Kursevi korejskog jezika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
06.04.2023.
Trajanje kursa:
50-66 školskih časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 6000 din

Opis kursa

Kursevi korejskog jezika

Pre nego što pomenemo kurs korejskog jezika koji organizuje Škola stranih jezika Akademije Oxford, ne možemo da ne pomenemo kratku istoriju ovog jezika, koja je i više nego zanimljiva. Naime, dinastija Đoson je u selom svetu poznata kao jedna od vladajućih dinastija koja je najduže vladala, a njeni članovi su vladali Korejom nešto više od 5 vekova i to od 1392. do 1897. godine. Upravo iz te dinastije je bio i kralj Sejong Veliki koji je zaslužan za uvođenje korejskog pisma koje se i danas koristi. Zanimljivo je da je kralj Sejong uspeo da stvori ovo pismo u duhu govornog korejskog jezika, bez obzira što su se pripadnici plemstva, koji su do tada jedini imali mogućnost opismenjavanja, tome oštro protivili. Hagul, kako se naziva korejsko pismo je vrlo specifično, jer se za razliku od kineskog, sa kojim ga često porede, hangul čita, odnosno piše i horizontalno i vertikalno.

Zvanični naziv za korejski jezik se pomalo razlikuje na području Južne Koreje u kojoj ga nazivaju hangukmal (korejski 한국말), dok ga na području Severne Koreje nazivaju čosonmal ili čosono, odnosno na korejskom 조선말 . Prema zvaničnim podacima korejskim jezikom govori oko 77 miliona ljudi, a pored Severne i Južne Koreje u kojima je uglavnom mnogim stanovnicima i maternji, ovaj jezik se još govori u Janbjanu, to jest na području uskog pojasa na granici sa Kinom. Takođe, smatra se da ovim jezikom govore i svi oni ljudi koji su emigrirali iz Južne, odnosno Severne Koreje u Sjedinjene Američke Države, Kinu, Japan, Rusiju i druge zemlje.Prema teoriji, korejski jezik spada u grušu takozvanih altajskih jezika, međutim do danas nije precizno određeno koji još jezici spadaju u ovu grupu, uzevši u obzir da i dalje postoje naučnici koji se protive postojanju altajske grupe, odnosno porodice jezika. Često ga poistovećuju sa japanskim ili kineskim, međutim sličnosti sa ova dva jezika se mogu primetiti samo u pojednim segmentima.

Ponekad se može čuti da je korejski jezik čak povezan i sa mongolskim, tunguskim, ali i turskim. Ipak, ovaj jezik je čini se jedinstven. Među uobičajene karakteristike korejskog jezika spadaju i sledeće činjenice: red reči u rečenici je uvek istovetan, a podrazumeva najpre subjekat, pa objekat, pa predikat, nema gramatičkog člana, ali ni roda i broja, dok je prisutan konjuktiv, a kod glagola postoji samo promena po licima. U korejskom jeziku ne postoje veznici i odnosne zamenice, budući da se smatra da je korejski takozvani aglutinativni jezik, odnosno da reči nastaju zapravo nizanjem više različitih oblika - morfema ( prema definiciji to je : "najmanja jezička jedinica koja ima formu, funkciju, leksičko ili gramatično značenje"). Što se tiče imenica, one nemaju rod i broj, kao recimo u našem jeziku, odnosno imaju ga ali se za označavanje ovih gramatičkih kategorija koriste sufiksi.

Korejsko pismo ima ukupno 14 suglasnika i 10 vokala, stim što postoje i takozvani derivati i to njih 27. Derivati su zapravo kombinacije glasova, koje nastaju na osnovu osnovna 24 glasa. Iako je korejski jezik zvaničan jezik na području i Južne i Severne Koreje činjenica je da postoje određene razlike, ali one nisu presudne za razumevanje. Pored toga, ovaj jezik je vrlo specifičan što se govora tiče, te postoje različiti načini komunikacije, a u zavisnosti sa kim se komunicira. Upravo od toga će zavisiti i sistem gradnje reči, odnosno sufiksi i prefiksi koji se dodaju na reč će zavisiti od toga sa kim osoba komunicira, što je vrlo specifično. Na taj način, će svakome ko sluša, ali i samim sagovornicima apsolutno biti jasan odnos između govornika.

Dva osnovna oblika korejskog jezika su govorni, odnosno kolokvijalni korejski i takozvani učtivi korejski, to jest književni jezik. Mora se priznati da je razlika u gramatičkim pravilima u ova dva oblika jezika izuzetno velika. Kurs korejskog jezika se u većini slučajeva odnosi na izučavanje govornog jezika, pa je to slučaj i kod kursa korejskog jezika Akademije Oxford. Naravno, ukoliko polaznik ima želju da usavrši književni korejski jezik, to može da učini na primer na specijalizovanom kursu korejskog jezika ili, u dogovoru sa profesorom na nekom drugom tipu kursa.

Međunarodno priznat standard za učenje korejskog jezika

Kako Škola stranih jezika Akademije Oxford posluje u skladu sa važećim standardima u nastavi jezika, to isto čini i kada je u pitanju kurs korejskog jezika. A kako je učenje ovog jezika usklađeno sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), to podrazumeva da se nastava učenja korejskog kao stranog jezika održava u 6 nivoa. Kada se kaže 6 nivoa, zapravo se misli na nivoe grupe A (Početni, odnosno Osnovni), preko nivoa grupe B (Srednji), pa do Naprednih nivoa C grupe. U okviru svake od navedenih grupa, zapravo postoji po 2 podnivoa i to : A 1 i A 2 (Niži i Viši početni nivo), B 1 i B 2 (Niži i Viši srednji nivo) i C 1 i C 2 (Niži i Viši napredni nivo).

