Stručna obuka za procenitelje vrednosti nepokretnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
144 časa, od 05. septembra do 06. oktobra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 120000 din

Opis kursa

STRUČNA OBUKA ZA PROCENITELJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Trajanje obuke – 144 časa – obuka će se odvijati četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom:
od 05. septembra do 06. oktobra 2019. godine

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, sala na 6. spratu


Program je akreditovan od strane Ministarstva finansija (Rešenje Ministarstva finansija broj: 119-01-528/2018-16) i obuhvata sve teme propisane Pravilnikom Ministarstva o sadržaju i obimu programa stručne obuke za procenitelje, kao i dodatne teme i oblasti potrebne za sticanje znanja i veština, koji omogućavaju efikasno i kvalitetno sprovođenje postupka procene vrednosti nepokretnosti.

Program obuhvata 5 modula:

 • Uvod u pravo;
 • Uvod u građevinu;
 • Uvod u ekonomiju;
 • Procene vrednosti nepokretnosti;
 • Procenitelj vrednosti nepokretnosti sa naglaskom na praktični deo nastave i metode procena vrednosti.

Uslov za pohađanje stručne obuke na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (Sl.glasnik R.S. broj 108/2016 i 113/2017)

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnnovnim studijama u trajanju najmanje četiri godine.

Uslovi za sticanje licence procenitelja vrednosti nepokretnosti na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (Sl.glasnik R.S. broj 108/2016 i 113/2017) su:

1. Ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovabje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
2. Da je uspešno završio stručnu obuku koja uključuje završnu proveru znanja u skladu sa zakonom iz člana 15;
3. Ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vršenja procene;
4. Ima položen ispit za sticanje zvanja licencirani procenitelj u skladu sa članom 10. ovog zakona;
5. Nije mu izrečena zabrana izdavanja nove licence u skladu sa ovim zakonom;
6. Nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova vršenja procene.

Program obuke se završava proverom znanja koja se sastoji od pismenog testa od 100 pitanja i usmene odbrane dva rada - izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti, koje je kandidat samostalno izradio.

PREDAVAČI:

Predavači su eksperti iz predmetnih oblasti i predavači sa dugogodišnjim iskustvom

 1. Prof. dr Nenad Ivanišević lic.procenitelj
 2. Prof. dr Rajko Bukvić
 3. Prof. dr Siniša Dostić
 4. Prof. dr Milica Kaličanin
 5. Dr Ljiljana Rajnović
 6. Mr Milić Đoković lic.procenitelj
 7. Zvonimir Petrović ASA RICS, lic.procenitelj
 8. Aleksandra Kon dipl.pravnik
 9. Snežana Matejić dipl.ecc
 10. Strahinja Sekulić dipl.pravnik
 11. Aleksandar Matić
 12. Ivana Kovačević

Obuka je namenjena:

Onima koji žele da pohađaju akreditovani program obuke procenitelja u skladu sa  Zakonom o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i predstavlja neophodan korak ka licenciranju procenitelja.

Način rada je prilagođen ciljnoj grupi - predstavljanje informacija je potkrepljeno primerima iz prakse, a povezuje se sa prethodnim znanjem i iskustvom polaznika.

 

Cilj obuke:

Sticanje znanja, veština i kompetencija potrebnih za polaganje ispita za sticanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti i kvalitetno i stručno obavljanje ovog posla.

Predavanja obuhataju:

 • Teorijski deo, koji podrazumeva upoznavanje sa svim relevantnim zakonskim propisima i pravilima struke u vezi sa procenom vrednosti nepokretnosti, kao i pravilno razumevanje svih postupaka u procesu procene vrednosti nepokretnosti.
 • Praktični deo koji obuhvata procene vrednosti dve nekretnine po izboru polaznika, a koje će biti deo završnog ispita.

Kotizacija:

120.000,00 bez PDV-a

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat Poslovne akademije o odslušanom seminaru.

