerPivot korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza i to bez pomoći IT odeljenja u šta će studenti kursa imati priliku i da se uvere.

Prednosti Powerpivota u odnosu na klasičnu pivot tabelu su:

Mogućnost korišćenja više tabela kao izvor podatka
Limt klasične excel table je 1 milion redova, dok tabela u Powerpivot može da importuje
1,999,999,997 redova
Brži rad sa veliki izvorima podataka jer PowerPivot koristi VertiPaq tehnologiju
( In-memory Analytical Engine)
Veliki broj konektora ka različitim izvorima podataka ( CSV, XML, raziličite baze podataka, Facebook, Salesforce, i drugi )
Po završetku kursa ušesnici će savladti kako da integrišu različite izvore podataka u svojim izveštajima i urade neophodne transformacije nad podacima. Analitičari najviše vremena utroše na sredjivanje izvornih podataka – korićenje Get & Transform alata omogućiće Vam da ovaj proces automatizujete, obrišete nepotrebne redove, kreirate nove kolone, uradite unpivot podataka ili uradite bilo koju drugu transformaciju.

Power Pivot će vam omogućiti da kreirate kompleksne data modele, i uradite na brz i efikasan način kompleksne kalkulacije.

Na kraju sve infomacije prezentujete preko interaktivnih dashbord-a kreiranih u Excelu ili na Power BI – novom Microsoft business intelligence servisu.

Statistika kaže da prosečan korisnik Microsoft Excel programa upotrebljava jedva 5% njegovih mogućnosti. Ako se često pitate da li se nešto može brže izračunati i jednostavnije uraditi – PowerPivot će vam pomoći i može postati vaš najbolji saradnik.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com