Kurs holandskog jezika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Milentija Popovića 4, Novi Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
3-5 meseca
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 21000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

U Eduka Centru rade iskusni predavači i maternji govornici koji koriste najmodernije programe i metode za ucenje holandskog jezika. U okviru Eduka Centra možete pohađati 3 nivoa holandskog jezika.

POČETNI NIVO

Nakon završenog početnog kursa, polaznik može da razume jednostavnije tekstove, ali i nešto komplikovanije uz korišćenje rečnika, kao i da piše jednostavne tekstove služeći se gramatikom i leksikom savladanom tokom kursa. Osim toga, može da razume lagan i jednostavan razgovor o temama iz svakodnevnog života, kao i da komunicira na elementarnom nivou, što podrazumeva da daje i traži obaveštenja i iskazuje jednostavne tvrdnje i namere u vezi sa temama obrađenim u okviru kursa. Takođe, polaznik koji je završio početni kurs poznaje veći deo gramatičkih pravila (glagolska vremena, redosled reči u rečenici, promena imenica itd.), kao i pravila izgovora.

SREDNJI NIVO

Nakon završenog srednjeg nivoa, polaznik može da razume autentične tekstove iz svakodnevnog života, kao i da piše o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou. Takođe, može da razume usmena izlaganja o svakodnevnim temama i sam da govori o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom. Osim utvrđivanja gramatičkih znanja sa početnog nivoa, polaznik ih proširuje promenom nekih nepravilnih glagola, imenica i prideva; služi se svim glagolskim vremenima, ume da menja red reči, da istakne deo rečenice koji je važan i poznaje rečnik obrađen kroz teme iz udžbenika.

VIŠI NIVO

Po završetku višeg kursa, polaznik može da čita autentične tekstove bez problema sa razumevanjem i da piše relativno složene tekstove bez mnogo grešaka. Osim toga, može da razume jednostavna izlaganja i razgovore na radiju i televiziji, ukoliko se radi o standardnom jeziku, ali i jednostavnija izlaganja na nekim drugim dijalektima. Zna da razgovara o složenim temama, savladao je u potpunosti osnove gramatike, a pritom poznaje i dobar deo njenih izuzetaka i osnovni fond reči.

Takođe uspešno organizuje kurseve poslovnog holandskog jezika i pripreme za ispit NT2, kao i za basisexamen inburgering.

Basisexamen inburgering je ispit koji se polaže radi dobijanja dozvole za boravak, rad ili studiranje u Holandiji. Ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Pripreme za Basisexamen inburgering obuhvataju fond od najmanje 20 časova ili više, u zavisnosti od nivoa znanja i napredovanja kandidata.

Individualna nastava Vam omogućava da za kratko vreme brzo i efikasno savladate osnovne holandskog jezika i uspešno polozite ispit BASISEXAMEN INBURGERING.

Eduka Centar ima besprekornu reputaciju na ovom polju obuke jer je prolaznost naših kandidata na ispitu u holandskoj ambasadi 100%!

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com