Adobe paket za Web dizajn II

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
96 časova
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 29900 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg Adobe paket za Web dizajn II

 

Obuka Adobe web dizajn se sastoji od tri programa: Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash. Cilj obuke je da se polaznici obuke osposobe za samostalnu izradu web prezentacija tj sajtova.

Obuka Adobe Web dizajn u grupi traje 96 časova. Nastava se pohađa tri puta nedeljno i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina: 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 15-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenici za Dreamweaver, Fireworks i Flash, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz sve tri oblasti i po uspešno okončanom polaganju dobijaju sertifikat o položenom ispitu iz paketa Adobe Web dizajna. Softline je Adobeov trening partner u Srbiji za sve ove obuke tako da je sertifikat međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 72 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Plan obuke

ADOBE PHOTOSHOP II

Uvod

 • Radno okruženje (palete)
 • Otvaranje i kreiranje novih fajlova
 • Tipovi fajlova
 • Adobe Bridge
 • Uvoz AI, EPS i PDF fajlova
 • MOVE alat
 • ZOOM i HAND alati

Boje i slojevi

 • FOREGROUND i BACKGROUND boja
 • Biranje boja i COLOR PICKER prozor
 • Biranje boje iz COLOR PALETE
 • Osnovne selekcije uz pomoć MARQUEE alata
 • Lasso alati
 • Magic Wand

Četkice

 • FEATHER
 • Cetkice i rad sa cetkicama
 • Četkica i modovi nanošenja boje
 • Gumice i rad sa slikama
 • HISTORY četkice
 • Bojenje History cetkicom

Retuširanje fotografija

 • CLONE STAMP
 • HEALING BRUSH i PATCH TOOL
 • DODGE, BURN i SPONGE
 • SMUDGE, BLUR i SHARPEN

Obrada fotografija

 • Skeniranje slike
 • CROP alat
 • MEASURE alat
 • Kolorni mod slike (CMYK i RGB)
 • Kolorne korekcije slike (IMAGE – ADJUSTMENTS)
 • Uklanjanje MOARE-a
 • Ostale komande IMAGE menija

Slojevi

 • Osnovne operacije nad nacrtanim objektima
 • Menjanje redosleda slojeva
 • Ostale komande na LAYERS paleti
 • Pravljenje novog praznog i obojenog sloja
 • Brisanje sloja
 • Rad sam maskama
 • Gradijenti
 • Providnost
 • Povezivanje i grupisanje slojeva
 • Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)
 • TEKST
 • CHARACTER i PARAGRAPH palete
 • Layer styles – Efekti nad slojevima (tekstom)
 • Upotreba više efekata istovremeno
 • STYLES paleta

Filteri

 • Najčešće korišćeni filteri
 • Filter galerija
 • Česti efekti koji se koriste u dizajnu
 • Filteri koji koriste kanale i filteri na maskama

Štampanje

ADOBE DREAMWEAVER II

Uvod

 • Pojam web dizajna, web developmenta i njihova veza
 • Pojam web sajta i vrste sajtova
 • Priprema za izradu sajta
 • Šta je HTML i HTTP protokol
 • Upotreba Jave, JavaScripta, VBScripta, Perla, ActiveX i ASP koncepta
 • HTML i JavaScript editori
 • Razlike između browsera
 • Pojam hostinga i registracije domena
 • Upoznavanje Macromedia Dreamweaver-a
 • Radno okruženje
 • Korišćenje čarobnjaka Site Setup
 • Files panel i rad sa fajlovima

Rad sa tekstom

 • Unos teksta
 • Osnovne napomene o web tipografiji
 • Pojam hiperteksta i hiperlinkova
 • Interni, eksterni i anchor linkovi
 • Formatiranje teksta i linkova

Rad sa slikama

 • Optimizacija slika za web
 • GIF, JPEG, PNG, Animirani GIF
 • Kreiranje slika za Web u Photoshopu
 • Save for Web komanda
 • Slice alat i slajsovanje
 • Ubacivanje slika na stranicu
 • Slike kao linkovi

Tabele

 • Osnove rada sa tabelama
 • Tabele za tabelarni prikaz podataka
 • Tabele za pozicioniranje elemenata na stranici
 • Sklapanje stranica pomoću tabela

CSS (Kaskadni stilovi)

 • Osnovno o CSS-u
 • CSS za formatiranje teksta
 • CSS za pozicioniranje elemenata

Interaktivni elementi stranice

 • Roloveri
 • Meniji
 • Flash dugmići

Kontakt formulari

 • Interaktivnost pomoću obrazaca
 • Izrada strukture obrasca
 • Korišćenje tekstualnih polja obrasca
 • Ubacivanje check box-ova i radio button-a
 • Izrada stavki u listi / meniju
 • Ubacivanje dugmadi obrasca
 • Validacija formulara

Obogaćivanje prezentacije završnim detaljima

 • Otvaranje novog prozora
 • Ekstenzije
 • Extension Manager
 • Ubacivanje Flash sadržaja na stranicu

Postavljanje prezentacije

ActionScript 3 II

Uvod – Šta je ActionScript

 • Aciton Panel
 • Podešavanja pre nego što počnemo sa radom
 • Menjanje osobina objekata
 • Menjanje dimenzija objekata
 • Metode objekata
 • Matematičke operacije
 • Promenljive
 • Funkcije
 • Events i Listeners
 • Events za vi še dugmća
 • Events tastature
 • If komanda
 • Switch komanda
 • Nizovi
 • Do petlja
 • For petlja
 • Animacija uz pomoć ENTER _FRAME
 • Animacija tajmerima
 • Interaktivna animacija
 • Tween klasa
 • Easing klase
 • Korišćenje kontrolisanih animacija
 • Osnove objektno orjentisanog programiranja
 • Pravljenje prve klase
 • Ponovo upotrebljiv kod
 • Dodavanje objekata na scenu
 • Drag'n' drop
 • Detektovanje kolizija
 • Rad sa zvukom
 • Rad sa videom
 • Common Library objekti

Pravljenje sajta

 • Planiranje sajta
 • Site map
 • Uvoženje grafike
 • Sekcije sajta
 • Dodavanje navigacije
 • Dodavanje zvuka i videa
 • Pravljenje tranzicija uz pomoć Tween klase
 • Pravljenje foto galerije
 • Dinamičko učitavanje slika
 • Pravljenje 3D tween-ova
 • Pravljenje kontakt formulara
 • Rad sa podacima kontakt formulara
 • Pravljenje preloader-a
 • Publikovanje sajta
 • Završne napomene

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke. 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com