Online časovi holandskog jezika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Milentija Popovića 4, Novi Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.02.2021.
Trajanje kursa:
1 ili više časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 20 eur

Opis kursa

POČETNI NIVO

Nakon završenog početnog kursa, polaznik može da razume jednostavnije tekstove, ali i nešto komplikovanije uz korišćenje rečnika, kao i da piše jednostavne tekstove služeći se gramatikom i leksikom savladanom tokom kursa.

SREDNJI NIVO

Nakon završenog srednjeg nivoa, polaznik može da razume autentične tekstove iz svakodnevnog života, kao i da piše o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou. Takođe, može da razume usmena izlaganja o svakodnevnim temama i sam da govori o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom. Osim utvrđivanja gramatičkih znanja sa početnog nivoa, polaznik ih proširuje promenom nekih nepravilnih glagola, imenica i prideva; služi se svim glagolskim vremenima, ume da menja red reči, da istakne deo rečenice koji je važan i poznaje rečnik obrađen kroz teme iz udžbenika.

VIŠI NIVO

Po završetku višeg kursa, polaznik može da čita autentične tekstove bez problema sa razumevanjem i da piše relativno složene tekstove bez mnogo grešaka. Osim toga, može da razume jednostavna izlaganja i razgovore na radiju i televiziji, ukoliko se radi o standardnom jeziku, ali i jednostavnija izlaganja na nekim drugim dijalektima. Zna da razgovara o složenim temama, savladao je u potpunosti osnove gramatike, a pritom poznaje i dobar deo njenih izuzetaka i osnovni fond reči.

PRIPREME ZA POLAGANJE ISPITA U HOLANDSKOJ AMBASADI

Basisexamen inburgering je ispit koji se polaže radi dobijanja dozvole za boravak, rad ili studiranje u Holandiji. Ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo.

Basisexamen inburgering je ispit koji se polaže radi dobijanja dozvole za boravak, rad ili studiranje u Holandiji. Ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Ispit se polaže u holandskoj ambasadi a prijavljuje preko sajta www.naarnederland.nl.

Pripreme za Basisexamen inburgering obuhvataju fond od najmanje 20 časova ili više, u zavisnosti od nivoa znanja i napredovanja kandidata.

Ispit se sajtoji iz tri dela

  1. 1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) (test o istoriji i društvu Holandije)
  2. 2. Spreekvaardigheid (usmeni test)
  3. 3. Leesvaardigheid (čitanje i razumevanje tekstova)

Test Kennis van de Nederlandse Samenleving se satoji od 100 pitanja o istoriji i društvu Holandije od kojih se 30 izabranih pitanja pojavljuje na testu. Ovaj deo ispita traje 30 minuta i radi se na kompjuteru.

Test Spreekvaardigheid se sastoji od 10 pitanja koja se usmeno odgovarju i 12 rečenica koje se takođe usmeno moraju dovršiti. Ovaj deo ispita traje 30 minuta.

Test Leesvaardigheid se sastoji iz čitanja i slušanja 30 reči, čitanja 6 tekstova i odgovaranja na 12 pitanja iz tih tekstova. Ovaj deo ispita traje 35 minuta i tokom ispita nema pisanja, sve se radi klikom miša na kompjuteru.

Delovi ispita se mogu polagati odvojeno ili svi zajedno u jednom danu.

Primere ispita možete ovde videti.

PRIPREME ZA  INBURGERINGSEXAMEN

PRIPREME ZA POLAGANJE DRZAVNOG ISPITA U HOLANDIJI NT2

De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (Nt2)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com