Kursevi mađarskog jezika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
09.04.2023.
Trajanje kursa:
40-64 školskih časova
Vreme održavanja:
prepodnevni, večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

20%
popust
CENA: od 3000 din

Opis kursa

slikajezici.jpg

Kursevi mađarskog jezika

 

Mađarski jezik pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika. Postoji oko 14 miliona ljudi kojima je ovo maternji jezik. Najviše ih je u Mađarskoj (oko 9,5 do 10 miliona), 1,4 miliona u Rumuniji, u Srbiji,Hrvatskoj, Slovačkoj, itd. Oko 100.000 ljudi kojima je ovo maternji jezik živi u Sjedinjenim Državama. Mađarski je zvanični jezik Mađarskoj, u Vojvodini (Srbija) i u nekoliko opština u Sloveniji. Mađarski je i jedan od službenih jezika Evropske unije.

Mađarski i srpski imaju dosta zajedničkih reči, od kojih je većina preuzeta iz mađarskog ili nemačkog jezika.

Kurs mađarskog jezika

Kurs mađarskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče mađarski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Mađarskoj ili jednostavno žele da uče nove jezike, itd.

Kurs mađarskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor.

Mađarski jezik po CEFR nivoima

Dobro je poznat podatak da institucije koje sprovode nastavu stranih jezika, a koje vode računa o kvalitetu svog poslovanja, program prilagođavaju pravilima koja navodi zvanično prihvaćeni standard u nastavi jezika, to jest Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). A upravo na taj način i Akademija Oxford organizuje obuku i kurs mađarskog jezika, ali i svih ostalih koje ima u ponudi.

Pomenuti jezički okvir podrazumeva postojanje ukupno 6 nivoa znanja mađarskog jezika, koji su grupisani u A, B i C oblasti, a u okviru kojih se nalaze po dva nivoa. Tako, svako ko poznaje ovaj jezik na osnovnom nivou, zapravo ima znanje koje odgovara A1 nivou, dok je nivo A2 okarakterisan kao početni viši nivo. Značajniji pomak u poznavanju mađarskog jezika predstavlja srednji niži nivo znanja, označen sa B1, a viši srednji nivo, koji je obično dovoljan za nesmetano funkcionisanje među osobama kojima je to maternji jezik jeste B 2 nivo. Završna grupa, to jest C1 i C 2 nivoi se odnose na poznavanje pomenutog jezika na naprednom nivou i to nižem, odnosno višem.

U ponudi Akademije Oxford je veliki broj obuka i kurseva mađarskog jezika i to kako klasičnih, tako i onih koji su namenjeni određenoj grupi stručnjaka, a naglašavamo da postoje specijalizovani programi za najmlađe, te školsku decu i polaznike ostalih uzrasta.

Budući da je nastava maksimalno prilagođena pravilima CEFR - a, to ona i navode koje veštine i znanja treba da savlada svaki polaznik na određenom nivou znanja.

A1 se smatra osnovnim, odnosno početnim nivoom znanja mađarskog jezika, tako da osoba čije znanje odgovara tom nivou treba da bude upoznata sa najčešće korišćenim rečima i izrazima govornog jezika. Očekuje se da može da odgovori na osnovna pitanja o njemu lično, ali i da pruži najosnovnije podatke o svojoj okolini ili porodici, ali je uslov da ta pitanja budu izgovorena razgovetno i što je moguće sporije. Trebalo bi da osoba koja pomenuti jezik poznaje na osnovnom nivou može samostalno da pročita najjednostavnije reči i fraze, te bi trebalo da je sposobna i da napiše neke od rečenica koje sadrže najjednostavnije i najčešće korišćene reči, odnosno trebalo bi da može da popuni i određene formulare u kojima se zahteva navođenje osnovnih podataka.

A2 nivo, koji se tretira kao viši početni nivo podrazumeva da osoba koja mađarski jezik poznaje na tom nivou zapravo može da komunicira sa izvornim govornicima ovog jezika, ali u smislu da može da shvati smisao onoga što oni žele da kažu, te ne podrazumeva da će da razume baš svaku reč ili izraz. Trebalo bi i da je taj kandidat sposoban da napiše krači, jednostavniji tekst, u kome će biti reči o njegovom životu ili porodici, te poslu, okolini i sličnim temama koje su mu posebno bliske. Uz sve to bi ona osoba čiji nivo poznavanja mađarskog jezika odgovara višem početnom nivou trebalo da može da pročita kraći, jednostavniji tekst, ali i da može da komunicira na tom jeziku, stim što teme o kojima može da govori svakako ograničavaju na njegovo lično okruženje i život.

