Autodesk 3ds MAX Design

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
39 časova
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 19900 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg 3D Studio Max 2014 Design

 

Autodesk 3ds Max Design je najpoznatiji program za rad u trodimenzionalnom prostoru tj. za 3D modelovanje koji omogućava izradu trodimenzionalne grafike-slike i animacija. Uz pomoć brojnih efekata omogućava izradu specijalnih video montaža. Moćni i intuitivni alati i kompatibilnost sa AutoCAD-om čine Autodesk 3ds Max Design vodećim softverskim rešenjem za modelovanje, animaciju i renderovanje.

Obuka Autodesk 3ds Max Design u grupi traje 39 časova (jedan mesec). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina: 13:30-16:00, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota.

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 7-12 dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik sa pratećim CD-om, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz Autodesk 3ds Max2014 Design -a i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 26 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje ov e obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti...) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

PLAN KURSA Autodesk 3ds Max Design

(39 časova u grupi/26 individualno)

I TEMA

 • Uvod
 • Pregled UI, definisanje osnovnih pojmova, snalaženje u virtuelnom prostoru
 • Osnove pravljenja objekata u 3D prostoru

II TEMA

 • Osnove crtanja u Max- u. Upotreba Bezier alata
 • Edit spline modifikator
 • Dobijanje 3D objekata izvlačenjem poprečnog preseka po pravoj i krivoj liniji. Upotreba Extrude, Bevel, Lathe, Sweep modifikatora, Dobijanje 3D teksta

III TEMA

 • Dobijanje približnog oblika objekata upotrebom Bool - ovih operacija. Upotreba Boolean i Proboolean Compound objekata
 • Upotreba modifikatora na tako dobijene 3D objekte
 • Pregled često korišćenih modifikatora kao što su: Noise, Bend , Twist, FFD

IV TEMA

 • Edit Poly modifikator i primeri modelovanja upotrebom ovog modifikatora. Modelovanje kuće, auto salona, fotelje, televizora, ormara

V TEMA

 • Materijali, osnovne opcije u Materijal Editoru, biblioteka template - a i biblioteka gotovih materijala. Pravljenje materijala od "nule". Pravljenje često korišćenih materijala kao što su: voda, staklo, metali, kamen...

VI TEMA

 • Materijali napredne opcije, Mapiranje

VII TEMA

 • Svetla - osnovni principi
 • Vrste svetala i njihova namena i mogućnosti
 • Photometric svetla i njihova primena
 • Standard svetla i njihova primena

VIII TEMA

 • Indirektno osvetljenje
 • Global illumination
 • Final gathering
 • Dnevno osvetljenje: Daylight i Sunlight

IX TEMA

 • Kamere
 • Osnovni tipovi kamere i primena
 • Sočivo "riblje oko" i primena
 • Telefoto sočivo i primena
 • "Field of view" efekat

X TEMA

 • Osnove animacije:
 • Osnovni principi animiranja u 3Ds Max - u, tween
 • Standardi koji su u upotrebi i vrste animacije
 • Walk thru animacija i turn table animacija, upotreba path constraint i position - constraint - a

XI TEMA

 • Renderovanje - osnove:
 • Mental Ray renderer, podešavanja

XII TEMA

 • Podešavanja za renderovanje statičnog rendera
 • Podešavanja za renderovanje animacije

XIII TEMA

 • Osnove kompozitinga:
 • Sredjivanje rendera u Photoshop - u
 • Osnove pripreme za štampu

 Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com