Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Šta je novo?

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bežanijska 30, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
14.05.2020.
Trajanje kursa:
od 11 do 16h
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 11500 din

Opis kursa

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 14. maj 2020. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Balkanski savet će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

 

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Šta je novo?

14.maj 2020. od 11 do 16h

 

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo brzo usvajanje. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ima za cilj dalje usklađivanje sa okvirnom Direktivom 89/391/EEZ o uvođenju mera za poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu, standardima EU, posebnim konvencijama MOR-a koje je ratifikovala Republika Srbija, preciznije uređivanje pojedinih odredaba u cilju stvaranja pravne sigurnosti i transparentnosti u primeni.

Nova zakonska rešenja treba da omoguće stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu zaposlenima, doprinesu sprečavanju oštećenja zdravlja, čime će doprineti povećanju produktivnosti rada i samim tim uticati na ekonomski rast, zapošljavanje i funkcionisanje tržišta rada. Investicije za obezbeđivanje i unapređenje uslova rada kojima se smanjuje broj povreda na radu i profesionalnih bolesti na najmanju moguću meru direktno utiču na smanjivanje troškova posledica od povreda na radu i profesionalnih bolesti, čime direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata

 


PROGRAM RADIONICE:

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU – ŠTA JE NOVO?

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

 • radno mesto
 • lice koje se samozapošljava
 • radna sredina
 • korektivne mere
 • promena naziva lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • lična zaštitna oprema

Koje obaveze poslodavca propisuje novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radumere utvrđene aktom o proceni rizika

 • sprovođenje obuke zaposlenih – periodične obuke i dodatne obuke
 • Posebne obaveze poslodavca koji obavlja delatnost građevinarstva
 • Prava zaposlenih i dodatne obuke zaposlenih
 • Izbor predstavnika zaposlenih i periodične obuke
 • Kontinuirana edukacija
 • Savetnici i saradnici za bezbednost i zdravlje na radu
 • Evidencija, saradnja i izveštavanje
 • Stručni ispiti i nove licence
 • Kaznene odredbe

 


NOVI PODZAKONSKI PROPISI U OBLASTI BNR I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama – u primeni od decembra 2019. godine
 3. Drugi pravilnici i uredbe

Radionica, pitanja, odgovori.

__________________________________________________________________

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com