Pripremni kursevi za SAT/ACT/GRE/GMAT

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Maršala Birjuzova 16/I, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
12 x 90 minuta/ mesec
Vreme održavanja:
prepodnevni, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Beograd

CENA: 14950 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Priprema za SAT


 

ŠTA SAČINJAVA SAT ISPIT?

SAT ispit je standardizovani test, neophodan za upis na većinu američkih koledža. 

Merryland škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita.

Kada i gde mogu da polažem SAT ispit?

SAT ispit se polaže šest puta godišnje van SAD. U Beogradu se ispit polaže u međunarodnom akademskom centru. Imajte u vidu da se može dogoditi da centar za testiranje nema sve ponuđene datume koji se nalaze u rasporedu i zato je potrebno da se prijavite na vreme.

Rezultati se objavljuju u periodu od 3 nedelje nakon polaganja ispita.

 

NOVI SAT U 2016.

Novi SAT ispit testira veštine koje dovode do boljeg uspeha na koledžima. Za razliku od prethodnog SAT ispita, novi SAT više ne testira veštine u izolaciji, već naglašava logičko rezonovanje.

Format ispita

 

SAT ispit

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

DELOVI TESTA

I

SATNICA

RAZUMEVANJE TESTA

(READING)

65 MINUTA

PISANJE I JEZICKI DEO TESTA (WRITNG AND LANGUAGE)

35 MINUTA

DEO TESTA

BEZ DIGITRONA

25 MINUTA

DEO TESTA

SA DIGITRONOM

55 MINUTA

BROJ PITANJA

PO DELOVIMA

52 PITANJA (READING)

44 PITANJA (PISANJE I JEZICKI DEO)

20 PITANJA (BEZ DIGITRONA)

38 PITANJA (SA DIGITRONOM)

BROJ BODOVA

200-800

200-800

UKUPAN BROJ BODOVA

400-1600

 

Razumevanje teksta (Reading)

Deo testa koji testira veštine čitanja baziran je isključivo na paragrafima, što daje mogućnost da se testira globalno razumevanje teksta, kao i kritičko sagledavanje tekstova.Teme paragrafa su već unapred određene. Jedan paragraph se tiče američke i svetske istorije, dva su vezana za društvene nauke, a još dva za prirodne nauke.

 

Pisanje i jezički deo testa (Writng and Language)

Ovaj deo ispita testira znanje gramatike i takođe je baziran na paragrafima. U ovom delu testa takođe su od izuzetne važnosti pravila interpunkcije u engleskom jeziku.

SAT esej (Essay)

Umesto 25 minuta, ovaj deo ispita sada traje 50 minuta.U ovom delu kandidat ima zadatak da pročita tekst i da kritički analizira argumentaciju autora.Esej se ocenjuje na skali od 2 do 8, i nije uključen u skor od maksimalno 800 poena za engleski deo testa.

Matematika (Maths)

Matematički deo od ukupno 80 minuta, sastoji se iz dva dela. Format ispita se nije značajno promenio po pitanju matematike, ali su veštine koje se tesiraju promenjene, pa je sada veći naglasak stavljen na analizu podataka i grafika, algebru i jednačine, dok su pitanja dosta realističnija nego u prethodom formatu SAT ispita.

 

PRIPREMA ZA ACT


ACT – American College Test

KAKO DA SE PRIJAVIM ZA SAT?

Možete se prijaviti putem Interneta pomoću kreditne kartice.

Cena polaganja testa van SAD je 75 američkih dolara.

Upis je u toku, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Uz POPUST koji vazi u jesenjem semestru, iznos mesečne rate je 13.450 din. (12x90min.).

Priprema za ACT ispit


Šta je ACT?
ACT je standardizovani test koji se traži za upis na diplomske studije u Americi. Pitanja na ACT testu jednako su povezana s gradivom u srednjoj školi u oblasti engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka.


Kako izgleda ACT test?
Sastoji se iz četiri dela sa pitanjima na zaokruživanje, i od pisanja eseja koji nije obavezan.

Delovi ACT testa su:

Celina

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

English (engleski)

45 minuta

75

Standardni pisani engleski jezik i retoričke veštine

Mathematics (matematika)

60 minuta

60

Matematičke veštine stečene do početka 4. razreda srednje škole.

Reading (čitanje)

35 minuta

40

Razumevanje pročitanog teksta

Science (prirodne nauke)

35 minuta

40

Veštine interpretacije, analize, evaluacije, kritičkog prosuđivanja i sposobnosti rešavanja problema potrebne za prirodne nauke.

*Writing (pisanje eseja)

30 minuta

1

Esej na zadatu temu u kojem se izražava vlastito mišljenje i stavovi o zadatoj temi. Procenjuju se pisane veštine na nivou srednjoškolskog engleskog jezika i početnog fakultetskog nivoa.

*nije obavezno, a odabir zavisi od uslova koje postavlja fakultet na koji se prijavljujete.

Potrebna Vam je priprema?

Za polaganje ACT testa potrebno je pre svega dobro poznavanje engleskog jezika, a zatim i matematike kao i veština interpretacije, analize, evaluacije, kritičkog prosuđivanja i sposobnosti rešavanja problema potrebnih za prirodne nauke.

Za visok rezultat je potrebno temeljno i kvalitetno se pripremiti pa se tako američki srednjoškolci za polaganje ACT testova najčešće pripremaju tokom godine.

Merryland škola organizuje kako individualnu tako i grupnu pripremnu nastavu za polaganje ovog ispita.


Kako se prijaviti i gde se polaže test?


