Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
25.06.2020.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18700 din

Opis kursa

Dana 15. oktobra 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 72/19). Pojedine odredbe ovog zakona primenjuju se od navedenog datuma, a ostale od 1. januara 2020. godine.

Ovaj zakon doneo je značajne promene, odnosno preciznije uređivanje rešenja koja se odnose na:

  • vrednosne vaučere – definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera,
  • poreskog dužnika u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza,
  • mesto prometa dobara i prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, u letilici ili vozu,
  • mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem,
  • nastanak poreske obaveze za određene usluge,
  • ostvarivanje određenih poreskih oslobođenja,
  • pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka.

Očekuje se i donošenje više podzakonskih propisa, o kojima će na seminaru biti reči.

Ciljna grupa:

Obveznici PDV.

Cilj treninga:

Obuka za primenu propisa.

Teme:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/12)
razno

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

U meri u kojoj je za to sposoban, samostalno primenjuje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/19).

Predavač:

Irina Stevanović Gavrović, Rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com