Kurs akademskog engleskog jezika - priprema za koledž u Americi

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Zdravka Čelara 12/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Mesečno četiri dvočasa, kontinuirano trajanje
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 6000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Međunarodni akademski centar počinje sa redovnim programom kontinuiranog poboljšanja akademskog engleskog jezika za srednjoškolce koji planiraju dalje obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Cilj programa je omogućavanje instrukcija i vežbanja kojima se obezbeđuje dovoljni nivo govorne i pisane komunikacije na engleskom jeziku, ali istovremeno i podiže nivo spremnosti za korišćenje jezika na višem nivou koji je potreban za polaganje prijemnih ispita za upis na koledže i univerzitete u Americi. Tokom programa polaznici će usavršavati znanja potrebna za razumevanje zadataka i pitanja na testovima TOEFL, SAT i ACT, potrebnim za upis daljeg obrazovanja.

Tokom kontinuiranog procesa pripreme, kojem se polaznici mogu priključiti u svakom terminu, dobijaju se vežbanja za rad na časovima i kod kuće i eventualni dodatni materijal u slučajevima kada predavači procene da je to potrebno. Materijal uključuje literaturu koju koriste srednjoškolci koji se pripremaju za upis na studije u Americi i koja je drugačija od regularnih programa pripreme za usavršavanje znanja engleskog jezika. Upotreba knjiga i drugih materijala za vežbanje od koristi je za podizanje nivoa znanja jezika potrebnog za polaganje TOEFL-a i tokom procesa pripreme za akademski engleski jezik pratiće se napredak po oblastima (čitanje, slušanje, govor, pisanje) i predavači će posebnu pažnju posvetiti rešavanju problema koji se mogu pojaviti tokom vežbanja.

Program obuhvata rad sa više predavača koji će sa budućim studentima raditi na razvoju svih jezičkih veština potrebnih za polaganje ispita i za dalje akademsko obrazovanje u Americi i na drugim lokacijama u inostranstvu.

Pre početka priprema neophodno je uraditi besplatni probni test engleskog jezika kako bi se stekao uvid u nivo komunikacije i poznavanja jezika. Probni test traje 90 minuta, a ako ste već polagali neki od testova engleskog jezika, javite nam detalje kako bi predavači mogli da procene da li je vaš test merodavan za procenu.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com