Adobe Flash ActionScript 3 II

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
21 čas
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 10325 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg Adobe Flash ActionScript 3 II

Plan obuke

ActionScript 3.0 u Flash-u CS4

 • Uvod – Šta je ActionScript
 • Aciton Panel
 • Podešavanja pre nego što počnemo sa radom
 • Menjanje osobina objekata
 • Menjanje dimenzija objekata
 • Metode objekata
 • Matematičke operacije
 • Promenljive
 • Funkcije
 • Events i Listeners
 • Events za vi še dugmća
 • Events tastature
 • If komanda
 • Switch komanda
 • Nizovi
 • Do petlja
 • For petlja
 • Animacija uz pomoć ENTER _FRAME
 • Animacija tajmerima
 • Interaktivna animacija
 • Tween klasa
 • Easing klase
 • Korišćenje kontrolisanih animacija
 • Osnove objektno orjentisanog programiranja
 • Pravljenje prve klase
 • Ponovo upotrebljiv kod
 • Dodavanje objekata na scenu
 • Drag'n' drop
 • Detektovanje kolizija
 • Rad sa zvukom
 • Rad sa videom
 • Common Library objekti

Pravljenje sajta

 • Planiranje sajta
 • Site map
 • Uvoženje grafike
 • Sekcije sajta
 • Dodavanje navigacije
 • Dodavanje zvuka i videa
 • Pravljenje tranzicija uz pomoć Tween klase
 • Pravljenje foto galerije
 • Dinamičko učitavanje slika
 • Pravljenje 3D tween-ova
 • Pravljenje kontakt formulara
 • Rad sa podacima kontakt formulara
 • Pravljenje preloader-a
 • Publikovanje sajta
 • Završne napomene

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

  Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com