Java programiranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 90/3, Niš, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
11.04.2020.
Trajanje kursa:
150 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš, Online - putem interneta

CENA: 850 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Kurs Java programiranja je namenjen Java programerima ili pojedincima koji žele da se pripreme za polaganje ispita SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065). Java predstavlja objektno-orijentisani programski jezik i kompjutersku platformu koju je prva razvila kompanija Sun Microsystems 1995. godine. To je tehnologija koja danas podržava najmodernije programe uključujući korisničke programe, igrice i biznis aplikacije. Osim toga, jezik ima sintaksu sličnu jezicima C i C++, ali je mnogo stroži pri prevođenju, dizajniran tako da bude nezavisan od platforme, i sa pojednostavljenim upravljanjem memorijom.

Java je instalirana na više od 850 miliona personalnih računara, i na milijardama uređaja širom sveta, uključujući mobilne i TV uređaje. Postoji mnogo aplikacija i web sajtova koji ne rade ukoliko Java nije instalirana i sve više njih nastaje svakog dana. Java je brza, sigurna i pouzdana. Od laptopova do data centara, konzola za igrice do naučnih superračunara, od mobilnih telefona do Interneta, Java je svuda! 

Obuka može biti održana u Nišu ili ONLINE putem, bilo gde da se nalazite.

U okviru Java kursa se obrađuju sve potrebne teme za SCJP sertifikat.
Na početku kursa  Java programiranja se prelaze oblasti koje služe za upoznavanje sa Java-om (za ljude koji se prvi put sreću sa ovim programskim jezikom): 

1. Sta je Java ?

 • Istorijat Jave
 • Principi Jave
 • Sintaksa Jave
 • Razvojna okruzenja (IDE) – NetBeans, Eclipse, IntelliJ)

2. Instalacija Jave

 • Instaliranje JDK-a
 • Instaliranje NetBeans-a
 • Hello World – primer
 • Snalazenje u NetBeans okruzenju (precice)
 • Java API Dokumentacija
 • Upravljanje memorijom i pojam Garbage Collector

3. Primitivni tipovi podataka

 • Deklarisanje i inicijalizacija promenljivih
 • Rad sa brojevima i konverzija
 • Operatori
 • Rad sa char vrednostima
 • Rad sa boolean vrednostima
 • Predstavljanje primitivnih vrednosti kao string

4. Kontrolne strukture i funkcije (metode)

 • IF
 • SWITCH
 • FOR, WHILE
 • Kreiranje funkcija, parametri funkcije i funkcije koje vraćaju vrednosti

5. Rad sa klasama i objektima

 • Organizacija klasa po paketima
 • Kreiranje i instanciranje klase
 • Nivoi pristupa (public, private, protected)
 • Promenljive u okviru klasa (field) i komentari
 • Koriscenje konstruktora i getter i setter metoda
 • Modifikator static
 • Modifikator final
 • Konstante
 • Referenca this
 • Enumeratori
 • Nasledjivanje, super
 • Polimorfizam
 • Apstraktne klase
 • Interfejsi
 • Interfejsi kao tipovi podataka
 • Cast-ovanje
 • Inner klase
 • Anonimne klase

6. Rad sa kompleksnim objektima (String, Date)

 • Strings, StringBuilder i StringTokenizer
 • Date

7. Obrada izuzetaka i  Debugging

 • Sta je stacktrace?
 • Compile-time i Runtime greske
 • Obrada izuzetaka uz pomoc try/catch
 • Naredba THROW i odredba THROWS
 • Kreiranje sopstvenog izuzetka
 • Koriscenje debugger-a

8. Koriscenje kolekcije podataka

 • Nizovi
 • Generic (ukratko)
 • ArrayList
 • HashMap
 • Iterators
 • Sortiranje (Interfejsi Comparable, Comparator)

9. Rad sa fajlovima

 • Rad sa fajlovima koristeci java core biblioteke
 • Rad sa fajlovima koristeci externe biblioteke (Apache Commons FileUtils)
 • Citanje fajla sa mreze (internet)
 • Parsovanje XML-a
 • Parsovanje JSON-a (Jackson)

10. Niti

Definicija niti
Glavna programska nit
Pokretanje nove niti

11. Uvod u SWING (rad sa prozorima i kontrolama)

 • Kreiranje prozora
 • Kreiranje kontrola
 • Obrada dogadjaja i EDT

12. Priprema aplikacije za deployment

 • Kreiranje JAR fajla
 • Razumevanje classpath-a
 • Dokumentovanje koda koristeci Javadoc

13. Uvod u SQL

 • Instalacija baze podataka
 • Kreiranje i organizacija baze podataka
 • Kreiranje entiteta i relacionog integriteta (tabele, ključevi…)
 • SQL komande

14. Izrada projekta

 • Pravljenje zahteva za projekat
 • Izrada algoritma u vidu seme
 • Realizacija projekta
 • Pisanje dokumentacija (java docs)

Plaćanje u ratama. Za avansno plaćanje odjednom se odobrava 20% popusta.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com