AutoCAD 2D Drafting and Annotation

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
45 časova
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 18900 din

Opis kursa

 

 

sovche_30px.jpg AutoCAD 2D 


AutoCAD  je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka.

Obuka Auto CAD 2D u grupi traje 45 časova (pet nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina : 13:00-15:30, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota.

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 7-12 dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz Auto CAD 2D i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, u dogovoru sa inatruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).
Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska, datim u "Zvaničnom priručniku za držanje kurseva iz osnova AutoCAD-a 2014" (Official Training Courseware - AutoCAD 2014Essentials) i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Poželjno je i obrazovanje u nekoj od tehničkih disciplina (mašinski, građevinski, arhitektonski, pejzažni tehničari i inženjeri) ili poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti...) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.


Plan obuke za AutoCAD 2D 

(45 časova u grupi/30 individualno)

Tema 1

 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.

Predviđeno vreme: 1 čas

Tema 2

 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.

Predviđeno vreme: 2 čas

Tema 3

 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 4

 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 5

 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.

Predviđeno vreme: 1 čas

Tema 6

 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).

Predviđeno vreme: 4 časa

Tema 7

 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.

Predviđeno vreme: 4 časa

Tema 8

 • Primena ručica objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.

Predviđeno vreme: 1 čas

Tema 9

 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 10

 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.

Predviđeno vreme: 2 čas

Tema 11

 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.

Predviđeno vreme: 2 čas

Tema 12

 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.

Predviđeno vreme: 2 čas

Tema 13

 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 14

 • Razumevanje pojma bloka. Kreiranje i menjanje blokova. Primena alata DesignCenter za razmenu blokova između crteža. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 15

 • Primena alata DesignCenter za razmenu podešavanja između crteža koji se nalaze na istom računaru. Snalaženje u okruženju većeg broja crteža koji čine projekat. Rad u mrežnom okruženju nalik realnom projektnom birou.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 16

 • Razumevanje pojma atributa. Kreiranje i menjanje blokova sa atributima. Kreiranje standardnih „inteligentnih" tabela. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 17

 • Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 18

 • Povezivanje svih tema u cilju izrade samostalnog zadatka. Predviđeno je da se na osnovu prototipa crteža, koji je kreiran tokom obuke, kreira tehnički crtež. U cilju povećanja produktivnosti predviđeno je da se koriste blokovi kreirani tokom obuke i da se naprave novi blokovi, tipični za projekat koji se radi. Zatim treba da se izvrši kotiranje i priprema za štampu.

Predviđeno vreme: 3 časa

Ispit

 • Provera stečenog znanja tokom prvog dela obuke. Polaznik mora da pokaže razumevanje svih izloženih principa rada sa AutoCAD-om, u oblasti izrade 2D projektne dokumentacije. Na praktičnom primeru mora da dokaže visok stepen samostalnosti u realizaciji pojednostavljenog projekta počevši od samog početka, kreiranjem novog prototip crteža, preko izrade crteža, kotiranja i pripreme za štampu.

Predviđeno vreme: 3 časa


Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com