Priprema za međunarodne ispite - PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BEC i SAT

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267, Novi Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
30.05.2024.
Trajanje kursa:
2.5 meseca
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Beograd

CENA: od 19900 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursaDatumi početka kurseva:

 • Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita. Početak kursa 30.05.2024. trajanje 2,5 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 19.900, plaćanje u ratama.
 
Kursevi se mogu slušati i ONLINE i u ŠKOLI. 


 

 

 

Kursevi pripreme za polaganje Cambridge i Toefl ispita

Naša škola uspešno priprema kandidate za polaganje ovih, svetski priznatih ispita. Ukoliko želite da studirate ili da se zaposlite u inostranstvu biće neophodno da položite: FCE, CAE, CPE, IELTS ili TOEFL, BEC i SAT. Mi i naši stručni predavači Vam u tome možemo pomoći kroz efikasnu i temeljnu pripremu uz korišćenje najkvalitetnije literature preporučene od institucija pri kojima se ispiti polažu. Postanite i Vi jedan od uspešnih kandidata koji su se u našoj školi pripremili i položili jedan od ovih ispita i time ostvarili svoje dugoročne ciljeve.

 

IELTS - THE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

U većini zemalja u kojima je engleski jezik komunikacije IELTS sertifikat predstavlja dokaz o prihvatljivom nivou poznavanja engleskog jezika i preduslov je za dobijanje radne i boravišne vize za kandidate za posao i inostrane studente.

Zahtevi u pogledu jezičke kompetencije, kada je u pitanju engleski, variraju i različiti su za različite zemlje kao i različite jurisdikcije. I upravo svaka institucija koja nudi zaposlenje, mogućnost imigracije ili edukaciju odredjuje koji rezultat na IELTS testu kandidat mora da ima, te koju verziju testa treba da polaže (Academic or General Training).

IELTS ispit je prihvaćen kao zvanični sertifikat u preko 9000 obrazovnih institucija u 140 zemalja sveta.

Studenti i potencijalni kandidati za polaganje ovog ispita su upućeni na konkretne institucije u pogledu specifičnih zahteva prolaznosti na ispitu.

Postoje 2 verzije ovog ispita: Academic and General IELTS

IELTS - Academic

IELTS Academic se polaže u svrhe daljeg školovanja na osnovnim i postdiplomskim studijama i u svrhe zaposlenja visoko stručnog kadra.

IELTS - General

Ova verzija IELTS testa procenjuje znanje engleskog jezika u praktičnom, svakodnevnom kontekstu a zadaci i tekstovi koje test obuhvata podražavaju jezik radne sredine kao i svakodnevnu socijalnu interakciju. General IELTS test se polaže u svrhe zaposlenja i stalnog nastanjenja u zemljama engleskog govornog područja. Naročito ga koriste poslodavci iz oblasti gradjevinske, ugostiteljske, farmakološke i turističke industrije, avijacije, finansija, zdravstva.

IELTS – Migracione vize
IELTS je zvaničan dokument koji svedoči o poznavanju engleskog jezika a prilaže se u svrhe stalnog nastanjenja i dobijanja radne vize u zemljama engleskog govornog područja, kao što su: Australija, Kanada, Britanija, Amerika i Novi Zeland.

SADRŽAJ TESTA

IELTS procenjuje vašu jezičku kompetenciju u oblasti sve 4 jezičke veštine – slušanje, pisanje, čitanje i govor. U skladu sa tim test se sastoji iz 4 dela:

 • Slušanje
 • Čitanje
 • Pisanje
 • Govor

Svi kandidati polažu isti oblik ispita u okviru čitanja i slušanja ali se distinkcija izmedju Academic i General ispita pravi u komponentama ispita – čitanje i pisanje.

Slušanje, čitanje i pisanje se polažu istog dana, sa malom pauzom izmedju, dok se Govorni deo polaže 7 dana pre ili posle ovih delova, ili istog dana kada i ovi delovi ali sa većom pauzom izmedju.

Škola Smiley Vam nudi efikasnu i temeljnu pripremu ovog ispita uz besplatnu analizu Vaših potreba učenja, te izbor najsavremenije literature uz odabir dodatnih, saplementarnih sadržaja i podršku visoko stručnog kadra profesora.

