Dopisni Kurs Natalne Astrologije

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
SEDIŠTE: Save Kovačevića 3 br.5, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 meseca, 8 predavanja po nivou
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad

CENA: 5000 din

Opis kursa

 

 

 

 

 

DOPISNI KURS NATALNE ASTROLOGIJE

(24 časova po nivou. Ukupno 72 časova )

UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja. Prolaskom kroz I STEPEN Analize Natalnog Horoskopa i detaljnim upoznavanjem sa astrološkim mišljenjem, jezikom, i simbolima, a naročito: analizom solarnog, lunarnog i ascedentnog znaka, pa i stelijuma, naglašenih ili odsustvujudih elemenata(tonova), pečata i podpečata, mundane orijentacije planeta, određivanje jačine, dostojanstava i vladarstava planeta, prepoznavanje ponavljajudih kodova, takođe analizi i sintezi položaja planeta u znacima, kućama i aspektima, student je spreman za sledeći nivo Astrološke analize, a to su napredne tehnike Natalne Astrologije, kao što su Karmička, Medicinska i Stelarna analiza, odnosno Karmička, Medicinska i Stelarna Astrologija.

1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Ukupno: 24 ČASOVA

Cilj kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost. Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

CENA: 5.000 DIN

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA

Ukupno: 24 ČASOVA

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca), Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima), i daje uvod u Astrologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

CENA: 5.000 DIN

3. NIVO – FINALIZIRANJE (SINTEZA) NATALNOG HOROSKOPA

Ukupno: 24 ČASOVA

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku. Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i svog stila, koji bi trebalo postupno da razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

CENA: 5.000 DIN PO NIVOU.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com