C# Development - Osnovni kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Tosin Bunar 272, Beograd, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
36 školskih časova, 2 puta nedeljno po 3 časa
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 300 eur

Opis kursa

 

Tokom kursa polaznici se upoznaju konceptima objektno orijentisanog programiranja,  zatim sa razvojnim okruženjem i osnovnim konceptima C# jezika,  dok je drugi deo kursa rezervisan za ASP.NET MVC.

PLAN KURSA

1. Blok
• Razvojno okruženje i struktura programa
• Tipovi Podataka i konverzija izmedju različitih tipova podataka
• Promenjive i konstante (lokalne/globalne)
2. Blok
• Naredbe grananja i programske petlje
3. Blok
• Kolekcije – nizovi i liste
• Rad sa stringovima
4. Blok
• Osnove objektnog programiranja
• Enkapsulacija
• Nasleđivanje
• Polimorfizam
5. Blok
• LINQ
6. Blok
• Osnove MVC-a
7. Blok
• Rutiranje
8. Blok
• Modeli
9. Blok
• Kontroleri
10. Blok
• Akcije
11. Blok
• View
• Razor sintaksa
• HTML helper classes
• ViewBag & ViewData
12. Blok
• Validacija
• Sigurnost (autentifikacija i autorizacija)

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com