 

O TOEFL ISPITU

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language )    test se koristi da proceni sposobnost  govornika , kojima engleski nije maternji , da govore ,slušaju,  čitaju i pišu na engleskom jeziku, kao I da li su  u stanju da kombinuju ove 4 veštine kako bi odgovorili na specifične zadatke koji se od njih očekuju na ovom ispitu.

TOEFL je priznat u više od 9,000 institucija koje organizuju ispit u preko   130 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Sjedinjene Države i Britaniju. Ispit se organizuje  50 puta godišnje u preko 4500 ispitnih centara širom sveta.

Ispit je moguće polagati u 2 formata TOEFL - TOEFL iBT (polaže se na internetu ) and TOEFL – PAPER - BASED (polaže se u papirnom obliku).

Obično se održava subotom i nedeljom a kandidat može da polaže test neograničen broj puta ,uz uslov da se test ne može polagati u vremenskom razmaku kraćem od 12 h od poslednje polaganog testa.

Kome je namenjen ispit:

-  Studentima koji planiraju da studiraju na univerzitetima i koledžima u inostranstvu na kojima je engleski zvanični jezik institucije;

-  Kandidatima koji ostvaruju pravo na stipendije ovih institucija;

-  Studentima engleskog jezika koji žele da prate svoj napredak u učenju;

-  Studentima i radnicima koji podnose zahteve za izdavanje viza

Test TOEFL se sastoji od 4 dela:

- Listening - slušanje  (u trajanju od 60–90 minuta, 31 do 51 pitanje);

Odlomci za slušanje uključuju delove predavanja iz raznih naučnih oblasti te diskusije i konverzacije koje su povezane sa rešavanjem problema studenata.

- Reading - čitanje  (u trajanju od 60 do 80 minuta, 36 do 56 pitanja)

Od kandidata se očekuje da pročitaju 3 do 4 akademska odlomka i odgovore na pitanja vezana za njih.

- Speaking – govor (u trajanju od 20 minuta, ukupno 6 zadataka koji integrišu 2 ili 3 veštine - čitanje, slušanje, govor - kao i veštine sumiranja i parafraziranja teksta, takođe kandidat treba da izrazi lično mišljenje o poznatoj temi).

 - Writing - pisanje (trajanje  50 minuta, 2 zadatka: 1.  Esej na zadatu temu – potrebno izraziti i argumentovati mišljenje o temi , 2. Kratak esej baziran na odlomcima za čitanje i slušanje)

Kandidati imaju na raspolaganju 4, 5 sata da završe sve komponente testa.

Zadaci na TOEFL testu podrazumevaju kombinaciju više od jedne veštine, i testiraju sposobnost kandidata da studira na stranom jeziku, odnosno da komunicira na akademskom nivou u radnom, profesionalnom okruženju.

Uputstvo koje prati zadatak može da glasi:

a) Slušajte, čitajte a potom odgovorite na pitanje,

b) Poslušajte odlomak a potom odgovorite na pitanje,

c) Pročitajte i poslušajte odlomak a zatim odgovorite na pitanje,

 

Nakon polaganja kandidati će dobiti rezultate za pojedinačne delove testa kao i ukupan rezultat.

 

Škola stranih jezika Smiley uspešno priprema kandidate za polaganje ovog testa uz korišćenje najsavremenije literature i uz temeljnu pripremu. Akcenat je na individualnom pristupu podučavanja, te se nastava odvija u malim grupama ili individualno kako bi se postigao maksimalan rezultat. U nastavi se koristi mnoštvo saplementarnog materijala u cilju postizanja efikasne i sveobuhvatne pripreme.

Uslov da bi kandidat pristupio pripremi za TOEFL je da poseduje znanje opšteg engleskog na nivou B1 .

Trajanje kurseva pripreme za TOEFL ispit zavisi od trenutnog nivoa znanja kandidata, i kreće se od 2 do 4 meseca, sa dinamikom nastave od 2 do 3 puta nedeljno po dvočas.

 

BEC ISPIT

Priprema za BEC ispite - Business Certificates

U okviru kurseva poslovnog engleskog organizujemo pripremu za polaganje medjunarodno priznatih BEC ispita.

Ovi ispiti su medjunarodno priznati i koriste se:

 • U svrhe zaposlenja u inostranstvu
 • Radi daljeg školovanja pri poslovnim školama ili sličnim institucijama u zemljama engleskog govornog područja
 • U cilju napredovanja u poslovnoj karijeri

Namenjeni su poslovnim ljudima i studentima poslovnih studija i testiraju jezičku kompetenciju u specifičnom poslovnom kontekstu.

