MS Access

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
36 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 14100 din

Opis kursa

sovche_30px.jpg MS Access


MS Access je program koji o mogućava kreiranje atraktivnih i izuzetno moćnih baza podataka i cilj ovog kursa je da se polaznik osposobi za samostalnu izradu baze podataka.

Nastava u grupi traje 36 časova (3.5 nedelje), a ako se nastava pohađa individualno tj. polaznik sam sa profesorom tad kurs traje 24 časova. Na časove se dolazi tri puta nedeljno (ponedeljkom, sredom i petkom) po tri časa (2.5 sata) u terminu koji se izabere na početku kursa (10:30-13:00, 16:30-19:00). Grupe su male, od 3-8 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

U cenu je uračunata skripta za MS Access, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.
Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Upis je tokom cele godine.

Plan obuke za MS ACCESS

Access kao alat za kreiranje baza podataka

 • Access je RDBMS alat , Istorijat Access -a , baze podataka

Istraživanje izgleda Access- a

 • Otvaranje postojeće baze (Northwind), Istraživanje Microsoft Office Button-a, Prednosti Quick Access Toolbar-a , Istraživanje Ribbon-a , Home Tab, Create Tab, External Data Tab, Database Tools Tab, Istraživanje Navigation Pane-a

Podešavanje Access-a

 • Za i protiv Single Document i Multiple Document Interface, Istraživanje podešavanja u prozoru Access Options Dialog Box

Arhitektura Access-a

 • Tabele , Upiti , Obrasci , Izveštaji , Makroi , Moduli ,

Kreiranje nove baze podataka (Imenik)

Korišćenje šablona (predložaka) , Kreiranje prazne baze podataka

Kreiranje Tabele

 • Unošenjem podataka , Korišćenjem šablona , Korišćenjem Design View-a

Definisanje polja

 • Definisanje primarnog ključa , Razumevanje tipova podataka , Postavljanje svojstava polja

Izmene u dizajnu tabele

 • Brisanje tabele , Promena imena tabele , Operacije nad poljima , Promena imena , Umetanje , Kopiranje , Premeštanje , Kompaktovanje baze

Uvoženje i povezivanje podataka

 • sa Access bazom, sa Excel tabelom, sa tekstualnim fajlom, Korišćenje Linked Table Manager-a

Rad sa podacima, formatiranje tabele

 • Operacije nad zapisima , Unošenje , Brisanje , Izmena , Kopiranje , Premeštanje , Štampanje , Formatiranje tabele

Rad sa podacima

 • Pretraživanje , Sortiranje , Filtriranje

Kreiranje upita nad jednom tabelom

 • Korišćenje Query Design prozora upita , Uvrštavanje tabela , Uvrštavanje polja , Postavljanje svojstava polja , Upoznavanje sa operatorima radi postavljanje kriterijuma , Korišćenje kriterijuma za filtriranje zapisa , Korišćenje izraza , Korišćenje Expression Builder-a , Sortiranje

Kreiranje obrasca

 • Načini kreiranja obrasca, Kreiranje vezanog obrasca, Kreiranje različitih tipova obrazaca

Korišćenje obrazaca, rad sa podacima

 • Unos, Brisanje, Izmena, Kopiranje, Premeštanje, Štampanje, Pretraživanje, Sortiranje, Filtriranje

Promena dizajna obrasca, rad sa kontrolnim objektima

 • Sekcije , Promena veličine sekcija , Formatiranje obrasca , Upoznavanje sa kontrolnim objektima koji se mogu koristiti na obrascima i izveštajima

Kontrolni objekti

 • Postavljanje kontrola na obrazac , Brisanje kontrola , Ujednačavanje pozicije kontrola , Kopiranje i premeštanje kontrola , Formatiranje kontrola , Promena veličine kontrole

Pojam objekta

 • Objekat , Svojstva , Metode , Programiranje vođeno događajima

Prozor svojstava

 • Pregled svojstava obrasca i sekcija obrasca , Pregled svojstava kontrola ,

Kreiranje izveštaja

 • Načini kreiranja izveštaja

Promena dizajna izveštaja, rad sa kontrolnim objektima

 • Sekcije , Promena veličine sekcije, Formatiranje izveštaja, Pregled kontrolnih objekata koji se mogu koristiti na izveštajima

Kontrolni objekti

 • Postavljanje kontrola na izveštaj, Brisanje kontrola, Ujednačavanje pozicije kontrola, Kopiranje i premeštanje kontrola, Formatiranje kontrola, Promena veličine kontrole

Prozor svojstava

 • Pregled svojstava izveštaja i sekcija izveštaja

Dizajniranje lepih izveštaja

 • Rad sa izveštajima, sekcijama i kontrolama u smislu rasporeda i formatiranja radi dobijanja profesionalnog izgleda

Sortiranje i grupisanje

 • Sortiranje i grupisanje podataka u izveštajima, Korišćenje izračunatih kontrolnih objekata

Štampanje

 • Štampanje izveštaja

Automatizacija aplikacije

 • Načini i mogućnosti Access-a za automatizaciju aplikacije

Kreiranje makroa

 • Korišćenje Macro Design Window, Pregled akcija, Kreiranje jednostavnih makroa, Kreiranje složenih makroa, Grupisanje makroa, Rad sa uslovnim izrazima, Vezivanje makroa za događaje, Testiranje makroa, AutoExec makro, AutoKeys makro

Kreiranje modula

 • Upoznavanje sa VBA okruženjem, Vrste procedura, Kreiranje jednostavnih procedura, Vezivanje procedura za događaje, Testiranje procedura

Završna automatizacija i distribucija aplikacije

 • Kreiranje Switchboard obrasca, Postavljanje Startup svojstava aplikacije, Podela baze, Razumevanje Runtime načina rada

Veze između tabela

 • Upoznavanje sa tipovima veza između tabela

Kreiranje nove baze podataka (Projekti)

 • Kreiranje dve tabele i uspostavljanje veze jedan prema više, Objašnjenje referencijalnog integriteta, Kreiranje upita nad više tabela, Objašnjenje tipova spojeva, Kreiranje obrasca nad više tabela, Kreiranje izveštaja nad više tabela

Kreiranje nove baze podataka (Računi)

 • Kreiranje tri tabele i uspostavljanje veze više prema više, Kreiranje AutoLookUp upita, Kreiranje zbirnih upita, Kreiranje akcionih upita

Ispit

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno uklope u rad na kreiranju i korišćenju baza podataka.

   Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com