PRIJAVA NA: Preduzetništvo

Polja označena * su obavezna.
Vaši podaci će biti prosleđeni organizatoru u svrhu upisa na kurs ili za kontakt u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

Vi ste: *   
Potvrdite da niste
roBOT klikom na kvadrat
*


BusinessAcademy
Preduzetništvo
Organizator:
BusinessAcademy
Cena kursa:
1566 eur
Datum početka kursa:
01.10.2021.
Trajanje kursa:
632 časa
Vreme održavanja:
na upit
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun