Joga

Joga

Joga je nastala u Indiji gde se smatra sredstvom ka prosvetljenju, tj. postizanjem jedinstva sa samim sobom i univerzumom (Brahman). Joga predstavlja jedinstvo i teži harmoniji tela, uma i duše. Sama reč joga na starom Indijskom jeziku Sanskrit znači jedinstvo, sažimanje, usredsređenost. Najstarije pronađene statue ljudi u joga položaju stare su preko 5000 godina i iskopane su u severnoj Indiji. Ta je veština prenošena sa učitelja na učenike a prvi potpuni zapis, ili „biblija joge", je star oko 2000 godina, zove se „Joga sutra" i napisao ju je lekar i lingvista Mahariši Patanđali.

Kroz kombinaciju raznih položaja (asane), disanja (pranayama) i meditacije, joga unapređuje naše fizičko, mentalno i duhovno blagostanje. Neke blagodeti joge se osete ubrzo nakon otpočinjanja vežbanja dok je za neka druga poboljšanja potrebno je više vremena.

Vrste joge

Četiri osnovne vrste joge su:

  • Bhakti joga najpopularniji oblik joge u Indiji, jeste način poštovanja božanstva. Ona se ispoljava u neprestanom ponavljanju okultnog imena, mantre.
  • Karma joga je put službe, koja je privlačna ljudima koji su naklonjeni ka delatnoj aktivnosti.
  • Džnana joga je put znanja, koja dovodi ljude do gurua, radi rukovođenja, ali i put izučavanja svetih spisa Hinduizma.
  • Radža joga je put konteplacije, koja uključuje brojne načine meditiranja, u kojim čovek koji vežba, mora naučiti da disciplinuje telo i um, da bi tako zadobio samadhi (zajednicu sa Apsolutom).

Najviše se upražnjava Hatha joga, koju ljudi često koriste radi mnogih fizičkih i mentalnih dobrobiti (protiv nesanice, astme, bola u leđima i zglobovima...), ali i dostizanja dubljih stanja u meditaciji.

Prilika za posao

Posao možete pronaći kao instruktor ove veštine u nekom fitnes centru ili možete pokrenuti sopstveni posao u ovoj delatnosti.

Motivacija za učenje

Postizanje harmoniji tela, uma i duše predstavlja jedan od glavnih motiva pokretača. Mogućnost da se ovim bavite i rekreativno je takođe zanimljiva jer predstavlja zdrav način da utrošite višak energije i nešto slobodnog vremena.Vaši komentari