Adobe Grafički dizajn

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
72 časa
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 24900 din

Opis kursa

 

 

sovche_30px.jpg Adobe Grafički dizajn

 

Obuka Adobe Grafički dizajn se sastoji od obuka za tri programa: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Programi su deo paketa Adobe Creative Suite, koji predstavlja kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe i web dizajn. Adobe aplikacije dele standardizovano radno okruženje i skup alatki, i podržavaju razmenu izvornih formata datoteka, uz očuvanje strukture slojeva.

Adobe Illustrator je program za dizajn i vektorsko crtanje. U njemu se, uglavnom, radi dizajn vezan za štampu , ređe i dizajn web strana. Takođe, predstavlja dobar izbor za ilustratore. Ovo je obuka koja će najviše koristiti grafičkim dizajnerima, web dizajnerima i  ilustratorima. Ako polaznik nema smisla za dizajn, a savlada ovu obuku, postaće grafički operater i može raditi pripremu za štampu, što je takođe, dobro plaćeno zanimanje.

Adobe Photoshop je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn. Toliko je rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, obuka je namenjena prvenstveno fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija. A pošto predstavlja dobar izbor za slikanje, biće izuzetno koristan i slikarima i ilustratorima. Tu spadaju i oni koji se bave izradom tekstura za video igrice i arhitektonske vizualizacije.

Adobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme.

Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis).

Obuka Adobe Grafički dizajn u grupi traje 72 časa. Nastava se pohađa tri puta nedeljno i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota.

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 15-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenici za Illustrator, Photoshop i InDesign, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz sve tri oblasti i po uspešno okončanom polaganju dobijaju sertifikat o položenom ispitu iz paketa Adobe Grafičkog dizajna. Softline je Adobeov trening partner u Srbiji za sve ove obuke tako da je sertifikat međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 54 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Plan obuke za Adobe Grafički dizajn

(72 časa u grupi/54 individualno)

ADOBE ILLUSTRATOR

Uvod

 • Ukratko o Illustratoru.
 • Vektorski objekti i bitmape.
 • Logika vektora.
 • Radno okruženje.
 • Osnovna podešavanja.
 • Crtanje osnovnih oblika.
 • Selektovanje objekata, pomeranje, rotiranje i promena veličine.

Crtanje

 • Crtanje slobodnom rukom.
 • Glatke (Besier-ove) krive - Pen alatka.
 • Naknadno menjanje i doterivanje crteža.
 • Free Transform alatka.

Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata.
 • Unija, presek...
 • Poravnanje objekata.
 • Pomoćne linije i mreža pomoćnih linija.

Konture

 • Osnovne operacije nad konturama.
 • Četkice, pravljenje novog traga četkice.
 • Konvertovanje u krivu.
 • Boja konture.
 • Osnove teorije boja.
 • Kolorni modeli: RGB, CMYK, Grayscale, HSB, CIELAB.

Popune

 • Bojenje unutrašnjosti objekta - popune.
 • Gradijenti, stilovi, šare i teksture.
 • Mesh Fill alat.
 • Pipeta, kantica i alat za merenje.

Tekst

 • Osnove tipografije i pisma.
 • True Type, Type 1, Multiply Master i Open Type fontovi.
 • Osnove rada sa tekstom.
 • Običan tekst.
 • Tekst u konturi i na putanji.
 • Efekti nad tekstom.
 • Tekst kao maska.

Slojevi

 • Osnovno o slojevima.
 • Organizovanje objekata uz pomoć slojeva.
 • Maske.

Specijalni efekti

 • Warp meni.
 • Specijalni efekti na vektorima.

Dopunski alati

 • Symbol Sprayer i Column Graph alati
 • Blend Options.

Osnove rada sa bitmapama

 • Razlike između vektora i bitmapa.
 • Problemi u radu sa bitmapama.
 • Uvoz slika.
 • Illustrator i Photoshop.
 • Live Trace.
 • Providnost.
 • Specijalni efekti (filteri) na bitmapama.
 • Izrada 3D objekata i primena bitmapa na 3D objekte.

Štampanje i priprema za štampu

 • Štampanje na štampaču.
 • Osnovni pojmovi o procesu i tehnologijama štampe.
 • Priprema za štampu: paseri, cajtne, klin.
 • Standardna priprema.
 • Priprema korica za knjige i časopisa.
 • Priprema su formatima: AI, EPS, TIFF i PDF.
 • Priprema podloge za web sajt.