Uzevši u obzir da je učenje korejskog jezika širom sveta usklađeno sa ovim pravilima, tako svaki kandidat po uspešno savladanom određenom nivou znanja polaže ispit provere, kako bi se utvrdilo da li je savladao znanja koja se očekuju od njega na tom nivou. Tek nakon što uspešno položi ovaj ispit, polaznik može da pređe na sledeći nivo ili, u zavisnosti od nivoa da polaže ispit za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o znanju korejskog kao stranog jezika. Po uspešnom završetku svakog nivoa kursa korejskog jezika Akademije Oxford polaznik stiče potvrdu o pohađanju određenog nivoa, koja je izuzetno važna ukoliko jednog dana odluči da polaže ispit za sticanje sertifikata, stim što se pimenuti ispit za sticanje sertifikata može polagati tek po završetku viših nivoa znanja jezika.

Najkraće rečeno, kako je A 1 nivo, zapravo Početni odnosno Osnovni nivo znanja, sasvim je jasno da je on osnov učenja jezika i da se za pohađanje kursa korejskog A 1 nivoa ne očekuje da kandidat ima bilo kakvo predznanje, već jednostavno želju da nauči ovaj jezik. Naravno, ukoliko želi da upiše bilo koji od ostalih 5 nivoa, ipak se očekuje da poseduje određeno predznanje. Dakle, kada završi ovaj kurs kandidat bi trebalo da zna da napiše, kaže i pročita osnovne reči i izraze, to jest one koju su najčešće u upotrebi, kao i da se predstavi i kaže osnovne podatke o svom životu i porodici.

Već, Viši početni nivo odnosno A 2 nivo podrazumeva da je polaznik savladao prethodni nivo, odnosno da ima osnovno predznanje o jeziku. A po završenom kursu korejskog A 2 nivoa, on bi trebalo da je sposoban da priča opširnije o svom životu, poslu, školi,studiranju i uobičajenim temama, te da zna da se snađe recimo kada ode u kupovinu ili hotel.

Od kandidata koji je savladao Niži srednji nivo, odnosno koji je uspešno završio kurs korejskog B 1 nivoa se naravno, očekuje još viši stepen znanja. On može da razgovara sa osobama kojima je korejski maternji, ali isključivo o temama koje su mu u potpunosti bliske. Pa čak i tada se od njega ne očekuje da razume baš svaku reč, ali se očekuje da razume smisao razgovora. Možda čak i uspe da odgovori na pitanje, ali neophodno je da njegov sagovornik govori sporo i razgovetno i da je spreman da mu pomogne, to jest eventualno da ponovi pitanje ukoliko ga polaznik nije u potpunosti razumeo.

Viši srednji, odnosno nivo B 2 već donosi ozbiljnija znanja korejskog. Pa tako, svaki polaznik koji savlada kurs korejskog B 2 nivoa već može da učestvuje u razgovoru sa sagovornicima kojima je korejski maternji, čak i ako oni govore malo brže i tema mu nije baš u potpunosti poznata, a trebalo bi i da može da čita i piše duže tekstove na ovom jeziku.

Kako je C 1 nivo takozvani Niži napredni nivo prema pravilima jezičkog okvira koji smo pomenuli, on se smatra i vrlo ozbiljnim nivoom poznavanja korejskog jezika kao stranog, odnosno drugog jezika. Kandidat koji uspešno završi kurs korejskog C 1 nivoa, u principu može da se snađe u gotovo svakoj vrsti razgovora, bez obzira na temu i da li sagovornici govore sporo, brzo, razgovetno ili ne. Na ovom nivou polaznik u izuzetno retkim slučajevima pravi greške u govoru, a poseduje visok nivo poznavanja reči, te može da piše tekstove različite tematike, dužine i vrste na korejskom jeziku, kao i da čita različite tekstove. Takođe, polaznik sa ovim nivoom znanja može nesmetano da učestvuje i u poslovnim razgovorima, te da što bi rekao naš narod navodi razgovor na svoju vodenicu, zahvaljujući dobrom poznavanju rečnika, kao i da prati predavanja na ovom jeziku, pa čak i ako mu tema predavanja nije u potpunosti poznata.

I na kraju, najviši nivo poznavanja korejskog kao drugog jezika je Viši napredni nivo, to jest C 2 nivo. Kanidat koji sa uspehom savlada kurs korejskog C 2 nivoa je, može se slobodno reći postao ekspert, u smislu da može da se snađe u svakom razgovoru, bez obzira na njegovu temu, te da može da čita i piše tekstove na korejskom bez obzira koja je njihova tema i dužina.

  • Opšti grupni kurs korejskog jezika
  • Ubrzani kurs korejskog jezika
  • Konverzacijski kursevi korejskog jezika
  • Specijalizovani stručni kursevi korejskog jezika
  • Poslovni kursevi korejskog jezika
  • Individualni kursevi korejskog jezika
  • Online kursevi korejskog jezika
  • Kursevi korejskog jezika za decu

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com