Java Web Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
13.12.2019.
Trajanje kursa:
14 nedelja / 120 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 80000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka i kompanijom Levi9 IT Services organizuje

 

„Java Web Development” kurs

 

„Java Web Development” je intenzivni kurs namenjen osobama koje žele steći kompetencije junior developera za razvoj veb aplikacija na Java platformi, uz mogućnost učestvovanja u procesu selekcije za zaposlenje u kompaniji Levi9 IT Services i refundacije novca uplaćenog na ime cene kursa.

Poželjno je da polaznici kursa imaju određena predznanja iz programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++ i sl.). Kao pomoć u proceni  programerskih veština eventualnih polaznika kursa, organizujemo besplatna preliminarna testiranja.

Ukoliko ste svesni da nemate predznanja iz progamiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa „Osnove programiranja”, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na „Java Web Development” kursu. Ako Vas interesuje veb dizajn, odnosno razvoj klijentskog dela veb aplikacija, preporučujemo upis na „Front-End Web Developmet” kurs. Ukoliko se želite obučiti za testiranje veb aplikacija, preporučujemo upis na „Test Developmet” kurs. Ako želite naučiti programiranje mobilnih aplikacija na Android platformi, možete se opredeliti za „Android App Developmet” kurs. Oglase za navedene kurseve možete pronaći na ovom sajtu.

Kurs „Java Web Development” je podeljen na tri logičke celine, odnosno, modula: Osnove Java programiranja (modul 1.), Osnove veb programiranja (modul 2.) i Napredno veb programiranje (modul 3.).

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove Java Programiranja:

 • Korišćenje Eclipse okruženja
 • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, polimorfizam)
 • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
 • Sposobnost rada sa ulazom i izlazom (standardni ulaz/izlaz i fajl sistem)
 • Elementarni rad sa bazama podataka (osnove relacionog modela, SQL jezika i mehanizmi povezivanja Java aplikacije sa bazom podataka)
 • Korišćenje eksternih Java biblioteka
 • Korišćenje GIT sistema za kontrolu verzija programskog koda
 • Korišćenje JUnit biblioteke za testiranje softvera

Modul 2. Osnove veb programiranja:

 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih HTML 4 i HTML 5 koncepata i struktura
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih CSS koncepata i struktura
 • Korišćenje Eclipse Java EE okruženja sa akcentom na segment za veb programiranje
 • Sposobnost korišćenja Apache Tomcat veb servera (bazični principi, puštanje aplikacije u produkciju - deploy)
 • Poznavanje koncepata i tehnologija Java Servlet i Java Server Pages
 • Sposobnost programiranja bazične veb aplikacije koja koristi bazu podataka
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JavaScript programskog jezika
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JQuery i AJAX tehnologija

Modul 3. Napredno veb programiranje:

 • Poznavanje osnova Maven alata
 • Poznavanje MVC šablona
 • Poznavanje Dependency injection šablona
 • Poznavanje koncepata i načina korišćenja Spring framework-a
 • Sposobnost izrade jednostavnih Spring-baziranih veb aplikacija
 • Poznavanje osnova objektno-relacionog mapiranja
 • Korišćenje Spring Data JPA uz Hibernate implementaciju
 • Poznavanje REST koncepata
 • Sposobnost izrade REST servisa korišćenjem Spring framework-a
 • Korišćenje Bootstrap biblioteke
 • Poznavanje Data Transfer Object koncepta
 • Ovladavanje single-page application (SPA) konceptom
 • Korišćenje AngularJS framework-a za razvoj klijentskih front-end MVC aplikacija

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.

Mogućnost zaposlenja:

 • Polaznici koji na završnom ispitu ostvare rezultat 65% i više ukupno mogućih poena, dobijaju mogućnost da prođu kompletan proces selekcije za zaposlenje u kompaniji Levi9 IT Services. Polaznici koji uspešno prođu proces selekcije i dobiju zaposlenje, ostvaruju pravo na refundiranje novčanog iznosa uplaćenog na ime cene kursa.
 • Polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat 50% i više ukupno mogućih poena, mogu očekivati poziv na selekciju za zaposlenje (ili stručnu praksu) i od strane drugih kompanija IT sektora sa kojima imamo dogovor o saradnji. O kojim kompanijama je reč, možete pogledati na sajtu ftninformatika.com u sekciji Partneri.
 • Preduslov za pozivanje na selekciju je postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 120 časova (od 45 minuta), organizovanih u tri modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova, organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat). Održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju četvrte nedelje.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 80.000 RSD, uz mogućnost uplate cene u dve mesečne rate.

Prijava na kurs:

 • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 
 •  

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com