Front-end Developer – Advanced

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Trg mladenaca 5, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
40 šk. časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 292 eur

Opis kursa

Kome je namenjen

Osobama koje žele da nauče napredne koncepte front end developmenta i oni koji žele da nastave usavršavanje osnovnog znanja u HTML, CSS, JavaScript, jQuery

Naučićete


Kreiranje i pravilno dizajniranje različitih tipova modernih Internet prezentacija kodiranjem u savremenim IDE alatim. Ovladaćete sa responsive razvojem web prezentacija koristeći CSS framework Bootstrap, u cilju izrade modernih Internet prezentacija. Savladaćete napredne tehnike programiranja u JavaScript-u i napredne tehnike jQuery. Naučićete da koristite AJAX metode koristeći jQuery i moći ćete da pravite dinamične web prezentacije koristeći  sve dostupne Web API.

Trajanje

40 školskih časova

Potrebno predznanje

Osnove HTML, CSS, JavaScript, jQuery, poželjno je predhodno pohađanje obuke Front-end Programer.

Sadržaj

Uvod u napredne tehnike HTML 5 i CSS 3
Medija upiti
Tečni razmeštaj
HTML5 za prilagodiljivi dizajn
CSS3 prelazi, transformacije i animacije

Uvod u napredne tehnike front end developmenta

Bootstrap 3

Bootstrap grid

Bootstrap tipografija
Bootstrap tabele
Bootstrap slike
Bootstrap alerti i dugmad
Bootstrap grafikoni
Bootstrap dropdown i collapse
Bootstrap navbar
Bootstrap forme
Bootstrap carousel
Bootstrap moduli
Praktičan rad


Napredne tehnike JavaScripta

Rad sa nizovima
switch-case strukutra
Obrada grešaka
Objekti
Napredni rad sa funkcijama
Napredne tehnike DOM- a (geolokacije,drag and drop)
Eventi i handleri
Forme i kontrole
Praktičan rad

jQuery

Promena sadražaja strane
Promena sadržaja elemenata
Dinamička promena atributa
Napredne animacije

Rad sa AJAX osobinama

Učitavanje HTML sadržaja sa servera
load() funkcija
get() funkcija
post() funkcija
ajax() funkcija
Praktičan rad

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com