Međunarodni ispiti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
20.04.2023.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik

Swedex | Međunarodni ispit za Å¡vedski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxford   

Švedski jezik godinama unazad slovi za jedan od najpopularnijih jezika, kako zbog daljeg obrazovanja, traženja posla i odlaska u Švedsku tragajući za novim životom, tako i zbog same atraktivnosti i popularnosti ovog skandinavskog jezika.

 

Cambridge English - međunarodni ispiti engleskog jezika

Cambridge English
Cambridge English - polaganje ispita u skladu sa priznatim nivoima poznavanja engleskog jezika, poslovni i akademski ispiti, ispiti za migrante, međunarodno priznati sertifikati.
 
YLE Starters Kembridž ispit
 
YLE Starters
Kembridž ispit koji je namenjen kandidatima uzrasta između 9 i 10 godina je YLE Movers (Cambridge English: Young Learners).
 
YLE Flyers Kembridž ispit
 
YLE Flyers
Najviši nivo za najmlađe kandidate koji imaju želju da steknu Kembridž sertifikat, kao jedan od najprestižnijih svetskih sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika, nosi naziv YLE Flyers (Cambridge English: Young Learners) i podrazumeva da kandidati koji ga polažu imaju između 10 i 12 godina.
 
KET i KET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Key / for Schools
 
KET i KET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Key / for Schools
KET je početni nivo Kembridž ispita i pripada nivou A2 Saveta Evrope (CEFR). Ovim ispitom se testira znanje engleskog jezika koje je neophodno u svakodnevnim situacijama na osnovnom nivou.
 
PET i PET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Preliminary / for Schools
 
PET i PET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Preliminary / for Schools
PET (Preliminary English Test) je srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B1 Saveta Evrope (CEFR). Od kandidata se očekuje da samostalno koristi engleski jezik u svakodnevnim situacijama.
 
FCE i FCE for Schools Kembridž ispit - Cambridge English: First / for Schools
 
 
FCE i FCE for Schools Kembridž ispit - Cambridge English: First / for Schools
 
CAE (Certificate in Advanced English) je prvi viši nivo Kembridž ispita i pripada nivou C1 Saveta Evrope (CEFR). Kandidat koristi jezik samostalno i samouvereno u svakodnevnim situacijama na poslu, u društvu, itd.
 
CPE Kembridž ispit - Cambridge English: Proficiency
 
CPE Kembridž ispit - Cambridge English: Proficiency
Sertifikat za Cambridge English: Proficiency koji stiču kandidati nakon uspešnog polaganja CPE ispita je najprestižniji među svim Kembridž sertifikatima, jer pokazuje da je osoba stekla znanja engleskog na C2 nivou.
 
BEC Preliminary Kembridž ispit - Cambridge English: Business Preliminary
 
BEC Preliminary Kembridž ispit - Cambridge English: Business Preliminary
Prvi u nizu ispita kojim se stiče Kembridž sertifikat o nivou poznavanja engleskog jezika u poslovnom smislu je BEC Preliminary (Cambridge English: Business Preliminary). On je ekvivalentan nivou B1 prema pravilima koja daje Zajednički evropski referentni okvir za jezike.
 
BEC Vantage Kembridž ispit - Cambridge English: Business Vantage
 
BEC Vantage Kembridž ispit - Cambridge English: Business Vantage
 
Polaganjem BEC Vantage Kembridž ispita (Cambridge English: Business Vantage) kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika u poslovnoj sferi na nivou B2 prema smernicama koje daje CEFR.
 
BEC Higher Kembridž ispit - Cambridge English: Business Higher
 
BEC Higher Kembridž ispit - Cambridge English: Business Higher
Među sertifikatima koji se odnose na primenu engleskog jezika u poslovnom svetu najviši je BEC Higher (Cambridge English: Business Higher), koji je ekvivalentan nivou C1, a prema smernicama koje pruža CEFR (Common European Framework od Reference for Languages).
 
