Autodesk Revit

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
45 časova
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 24900 din

Opis kursa

 

 

sovche_30px.jpg Autodesk Revit 

 

Autodesk® Revit® software je namenski kreiran za Building Information Modeling (BIM) građevinsko informaciono modelovanje, unapređujući projektantske i građevinske profesionalce da mogu da iznesu svoje ideje od koncepta do izvođenja u jednom veoma koordinisanom i doslednom pristupu zasnovanom na modelu koji u sebi sadrži bazu podataka o svakom svom pojedinačnom elementu. Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanje, MEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cevovodi i građevinsko projektovanje.

Autodesk Revit Architecture 

Unutar Autodesk® Revit® programa se radi na način kao što arhitekte i dizajneri razmišljaju, tako da možemo da razvijemo arhitektonske projekte većeg kvaliteta i preciznosti. Koristeći alate koji su namenski kreirani da podrže [Building Information Modeling (BIM)] tok rada građevinsko informacionog modelovanja. Sagledajte i analizirajte svoj koncept, i organizujte vašu ideju kroz projektovanje, dokumentaciju i konstrukciju.

Neke od opcija

bidirectional-associativity-large-1152x864

Bidirectional associativity – Višesmerna zavisnost
A change anywhere is a change everywhere – Promena bilo gde je promena svugde


building-element-energy-analysis-large-725x1000

Building element energy analysis – Energetska analiza elemenata zgrade
Supports faster building performance analysis – Podržavanje bržih analiza performansi zgrade

split-elevations-large-854x708

Split elevations – Polu preseci
Easily manage elevation cut-line configuration – Olakšano podešavanje i organizacija linija preseka

design-visualization-large-1152x864

Design visualization – Vizuelizacija projekta
Capture design ideas in a photorealistic state – Snimite projektne ideje u fotorealističkom prikazu

enhanced-visualization-large-1152x710

Enhanced visualization – Poboljšana vizuelizacija
Improve performance for visualization – Unapređene vizuelizacione performanse

 

Program osnovnog kursa

Autodesk Revit Architecture 

časova

tema grupa ind ili mini gr.  
I 3 2 Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita
II 3 2 Osnove modelovanja i postavljanje pomoćnih elemenata
III 3 2 Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta
IV 3 2 Detaljno o zidovima
V 3 2 Kreiranje osnovnih jezgarnih elemenata: stubovi, konstruktivni zidovi vertikalniih komunikacija, stepeništa, rampe, ograde
VI 3 2 Vežba vila
VII 3 2 Izvođenje i formiranje unutrašnjih prostorija podova plafona i osnovnih površina
VIII 3 2 Pogledi i Papiri
IX 3 2 Kotiranje, veze i ograničenja objekata
X 3 2 Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele
XI 3 2 Planiranje, pozicije i baze sa podacima
XII 3 2 Objekti osetljivi na promenu razmere
XIII 3 2 Izrada tehničkih crteža i detalja
XIV 3 2 Izvođenje konstruktivnih elemenata: temelji, stubovi, ploče, grede…
XV 3 2 Izrada trodimenzionalnih prezentacionih pogleda i Štampa i publikovanje projekta
ukupno 45 30  

 Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com