Adobe InDesign

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
24 časova
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 11800 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg Adobe InDesign

 

Adobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme.

Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis).

Obuka Adobe InDesign u grupi traje 24 časova. Nastava se pohađa tri puta nedeljno i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 18 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Plan obuke

Uvod

 • Istorijat sloga i pripreme za štampu
 • Programi za prelom: InDizajn, Quark, Page Maker i Ventura Publisher
 • Uopšte o InDizajnu, njegove mogućnosti i prednosti
 • InDesign-ovi formati fajlova
 • Rad sa fajlovima

Radno okruženje

 • Meniji, palete statusna linija, navigacija u dokumentu
 • Otvaranje novog i postojećeg dokumenta
 • Čuvanje dokumeta
 • Promena mernih jedinica, merne jedinice
 • Tools paleta
 • Control paleta

Palete i meniji

 • Poznate komande u menijima
 • Zumiranje
 • Lenjiri
 • Pomoćne linije
 • Alati za selekciju
 • Alati za crtanje
 • Kontura i popuna objekata

Rad sa više objekata

 • Poravnavanje objekata
 • Pathfinder paleta
 • Grupisanje objekata
 • Transform paleta

Osnove teorije boja

 • Pojam razlaganja boja
 • Kolorni modeli:CMYK, RGB, LAB, Grayscale
 • Color paleta
 • Swatches paleta
 • Posebne boje
 • Pantone paleta
 • Stroke paleta

Rad sa tekstom

 • Pojam frame-a
 • Alati za crtanje frame-ova
 • Alati za transformisanje
 • Gradijenti
 • Type alat
 • Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)
 • Uvoženje teksta iz drugih programa
 • Character paleta
 • Paragraph paleta
 • Ostale palete za rad sa tekstom
 • Osnove formatiranja teksta
 • Stilovi i pojam stila
 • Stilovi za slova i Character Styles paleta
 • Stilovi pasusa i Paragraf Stajls paleta
 • Prelom teksta uz pomoć stilova

Problemi pri uvozu teksta

 • Najčešće greške u pripremi teksta za prelom
 • Čišćenje „prljavog" preloma
 • Osnove tipografije

Slog

 • Osnovna pravila sloga: knjižni slog i novinski slog
 • Najčešće greške u slogu
 • InDesign-ov modul za slog
 • Optička margina
 • Hifenacija
 • Ligature, renesansni brojevi i ostali elementi napredne tipografije

Rad sa slikama

 • Formati slika – vektori i bitmape
 • Okviri za slike
 • Uvoz slika i skaliranje
 • Osnovne stvari o Photoshop-u i uvoz slika iz Photoshop-a
 • Obrada slika u InDesign-u

Fini prelom

 • Slaganje slika i teksta i problemi na koje se nailazi
 • Dizajnerski efekti nad slikama i tekstom
 • Tabele
 • Tabele u InDesign-u i Table meni
 • Uvoz tabela iz Word-a
 • Uvoz tabela iz Excel-a
 • Fusnote

Layout Meni

 • Rad sa višestraničnim dokumentima
 • Master strane
 • Numeracija strana
 • Zaglavlja i podnožja
 • Izrada sadržaja i indeksa

Dizajn u InDesign-u

 • Složene putanje (Compound Paths)
 • Providnost
 • Senke i ostali efekti nad objektima
 • Ugaoni efekti kod okvira
 • Layer-i Layers paleta
 • Integracija sa programima: Illustrator, Photoshop i InCopy.

Štampanje

 • Vrste štampača i štampe
 • Kontrašihta
 • Filmovanje i separacija boja
 • Preflight
 • Package
 • Print preset-i
 • Montaža stranica na tabak

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

 

  Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com