TKT Kembridž ispit - Teaching Knowledge Test
 
TKT Kembridž ispit - Teaching Knowledge Test
Specijalistički Kembridž ispit koji je namenjen usavršavanju nastavnika engleskog jezika se bitno razlikuje od ostalih ispita. Naime, TKT Kembridž ispit (Teaching Knowledge Test) se zapravo sastoji od različitih modula, a kandidati imaju mogućnost da polažu svaki od njih odvojeno.
 
CILS ispit - međunarodni sertifikat italijanskog jezika
 
Cils sertifikat | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
CILS - provera znanja jezika za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju italijanskog jezika kao stranog, pripremna nastava se preporučuje za polaganje viših nivoa ispita.
 
DELE ispit - međunarodni sertifikat španskog jezika
 
 
DELE - polaganje testova | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
DELE - polaganje testova za sticanje međunarodno priznate diplome o poznavanju španskog kao stranog jezika, ispiti se razlikuju u zavisnosti od nivoa znanja jezika.
 
DELF i DALF - međunarodni ispit francuskog jezika
 
DELF i DALF ispiti | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
DELF i DALF ispiti - u zavisnosti od nivoa poznavanja francuskog jezika kandidat polaže delf ili dalf ispit, postoje ispiti za proveru znanja primereni za različite starosne dobi kandidata, pripremna obuka je obavezna za dalf ispite.
 
IELTS ispit - međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika
 
IELTS - international english language testing system | Međunarodni ispit za engleski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
IELTS - international english language testing system, međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika, opšti i akademski test za dobijanje radne i boravišne vize ili studiranje u inostranstvu.
 
LCCI - ispiti londonske privredne komore engleskog jezika
 
LCCI - ispiti londonske privredne | Međunarodni ispit za engleski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
LCCI - ispiti londonske privredne komore za proveru znanja u određenim sferama su ekvivalent ispitima univerziteta kembridž, mogućnost polaganja ispita online, ispiti za učenike, studente, zaposlene i profesore.
 
ÖSD ispit - austrijska jezička diploma
 
ÖSD - austrijska jezička diploma | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
ÖSD - austrijska jezička diploma, poznavanje opšteg i poslovnog nemačkog jezika, 6 nivoa poznavavanja jezika, savetuje se pripremna nastava.
 
TCF i TEF - ispit francuskog jezika
 
TCF i TEF - test znanja francuskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
TCF i TEF - test znanja francuskog jezika i test provere znanja francuskog jezika namenjen je svima koji žele da utvrde stepen poznavanja ovog jezika ili žele da se isele u francusku, studiraju na tamošnjim univerzitetima, emigriraju, uobičajenih šest nivoa poznavanja jezika.
 
TestDaF - ispit nemačkog jezika jezika
 
TestDaF - prvenstveno namenjeno studentima | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
TestDaF - prvenstveno namenjeno studentima, tokom ispita se proverava poznavanje čitanja, razumevanja govora, pismenog i usmenog izražavanja kandidata.
 
TOEFL - ispit engleskog jezika
 
 
TOEFL - testiranje engleskog jezika kao stranog | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
TOEFL - testiranje engleskog jezika kao stranog, polaganje putem interneta, visok nivo znanja engleskog jezika je uslov za uspešno polaganje toefl ispita, pripremna nastava za toefl.
 
TOEIC - ispit engleskog jezika
 
TOEIC - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
TOEIC - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije, poslovni engleski, međunarodno priznat sertifikat po uspešno položenom testu.
 
Zertifikat Deutsch (ZD) - ispit nemačkog jezika
 
Zertifikat Deutsch (ZD) - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Zertifikat Deutsch (ZD) - najčešće korišćen sertifikat o poznavanju nemačkog jezika namenjen osobama kojima ovaj jezik nije maternji, nivo b 1 i b 2 su najviše u upotrebi, preporučuje se adekvatna pripremna obuka za uspešno polaganje ispita.
 