ADOBE PHOTOSHOP

Uvod

 • Radno okruženje (palete)
 • Otvaranje i kreiranje novih fajlova
 • Tipovi fajlova
 • Adobe Bridge
 • Uvoz AI, EPS i PDF fajlova
 • MOVE alat
 • ZOOM i HAND alati

Boje i slojevi

 • FOREGROUND i BACKGROUND boja
 • Biranje boja i COLOR PICKER prozor
 • Biranje boje iz COLOR PALETE
 • Osnovne selekcije uz pomoć MARQUEE alata
 • Lasso alati
 • Magic Wand

Četkice

 • FEATHER
 • Cetkice i rad sa cetkicama
 • Četkica i modovi nanošenja boje
 • Gumice i rad sa slikama
 • HISTORY četkice
 • Bojenje History cetkicom

Retuširanje fotografija

 • CLONE STAMP
 • HEALING BRUSH i PATCH TOOL
 • DODGE, BURN i SPONGE
 • SMUDGE, BLUR i SHARPEN

Obrada fotografija

 • Skeniranje slike
 • CROP alat
 • MEASURE alat
 • Kolorni mod slike (CMYK i RGB)
 • Kolorne korekcije slike (IMAGE - ADJUSTMENTS)
 • Uklanjanje MOARE-a
 • Ostale komande IMAGE menija

Slojevi

 • Osnovne operacije nad nacrtanim objektima
 • Menjanje redosleda slojeva
 • Ostale komande na LAYERS paleti
 • Pravljenje novog praznog i obojenog sloja
 • Brisanje sloja
 • Rad sam maskama
 • Gradijenti
 • Providnost
 • Povezivanje i grupisanje slojeva
 • Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)
 • TEKST
 • CHARACTER i PARAGRAPH palete
 • Layer styles - Efekti nad slojevima (tekstom)
 • Upotreba više efekata istovremeno
 • STYLES paleta

Filteri

 • Najčešće korišćeni filteri
 • Filter galerija
 • Česti efekti koji se koriste u dizajnu
 • Filteri koji koriste kanale i filteri na maskama

Štampanje

ADOBE INDESIGN

Uvod

 • Istorijat sloga i pripreme za štampu
 • Programi za prelom: InD izajn , Quark , Page Maker i Ventura P ublisher
 • Uopšte o InDizajnu, njegove mogućnosti i p rednosti
 • InDesign-ovi formati fajlova
 • Rad sa fajlovima

Radno okruženje

 • Meniji, palete statusna linija, navigacija u dokumentu
 • Otvaranje novog i postojećeg dokumenta
 • Čuvanje dokumeta
 • Promena mernih jedinica, merne jedinice
 • Tools paleta
 • Control paleta

Palete i meniji

 • Poznate komande u menijima
 • Zumiranje
 • Lenjiri
 • Pomoćne linije
 • Alati za selekciju
 • Alati za crtanje
 • K ontura i popuna objekata

Rad sa više objekata

 • Poravnavanje objekata
 • Pathfinder paleta
 • Grupisanje objekata
 • Transform paleta

Osnove teorije boja

 • Po j am razlaganja boja
 • Kolorni modeli: CMYK , RGB, LAB, Grayscale
 • Color paleta
 • Swatches paleta
 • Posebne boje
 • Pantone paleta
 • Stroke paleta

Rad sa tekstom

 • Pojam frame-a
 • Alati za crtanje frame-ova
 • Alati za transformisanje
 • Gradijenti
 • Type alat
 • Path T y p e alat (pisanje po krivoj liniji)
 • Uvoženje teksta iz drugih programa
 • Character paleta
 • Paragraph paleta
 • Ostale palete za rad sa tekstom
 • Osnove formatiranja teksta
 • Stilovi i pojam stila
 • Stilovi za slova i Character Styles paleta
 • Stilovi pasusa i Paragra f St aj ls paleta
 • Prelom teksta uz pomoć stilova

Problemi pri uvozu teksta

 • Najčešće greške u pripremi teksta za prelom
 • Čišćenje „ prljavog " preloma
 • Osnove tipografije

Slog

 • Osnovna pravila sloga:knjiški slog i novinski slog
 • Najčešće greške u slogu
 • InDesign-ov modul za slog
 • Optička margina
 • Hifenacija
 • Ligature, renesansni brojevi i ostali elementi napredne tipografije

Rad sa slikama

 • Formati slika - vektori i bitmape
 • Okviri za slike
 • Uvoz slika i skaliranje
 • Osnovne stvari o Photoshop-u i uvoz slika iz Photoshop-a
 • Obrada slika u InDesign-u

Fini prelom

 • Slaganje slika i teksta i problemi na koje se nailazi
 • Dizajnerski efekti nad slikama i tekstom
 • Tabele
 • Tabele u InDesign-u i Table meni
 • Uvoz tabela iz W ord - a
 • Uvoz tabela iz Excel-a
 • Fusnote

Layout Meni

 • Rad sa višestraničnim dokumentima
 • Master strane
 • Numeracija strana
 • Zaglavlja i podnožja
 • Izrada sadržaja i indeksa

Dizajn u InDesign-u

 • Složene putanje (Compound Paths)
 • Providnost
 • Senke i ostali efekti nad objektima
 • Ugaoni efekti kod okvira
 • Layer-i Layers paleta
 • Integracija sa programima: Illustrator, Photoshop i InCopy .

Štampanje

 • Vrste štampača i štampe
 • Kontrašihta
 • Filmovanje i separacija boja
 • Pr e fligh t
 • P ackage
 • Print preset -i
 • Montaža stranica na tabak

Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%.

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com