Pripreme TOEFL

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Dečanska 2, V sprat, stan 13, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 4 - 7 nedelja
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: od 30000 din

Opis kursa

ŽELIŠ DA UPIŠEŠ OSNOVNE ILI POSTDIPLOMSKE STUDIJE U INOSTRANSTVU?

ONDA JE PRAVI ISPIT ZA TEBE: TOEFL

GRUPNE PRIPREME (4 NEDELJE) POČINJU 03/06/2019

 

TOEFL je međunarodni ispit engleskog jezika kao stranog kojeg polažu svi koji žele da studiraju u inostranstvu. Kao i kod većine međunarodnih ispita, i ovde se testiraju četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, govor i slušanje, ali ono što ga razlikuje od ostalih je to da se polaže na računaru, tj da nema direktnog kontakta između kandidata i ispitivača. Rezultati ostvareni na TOEFL ispitu važe dve godine. TOEFL nije sertifikat tj diploma o znanju engleskog jezika kao što je to slučaj sa Cambridge diplomama, već izveštaj o razvijenosti jezičkih veština koji prilažu strani studenti prilikom upisa na univerzitete. Objektivni nivo testa je od B2 do C2, što znači da će čitanje, slušanje i pisanje biti u skladu sa onim što kandidat može očekivati ako živi ili studira u zemlji engleskog govornog područja. Rezultati se boduju po skali od 0 do 120 poena. Kod ovog isptita ne postoje opcije položio/pao, već samo broj poena koji je ostvaren. Ukoliko kandidat nije ostvario potreban broj poena, može ponovo da polaže ispit. Polaganja se u našoj zemlji oraganizuju u više centara, najmanje jednom mesečno. Za detaljan raspored polaganja konsultovati zvanični sajt TOEFL ispita.

                                                              

Pripreme za TOEFL se u Centru za jezičku edukaciju Queen Victoria Education održavaju već dugi niz godina, drže ih profesori koji su i sami polagali neke od međunarodnih ispita i veoma se ponosimo činjenicom da svi naši polaznici ostvaruju željene rezultate na svojim polaganjima. 

 

Časovi pripreme su indiviudualni, poluindividualni i grupni, temeljni, i kreirani prema potrebama polaznika.

Kako izgledaju INDIVIDUALNE pripreme u našem centru?

Prvi korak je dijagnostičko testiranje. Kandidat radi test veština, kreiran po uzoru na IELTS. Analizom rezultata, možemo da ocenimo razvijenost svake veštine, da ga uporedimo sa vrednostima koje su potrebne kandidatu i da na osnovu toga predložimo optimalno vreme potrebno za pripremu ispita.

Za svakog polaznika se kreira detaljan program, prati se i usmerava rad kandidata, radi se na podizanju opšteg nivoa jezika, vežbaju različiti tipovi zadataka, a zatim prelazi na usvajanje formata testa. Koristimo zvanične udžbenike i autentične materijale za pripremu.

Tokom priprema profesori rade sa đakom tehnike čitanja i anlize teksta, strategije i taktike polaganja testa i upravljanja vremenom. Naredni korak je simulacija ispita. IELTS se radi u realnim ispitnim uslovima i vremenu predviđenim za polaganje. Ovo pomaže studentima da se bolje pripreme i da smanje tremu. Rezultati simulacije nam pomažu da u ukažemo kandidatu na aspekte koje bi trebalo da popravi pre samog polaganja.

 

Cena časova:

 


Cena zavisi od intenziteta pohađanja priprema. Cena časa od 90 minuta je:

 

22 EUR ukoliko se nastava pohađa jednom nedeljno

 

20 EUR ukoliko se nastava pohađa dva puta nedeljno

 

18 EUR ukoliko se nastava pohađa 3 ili više puta nedeljno

                                                           

 Kako izgledaju POLUINDIVIDUALNE I GRUPNE pripreme u našem centru?

Prvi korak je isti kao i kod individualnih priprema, dijagnostičko testiranje. Kandidat radi test veština, kreiran po uzoru na IELTS. Analizom rezultata, možemo da ocenimo razvijenost svake veštine, da ga uporedimo sa vrednostima koje su potrebne kandidatu i da na osnovu toga predložimo odgovarajući program priprema (PAKET 1 i PAKET 2).

PAKET 1 je namenjen polaznicima koji su dostigli potreban nivo znanja koji im je potreban za polaganje ispita, i sa kojima je potrebno raditi na usvajanju ispitnog formata i strategija polaganja. Radi se u malim grupama (od 2-6 polaznika).

INFO:

- Fond časova: 12 po 90 minuta

- Trajanje: 4 nedelje

- Intenzitet pohađanja nastave: 3 x nedeljno

- Bonus: 4 sata online konsultacija sa profesorom

CENA: 17000 RSD

 

PAKET 2 je namenjen polaznicima sa kojima je potrebno raditi kako na usvajanju ispitnog formata i strategija polaganja, tako i na podizanju nivoa razvijenosti jezičkih veština. Radi se u malim grupama (od 2-6 polaznika).

 

INFO:

- Fond časova: 20 po 90 minuta

- Trajanje: 7 nedelja

- Intenzitet pohađanja nastave: 3 x nedeljno

- Bonus: 6 sata online konsultacija sa profesorom

CENA: 24000 RSD

 

  

U Queen Victoria Education polaznik će dobiti i sve informacije u vezi sa prijavom ispita, procedurom polaganja i svu ostalu neophodnu pomoć. Uverite se i sami!

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com