Al - Arabiyya - ispit arapskog jezika
 
Al - Arabiyya - test arapskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Iako postoje i drugi testovi za proveru znanja arapskog jezika za kandidate kojima to nije maternji jezik, Al - Arabiyya - Test se najčešće polaže širom sveta i smatra se prvim testom koji je usklađen sa pravilima CEFR - a, a odnosi se na proveru znanja ovog jezika.
 
ALTE - Albanski - ispit albanskog jezika
 
ALTE - Albanski - test albanskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
U skladu sa ALTE programom Evropske Unije (The Association of Language Testers in Europe), odnosno Udruženja za proveru znanja jezika u Evropi od 2009. godine Centar za obrazovanje, testiranje i sertifikaciju (The Education, testing and certification centre) ili skraćeno ETCC je počeo sa testiranjem znanja albanskog jezika kao stranog jezika.
 
Hrvatski jezik - međunarodni ispit

Hrvatski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Bugarski jezik - međunarodni ispit


Bugarski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Polaganje ispita za proveru znanja bugarskog jezika je namenjeno svim kandidatima kojima ovo nije maternji jezik, a koji imaju potrebu za sticanjem sertifikata.
 
Mađarski jezik - međunarodni ispit

Mađarski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Mađarski jezik - postoje 4 nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika, ispiti su usklađeni sa pravilima cefra.
 
Kineski jezik - međunarodni ispit

Kineski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
Kineski jezik - postoje dve vrste ispita kineskog jezika za strance, a obe su u skladu sa pravilima cefra
 
Slovenački jezik - međunarodni ispit
 
Slovenački jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Slovenački jezik - usklađen sa pravilima cefra i alte stim da praktično postoji tri osnovna nivoa znanja.
 
Japanski jezik - međunarodni ispit
 
Japanski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Japanski jezik - jedinstven sistem nivoa za proveru znanja japanskog jezika za kandidate kojima on nije maternji.
 
Norveški jezik - međunarodni ispit

Norveški jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
Norveški jezik - postoje tri ispita za sticanje međunarodnog sertifikata o poznavanju norveškog jezika za strance, savetuje se pripremna nastava.
 
Portugalski jezik - međunarodni ispit

Portugalski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Portugalski jezik - provera poznavanja portugalskog jezika, sertifikati i diplome koji su priznati na međunarodnom nivou.
 
Ukrajinski jezik - međunarodni ispit
 
Ukrajinski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Ukrajinski jezik - toufl ispiti za proveru nivoa znanja ukrajinskog jezika kao stranog se sprovode prema pravilima cefra.
 
Srpski jezik - međunarodni ispit
 
Srpski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
 
Sertifikat o poznavanju srpskog kao stranog jezika - nacionalni sertifikat o poznavanju srpskog jezika je zasnovan na pravilima cefra.
 
Češki jezik - međunarodni ispit

Češki jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Česki kao strani jezik - CCE je u skladu sa pravilima cefra, 5 nivoa poznavanja češkog jezika.
 
 
Danski jezik - međunarodni ispit

Danski jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
Danski jezik za strance - postoje ukupno 4 ispita čijim se uspešnim polaganjem stiču međunarodno priznati sertifikati.
 
 
Turski jezik - međunarodni ispit


Turski jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd
 
UTT - testiranje o nivou znanja turskog jezika za sve kandidate kojima ovo nije maternji jezik, pet nivoa poznavanja turskog.
 
 
Pogledajte cenovnik i termine polaganja za međunarodne ispite.
 
 
 
 
 

Akademija Oxford je visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje. Organizuje nastavu za učenje preko 30 stranih jezika, prilagođenu različitim starosnim i interesnim grupama. Sistem rada naše škole se zasniva na komunikativnom i prirodnom pristupu. Osnovni cilj programa za učenje jezika je usavršavanje sve četiri veštine: slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija. Takvim pristupom se polaznici škole podstiču na aktivno učestvovanje u nastavi

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com