CCNP Routing & Switching # Najveći CISCO IT Lab na Balkanu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Devana Labs, Knez Mihailova 11, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
16.12.2019.
Trajanje kursa:
300 časova: 120 časova sa profesorom (1/3 praktičan rad na opremi) i 180 časova* bez profesora (remote praktičan rad na opremi - nakon kursa).
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta

CENA: 2800 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

CCNP Kurs v2020 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 300-101 ROUTE
 • Cisco ispit 300-115 SWITCH
 • Cisco ispit 300-135 TSHOOT

CCNP sertifikacija potvđuje sposonost mrežnog profesionalca da instalira, konfiguriše i otklanja probleme na konvergiranim LAN i WAN okruženjima koje sadže od 100 do 500nod-ova. Mrežni profesionalci koji dostignu CCNP nivo, pokazali su znanje i umeće potrebno za menadžment ruterima i svičevima koji formiraju core mreže, kao i edgeaplikacije koje integrišu voice, wireless i security na mreži. Na CCNP kursu se rade kompletni praktični CCIE zadaci...uvek ste korak ispred drugih.

Kome je kurs namenjen
Mrežnim profesionalcima, administratorima, specialistima i tehničarima koji dizajniraju, konfigurišu, održavaju i rešavaju probleme velikih mreža u kojima se nalaze Ciscorouteri, Catalyst switch-evi i access serveri koji koriste Cisco Voice i/ili Wireless tehnologije. Naravno, ovaj kurs se veoma preporučuje individualcima koji žele da dobiju CCNP sertifikat.

Kurs se sastoji iz 3 dela:

ROUTE v3.0 (Implementing Cisco IP Routing)
U ovom delu kursa razvićete napredan set veština koje će Vam pomoći da optimizujete konfiguracije i postavke velikih mreža zasnovanih na Cisco ruterima. Naučićete složene koncepte i komande neophodne za konfigurisanje Cisco rutera za skalabilnu operaciju na velikim i/ili mrežama koje se šire velikom brzinom. 

SWITCH v3.0 (Implementing Cisco IP Switched Networks)
Ovde ćete naučiti da implementirate campus mreže upotrebom multilayer switching tehnologija preko high-speed Ethernet i wireless tehnologija. Ovaj deo kursa odnosi se na integraciju routing i switching tehnologija u cilju stvaranja efikasne kampus mreže. Dizajn, izgradnja i konfigurisanje pouzdane campus mreže tako da ako neki fizički link,switch ili router padnu, krajnji korisnik toga neće ni biti svestan, ujedno čuvajući performance koje izlaze u susret današnjih zahtevnim aplikacijama, kao što su voice, video isecure wireless tehnologije. Naučićete kako da odaberete neophodne Layer 2 i 3 protokole i svojstva u cilju garantovanja neprekidnog pristupa.
Tehnologije kao što su Spanning Tree, Rapid Spanning Tree (802.1W), Multiple Spanning Tree (802.1S), Uplinkfast i Backbonefast biće do detalja pokrivene radi određivanja načina optimizacije vremena konvergencije mreže u slučaju pada fizičke putanje. Takođe naučićete da izvučete više iz bandwidth-a mrežnih uređaja konfigurisanjemEtherChannel-a. Naučićete prednosti i način kako da konfigurišete i troubleshoot-ujete HSRP, konvergenciju voice-a, videa i podataka u real-time okruženjima, kao i QoS. Konfigurisanje osnovnih security opcija kao što su 802.1x, Port security, BPDU guard i DHCP u cilju prevencije spoof napada.

TSHOOT v3.0 (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)
Naučićete kako da održavate kompleksna mrežna okruženaja, dijagnostifikujete i rešavate probleme brzo i efikasno. Na ovom kursu steći ćete znanje i veštine potrebne za rešavanje problema i održavanje određenih tehnologija, naučićete proceduralne i organizacione aspekte i sve to u kontrolisanom okruženju.

Šta ćete naučiti
ROUTE v3.0 (Implementing Cisco IP Routing)

 • Planiranje routing servisa na osnovu postavljenih zahteva
 • Implementiranje EIGRP resenja
 • Implementiranje skalabilnog Multiarea Network OSPF rešenja
 • Implementiranje rešenja IPv4 redistribucije
 • Implementiranje Path Control-a
 • Povezivanje enterprise mreže na ISP mrežu

SWITCH v3.0 (Implementing Cisco IP Switched Networks)

 • Analiziranje dizajna campus mreža
 • Implementiranje VLAN-ova u campus mrežama
 • Implementiranje Spanning Tree-a
 • Implementiranje Inter-VLAN routing-a
 • Implementiranje visoko dostupne mrreže
 • Implementiranje Layer 3 HA
 • Minimiziranje gubitka servisa i kradje podataka u campus mreži
 • Podešavanje voice video servisa u campus mrežama
 • Integrisanje bežičnih LAN-ova u campus mreži

TSHOOT v3.0 (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)

 • Planiranje održavanja kompleksnih mreža
 • Planiranje procesa rešavanja problema za kompleksne enterprise mreže
 • Održavanje, alati i aplikacije za rešavanje problema
 • Održavanje i rešavanje problema u switching rešenjima
 • Održavanje i rešavanje problema u routing rešenjima
 • Održavanje i rešavanje problema u security rešenjima
 • Održavanje i rešavanje problema u integrisanim, komplesnim enterprise mrežama

Vreme održavanja

Beograd: radnim danom od 17.30h - 21.00h
Novi Sad: vikendom od 10.00h do 17.00h

Detaljan pregled CCNA kursa:Detaljan pregled CCNA kursa:

ROUTE v3.0 (Implementing Cisco IP Routing)

1. Planiranje routing servisa na osnovu postavljenih zahteva

 • Procena kompleksnih zahteva enterprise mreže
 • Zajednički procesi i procedure održavanja

2. Implementiranje EIGRP rešenja

 • Planiranje EIGRP routing implementacija
 • Implementiranje i verifikacija EIGRP-a u enterprise LAN arhitekturi
 • Konfigurisanje i verifikacija EIGRP-a u enterprise WAN arhitekturi
 • Implementiranje i verifikacija EIGRP autentikacije
 • Napredne EIGRP osobine u enterprise mreži

3. Implementiranje skalabilnog Multiarea Network OSPF rešenja

 • Planiranje OSPF routing implementacija
 • Kako rade OSPF procesi
 • Poboljšavanje routing perfomansi u kompleksnoj enterprise mreži
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF rutiranja
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF sumarizacije ruta
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF area tipova
 • OSPF area tipovi
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF autentikacije

4. Implementiranje rešenja IPv4 redistribucije

 • Procena network routing perfomansi i security problema
 • Rad u mreži koja koristi više IP routing protokola
 • Konfigurisanje i  verifikacija redistribucije ruta

5. Implementiranje Path Control-a

 • Procena i implementiranje Path Control-a

6. Povezivanje enterprise mreže na ISP mrežu

 • Planiranje povezivanja enterprise mreže na ISP
 • Prednosti korišćenja BG-a
 • Uporedjivanje funkcija i načina korišćenja EBGP-a i IBGP-a
 • Konfigurisanje i verifikacija osnovnog BGP rada
 • Korišćenje BGP atributa i odabira putanja

SWITCH v3.0 (Implementing Cisco IP Switched Networks)

1. Analiziranje dizajna campus mreža

 • Enterprise campus arhitektura
 • Cisco Lifecycle servisi i implementacija mreže

2. Implementiranje VLAN-ova u campus mrežama

 • Primena najbolje prakse za VLAN topologije
 • Konfigurisanje VLAN-ova (PVLAN-ova)
 • Konfigurisanje agregacije linkova preko EtherChannel-a

3. Implementacija Spanning Tree protokola

 • Spanning Tree Protocol (STP) poboljšanja
 • STP mehanizmi stabilnosti

4. Implementacija InterVLAN rutiranja

 • Rutiranje izmedju VLAN-ova
 • Primena Multilayer Switching-a preko Cisco Express Forwarding-a

5. Implementacija visoke dostupnosti u campus okruženju

 • Visoka dostupnost
 • Implementiranje visoke dostupnosti
 • Implementiranje nadgledanja meže

6. Implementiranje Layer 3 HA

 • Komfigurisanje Layer 3 redundance korišćenjem HSRP-a
 • Komfigurisanje Layer 3 redundance korišćenjem VRRP-a i GLBP-a

7. Minimiziranje gubitka servisa i krađe podataka u campus mreži

 • Switch security problemi
 • Zaštita od VLAN napada
 • Zaštita od spoofing napada
 • Obezbedjivanje mrežnih servisa

8. Podešavanje voice i video servisa u campus mrežama

 • Planiranje podrške voice servisu u campus mreži
 • Integrisanje i verifikacija VoIP servisa u campus infrastrukturi
 • Rad sa specijalistima na primeni voice i video servisa na campus switch-evima

9. Integrisanje bežicnih LAN-ova u campus mreži

 • Uporedjivanje WLAN-ova i campus mreža
 • Procena uticaja WLAN-ova na campus mreže
 • Priprema campus infrastrukture za WLAN-ove

TSHOOT v3.0 (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)

1. Planiranje održavanja kompleksnih mreža

 • Primena metrodologija održavanja
 • Zajednički procesi i procedure održavanja
 • Alati, aplikacije i resursi za odrzavanje mreže

2. Planiranje procesa rešavanja problema za kompleksne enterprise mreže

 • Primena metodologija za rešavanje problema
 • Planiranje i implementiranje procedura za rešavanje problema
 • Integrisanje rešavanja problema u proces održavanja mreže

3. Održavanje, alati i aplikacije za rešavanje problema

 • Formiranje osnovnog dijagnostičkog seta alata korišćenjem Cisco IOS software-a
 • Korišćenje specijalizovanih alata za održavanje mreže i rešavanje problema

4. Održavanje i rešavanje problema u switching rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu VLAN-ova
 • Rešavanje problema u domenu Spanning Tree-a
 • Rešavanje problema u domenu Switched Virtual Interface-a i Inter VLAN rutiranja
 • Rešavanje problema u domenu FHRP-a
 • Rešavanje problema u domenu perfomansi na switch-evima

5. Održavanje i rešavanje problema u routing rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu Network Layer-a
 • Rešavanje problema u domenu EIGRP-a
 • Rešavanje problema u domenu OSPF-a
 • Rešavanje problema u domenu redistribucije ruta
 • Rešavanje problema u domenu BGP-a
 • Rešavanje problema u domenu perfomansi na router-ima

6. Održavanje i rešavanje problema u security rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu security osobina
 • Uticaj security funkcija na rešavanje problema u mreži
 • Pregled security funkcija
 • Dijagnostifikovanje i rešavanje problema na transportnom sloju na struktuiran način
 • Verifikovanje rada Cisco IOS Firewall-a
 • Dijagnostifikovanje i rešavanje problema koji se odnose na korišćenje AAA na router-ima i switch-evima

7. Održavanje i rešavanje problema u integrisanim, komplesnim enterprise mrežama

 • Rešavanje problema u kompleksnim okruženjima

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com