B1 nivo, okarakterisan kao srednji nivo znanja mađarskog jezika je prvi koji podrazumeva nešto ozbiljnije poznavanje jezika, tako da je osoba čije znanje ovog jezika odgovara B1 nivou sposobna da uzme učešće u razgovoru koji je najpre vezan za teme sa kojima je ona relativno upoznat, ali bi svakako trebalo da se relativno lako snađe u uobičajenim situacijama, a najpre se misli na one u kojima može da se nađe ako otputuje u Mađarsku. A to znači da može, na primer da samostalno naruči jelo u restoranu ili, pak da pita za pravac, stim što je ovde poželjno da izvorni govornici mađarskog jezika sa kojima ostvaruje interakciju koriste reči koje su u većoj ili manjoj meri uobičajene. Očekuje se da kandidat sa ovim nivoom znanja čita, kao i da razume novinske članke, ali i ne naročito kompleksne tekstove, te bi trebalo da može potpuno samostalno da napiše tekst o nekoj temi sa kojom je upoznat ili da, recimo odgovori na neko pismo i slično. On učestvuje u razgovoru sa osobama kojima je ova jezik maternji, ali se neretko događa da od njih zahteva da ponove određenu reč ili izraz, a ako nije dobro razumeo ili da tokom razgovora pravi pauze, koje su obično kraće, jer mu je potrebno da se priseti adekvatne reči. Isto tako on na ovom nivou znanja može da iznese prilično jasno i svoje utiske o nekom filmu, emisiji ili knjizi, te da sve to i opiše uz primenu ne tako kompleksnih izraza.

B2 je poznat kao nivo koji se zahteva od gotovo svakoga ko želi da se zaposli u nekoj inostranoj kompaniji u kojoj je uslov poznavanje mađarskog jezika na višem srednjem nivou, budući da osoba koja ga poseduje može nesmetano da komunicira sa izvornim govornicima tog jezika i to o različitim temama. Takođe bi trebalo da može da čita čak i složenije tekstove na ovom jeziku, odnosno da prati televizijski, kao i radijski program i to sa razumevanjem. Kandidat čiji nivo znanja mađarskog je ekvivalentan B2 nivou piše različite vrste izveštaja, precizno iznoseći zahtevane informacije, te se prilično pravilno izražava i u pisanoj formi, ali isto tako i u usmenoj komunikaciji, a čak i ako nije naročito dobro upoznat sa konkretnom temom.

C1 jeste nivo koji je prvi u grupi naprednih i okarakterisan je kao niži napredni nivo, što jasno pokazuje da osoba koja ga poseduje već poznaje mađarski jezik na zavidnom nivou. A to, zapravo znači da lako čita kompleksne tekstualne sadržaje, prati filmove bez titla, ali i različite emisije na radiju i televiziji. A taj kandidat i vrlo lako učestvuje i u razgovoru, čak i kada je prisutno više osoba koje su izvorni govornici navedenog jezika, te odgovara na postavljena pitanja gotovo bez greške, ali isto tako i postavlja pitanja sagovornicima, a tema ne mora da mu bude naročito bliska. Ona osoba koja mađarski jezik poznaje na nižem naprednom nivou može da učestvuje i u tribinama, te na poslovnim satsncima, ali i da bez ikakvih teškoća prati predavanja na fakultetu. Svakako bi trebalo da može da piše i kompleksnije i duže tekstove, stim da nije neophodno da bude naročito dobro upoznat sa konkretnom temom, budući da je njegovo znanje na visokom nivou, tako da prilično lako može da se snađe čak i u onoj situaciji kada se sa nekom temom prvi put susreće.

C2 nivo koji je poznat još i kao viši napredni nivo znanja mađarskog jezika svakako je i najviši nivo znanja tog jezika koji može da stekne ona osoba kojoj on nije maternji. Onaj kandidat koji ovaj jezik poznaje na C2 nivou, zapravo može da se snađe u apsolutno svakoj situaciji, te bi trebalo da odlično poznaje gramatiku, ali i da ima visok nivo znanja reči i izraza. Sem toga, može da piše i vrlo kompleksne tekstove o različitim temama, ali i da učestvuje u razgovoru sa brojnim govornicima ovog jezika, te da sa njima raspravlja o ma kojoj temi. Očekuje se da može samostalno da pruži prikaz neke knjige, te da piše ili govori o njoj i to uz mnoštvo detalja. Budući da ima vrlo visok nivo poznavanja reči zastupljenih u mađarskom jeziku, ovaj kandidat se lako snalazi čak i u onim prilikama kada ne može da se seti konkretnog izraza ili reči.

Pogledajte cenovnik za kurseve mađarskog jezika.

 • Opšti grupni kurs mađarskog jezika
 • Individualni ili poluindividualni kurs mađarskog jezika
 • Online kurs mađarskog jezika
 • Specijalizovani (stručni) kurs mađarskog jezika
 • Konverzacijski kurs mađarskog jezika
 • Ubrzani kurs mađarskog jezika
 • Dečji kurs mađarskog jezika
 • Poslovni kursevi mađarskog jezika
 • Kurs mađarskog jezika - priprema za intervju za državljanstvo
 • Privatni časovi mađarskog jezika
 • Časovi madjarskog jezika
 • Mađarski jezik - međunarodni ispit

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com