O ispitima:

 • Testiraju se sve 4 jezičke veštine (čitanje, pisanje , slušanje i govor)
 • Mogu da se polažu u pisanoj formi i u interaktivnom obliku uz korišćenje kompjutera
 • Postoje 3 vrste BEC ispita u odnosu na nivo znanja koji se testira - BEC Preliminary (koji odgovara nivou CEFR B1), BEC Vantage (koji odgovara nivou CEFR B2) and BEC Higher (koji odgovara nivou CEFR C1)
 • Uslov koji kandidat mora da ispunjava da bi pristupio polaganju BEC Preliminary ispita je da poseduje nivo znanja B1 poslovnog engleskog, te više nivoe u odnosu na nivelaciju ciljnog ispita

Nastava se odvija u grupama ili individualno, a trajanje kurseva je od 3 do 5 meseci sa dinamikom od po 2 dvočasa nedeljno, u zavisnosti od nivoa koji kandidat pohadja. Pored ove standardne varijante postoje i INTENZIVNI KURSEVI koji traju od 1 do 2 meseca. Upis kandidata je tokom cele godine.

Šta je SAT (Scholastic Assessment Test )

Osmišljen od strane institucije  College Board, SAT je test koji se koristi kao prijemni ispit na mnogim fakultetima i višim školama u inostranstvu. Pored rezultata koji kandidat osvoji na ovom ispitu i drugi faktori utiču na to da li će kandidat biti primljen, a važnost koju fakulteti pridaju samom ispitu varira.

SAT ispit se može polagati u zvaničnim ispitnim centrima širom sveta od oktobra do juna.

Šta SAT testira?

Počev od marta 2016 ispit se sastoji od sledećih sekcija:

 • Matematički deo
 • Čitanje i zaključivanje
 • Pismeni deo sa pisanjem eseja

 Test ukupno traje 3 sata i 50 minuta.

 • Poznavanje matematike koje se očekuje na SAT  ispitu odgovara  nivou  viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole a testiraju se sledeće oblasti : Osnovi algebre , aritmetike , geometrije i primenjene matematike.

 Akcenat nije na formulama već upravo na logičnom mišljenju .

Pitanja su sledećeg tipa:

 • Rešavanje problema biranjem jednog od ponudjenih odgovora ;
 • Pitanja na koja student sam odgovara .

Ukupan broj pitanja tj. zadataka u ovoj sekciji je 54  a njihova težina se  progresivno usložnjava .

 • Čitanje i zaključivanje – ove sekcije ispita su osmišljenje da testiraju sposobnost kandidata da čita i razume pisani engleski na nivou koji bi mu omogućio da na najbolji način bude u stanju da prati fakultetska predavanja.

Postoje 2 tipa pitanja:

 • Popunjavanje rečenica
 • Razumevanje pročitanog

Vokabular  i odlomci za čitanje odgovaraju akademskom nivou i preuzeti su iz originalnih književnih dela.

SAT testira veštine pisanja na 2 načina:

 • Pisanje eseja – za koje kandidat ima 25 minuta
 • Gramatička pitanja – 2 sekcije za koje kandidat ima 35 minuta

Testiranje gramatike uključuje :

1 ) prepoznavanje grešaka u rečenicama

2 ) ispravljanje rečenica

3 ) ispravljanje paragrafa u kontekstu

Kako se boduju rezultati na SAT ispitu ?

Svaka sekcija ispita se boduje na skali od  200 do  800 poena, te je maksimalan rezultat koji kandidat može da osvoji ukupno 1600 poena .

Priprema za polaganje SAT ispita

Škola stranih jezika Smiley Vam nudi temeljnu i efikasnu pripremu za polaganje SAT ispita uz primenu najsavremenije literature i rad u malim grupama ili individualnu nastavu u odnosu na potrebe klijenata.

Pre pristupa kursu pripreme za ovaj ispit vrši se testiranje nivoa znanja kandidata i pravi detaljna analiza potreba učenja pri čemu se uz primesu dodatnog materijala radi na razvijanju onih veština sa kojima slušaoci imaju najviše poteškoća.

Upis na ove kurseve je tokom cele godine.

Budite u i Vi jedan od kandidata koji su se u našoj školi uspešno pripremili za ovaj ispit !

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com