Za polaganja ACT testa se možete prijaviti elektronskim putem nakon registracije korisničkog računa na web stranici Actstudent gde možete pročitati detaljnije informacije o rokovima i testnim centrima, ili se možete prijaviti poštom.

Cena polaganja testa bez pisanja eseja iznosi 59 USD, a ACT s pisanjem eseja iznosi 74 USD.
 Za prijave nakon zadatog roka za online prijave (standby prijave) naplaćuje se dodatak od 41 USD na redovnu cenu.


ACT termini polaganja ispita možete pogledati na sajtu škole Merryland.

 

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).

 

 

Priprema za GRE/GMAT

GRE – Graduate Record Examinations

Šta je GRE?

GRE je standardizovani test koji se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu. Fakulteti u inostranstvu ih koriste kako bi ocenili sposobnost kandidata da učestvuju u njihovim programima. Kad se govori o GRE testu obično se misli na GRE General test, ali postoji i GRE Subject test potreban za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim američkim državama.

Kako izgleda GRE General test?

Od 1. avgusta 2011. godine primenjuje se novi (Revised) GRE General test koji se sastoji od 3 jednaka dela kao i prethodni GRE General test:

Područje

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

Analytical Writing (pisanje eseja)

60 minuta

2 celine po 1 zadatak

Procenjuje sposobnost kritičkog razmišljanja i veštinu analitičkog pisanja, posebno sposobnost kandidata da jasno i efikasno izražava složene ideje. Sastoji se od dva različita zadatka: analiza problema (45 minuta) i analiza argumenta (30 minuta)

Verbal Reasoning (jezički deo)

60 minuta

2 celine po 20 pitanja

Procenjuje sposobnost razumevanja pročitanog, veštine verbalnog izražavanja, fokusirajući se na sposobnost kandidata da analizira i oceni pisani materijal.

Quantitative Reasoning (matematički deo)

70 minuta

2 celine po 20 zadataka

Procenjuje sposobnost rešavanja problema, fokusirajući se na temeljne koncepte aritmetike, algebre, geometrije i analize podataka.

* Osim navedenih celina, može se pojaviti još jedna koja se ne ocenjuje niti ulazi u rezultat. Kandidatima nije poznato koja je to celina, najčešće je iz jezičkog ili matematičkog područja.
** Novi GRE General test koji se polaže na računaru (Computer-Based) može uključiti i jednu celinu koja služi za potrebe istraživanja i takođe se ne ocenjuje. Ta celina je posebno označena pa su kandidati upozoreni o kojoj se celini radi.

GRE General test se polaže 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta nakon 3. celine. Nakon svake od ostalih celina sledi redovna pauza u trajanju od jednog minuta.

Kako izgleda GRE Subject test?

GRE Subject test potreban je za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim američkim državama. Nije uvek obavezan, preporučuje se za uspešan upis na bolje fakultete. Većina kandidata koji pretenduju da upišu bolje fakultete polažu barem jedan GRE Subject i na taj način stiču prednost nad ostalim kandidatima.

GRE Subject je test iz jednog predmeta koji kandidat bira u zavisnosti od smera koji upisuje, a na raspolaganju je 8 vrsta testova:

- Biohemija i molekularna biologija
- Biologija
- Hemija
- Informatika
- Književnost na engleskom jeziku
- Matematika
- Fizika
- Psihologija

PRIPREMA ZA GMAT

GMAT – Graduate Management Admission Test

Šta je GMAT?

GMAT je standardizovani test koji se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu, prvenstveno za upis na MBA programe (Masters of Business Administration). Fakulteti u inostranstvu se njime služe kako bi procenili znanje kandidata u oblasti poslovanja i menadžmenta.Kako izgleda GMAT test?
GMAT test se sastoji od 3 dela:

 

Celina

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

Broj bodova

Analytical Writing Assessment

30 minuta

1

Analysis of an Argument

0-6

Integrated Reasoning

30 minuta

12

Multi-Source Reasoning, Table Analysis, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis

1-8

Pauza

8 minuta

     

Quantitative section

75 minuta

37

Data Sufficiency, Problem Solving

0-60

Pauza

8 minuta

     

Verbal section

75 minu

 

ta

41

Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction

0-60

 

GMAT CAT (Computer-Adaptive Test) se prilagođava vašem nivou znanja. Na početku testa zadato vam je prvo pitanje koje je srednjeg nivoa. Ukoliko date tačan odgovor, iduće pitanje koje sledi biće na višem nivou, a ukoliko ste odgovorili netačno, idući zadatak biće lakši. Na taj način vam se svako pitanje ili zadatak pojavljuju pojedinačno, odnosno nemate uvid u prošla ili buduća pitanja i zadatke, niti ih možete preskakati, vraćati se ili ispravljati jednom odabrane odgovore. Uključujući dve pauze od po 8 minuta, GMAT test ukupno traje gotovo 4 sata.

Kako se prijaviti i gde se polaže test?

Merryland škola engleskog jezika sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje GMAT testa.


GMAT test se polaže se u ovlašćenim ispitnim centrima. Test koji se polaže je GMAT CAT (Computer Adaprive Test) što znači da kompjuter pitanja zadaje automatski, zavisno od toga kako ste odgovorili svako prethodno pitanje. Cena polaganja GMAT testa iznosi 250 USD.

Koliko vrede rezultati?

Rezultati GMAT testa traju 5 godina.Kako se boduje GMAT?
Bodovanje i rezultat GMAT testa temelje se na:
- broju pitanja koje ste odgovorili
- da li ste pitanja odgovorili tačno ili netačno
- nivou i statističkim karakteristikama svakog pitanja, odnosno zadataka

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com