Kurs Java programiranja - Uvod u programski jezik Java

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
23.09.2019.
Trajanje kursa:
30 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 43200 din

Opis kursa

 

Osnove programiranja- Uvod u programski jezik Java

 

 

Kome je namenjen:

Namenjen je prvenstveno početnicima koji se po prvi put susreću sa programiranjem u programskom jeziku Java. Takođe je namenjen i polaznicima koji bi želeli da prošire svoje znanje u ovoj oblasti.

Naučićete:

Po završetku kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje i samostalno razvijanje aplikacija upotrebom programskog jezika Java. Polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima Java platforme, Java programiranjem i programiranjem uopšte.

Trajanje kursa:

30 školskih časova

Dinamika održavanja kursa:

Tri puta nedeljno (ponedeljak, sreda i petak) po 3 školska časa, od 16:30h do 19:00h

Potrebno predznanje:

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru, zatim rada sa manipulacijom podataka (kopiranje, premeštanje, brisanje), organizovanjem dokumenata (kreiranje foldera i podfoldera), kao i upotreba Windows okruženja.

Sadržaj:

 • Uvod u programski jezik Java
 • Arhitektura Java okruženja
 • Osobine i rad u programskom jeziku Java - promenljive, operatori, izrazi, uslovi i odlučivanja
 • Nizovi i kolekcije, parametarski nizovi
 • Upravljanje greškama
 • Objektno orijentisano programiranje, rad sa klasama i objektima, vrednosti i reference, nasleđivanje
 • Identifikatori, operatori, naredbe ponavljanja (petlje), komentari, ključne reči, izrazi, upravljanje kontrolom toka (naredbe grananja), stringovi i nizovi
 • Metode, definisanje metoda, pozivanje metoda, očitavanje rezultata, rekurzivne metode
 • Lokalne i globalne promenljive, oblast važenja imena
 • Konverzije tipova podataka, rad sa datumima, enkodovanje i dekodovanje (encode i decode), globalizacija i lokalizacija, rad sa fajlovima (I/O sistem), rad sa XML fajlovima
 • Rad sa sistemima za upravljanje bazama podataka (MySQL)
 • Izrada aplikacije koja aktivno radi sa sistemima za upravljanje bazama podataka

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com