RASPORED PREDAVANJA

 

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDELJA

Od 5.09. do 08.09.

Građansko i ustavno pravo

4 časa – dr Ljiljana Rajnović

 

Načela svojinskopravnih odnosa

2 časa – Aleksandra Kon

od 15 do 20:05 časova

Načela svojinskopravnih odnosa

2 časa – Aleksandra Kon

 

Pravni položaj procenitelja vrednosti

4 časa - Aleksandra Kon

od 15 do 20:05 časova

Oporezivanje nepokretnosti na državnom nivou

4 časa - Snežana Matejić

 

Zaštita podataka o ličnosti

4 časa – dr Siniša Dostić

od 09:30 do 16:30 časova

Osnovna načela ekonomije

6 časovaprof. Milica Kaličanin/Snežana Matejić

 

Engleski u upotrebi za procenitelje

2 časa - Ivana Kovačević

od 09:30 do 16:30 časova

Od 12.09. do 15.09.

Uvod u diskontovanje

6 časova - prof. Milica Kaličanin

od 15 do 20:05 časova

 

Uvod u statistiku 5 časova - prof. dr Rajko Bukvić

od 16 do 20:15 časova

 

Elementi računovodstva 5 časova - Snežana Matejić

Uvod u građevinarstvo

4 časa - prof. dr Nenad Ivanišević

od 09:30 do 17:20 časova

Pregled tehnologije građevinarstva

6 časova - prof. dr Nenad Ivanišević

Postupak izgradnje

2 časa - prof. dr Nenad Invanišević

od 09:30 do 16:30 časova

Od 19.09. do 22.09.

Postupak izgradnje

2 časa - prof. dr Nenad Ivanišević

Uvod u procenu troškova

4 časa - prof. dr Nenad Invanišević

od 15 do 20:05 časova

Engleski u upotrebi za procenitelje

2 časa - Ivana Kovačević

Eksel za procenitelje 4 časa - Aleksandar Matić

od 15 do 20:05 časova

Pravo prostornog planiranja i građenja

4 časa - Strahinja Sekulić

Srpski, međunarodni i evropski standardi za procenu vrednosti nepokretnosti 4 časa – mr Milić Đoković

od 09:30 do 16:30 časova

Istraživanje tržišta i izvori informacija o nepokretnostima 8 časova – mr Milić Đoković

od 09:30 do 16:30 časova

 

 

 

Od 26.09. do 29.09.

Etički kodeks 6 časova – dr Siniša Dostić

od 15:30 do 20:35 časova

Tržišna vrednost

8 časova - mr Milić Đoković

od 13 do 20:00 časova

Druge osnove vrednosti

8 časova – Zvonimir Petrović ASA, MRICS

od 09:30 do 16:30 časova

Druge osnove vrednosti

2 časa – Zvonimir Petrović

Metodi utvrđivanja vrednosti

3.1. Priznati metodi utvrđivanja vrednosti;

3.2. Pristup upoređivanja prodajnih cena (za stambene i poslovne objekte);

6 časova - Milić Đoković

od 09:30 do 16:30 časova

Od 03.10. do 06.10.

Metodi utvrđivanja vrednosti

3.3. Prinosni pristup (za poslovne i industrijske objekte);

3.3.1. Investicioni metod;

7 časova - Zvonimir Petrović ASA, MRICS

od 15 do 20:50 časova

 

Metodi utvrđivanja vrednosti

3.3.2. Metod direktne kapitalizacije;

3.3.3. Metod diskontovanja novčanih tokova;

3.3.4. Prihodni metod;

7 časova - Zvonimir Petrović ASA, MRICS

od 15 do 20:50 časova

 

 

Metodi utvrđivanja vrednosti

3.4. Troškovni pristup – Amortizovani trošak zamene

3.5. Metod rezidualne vrednosti

Zvonimir Petrović ASA, MRICS –

6 časova

Procena vrednosti u svrhu određivanja naknade za eksproprijaciju 2 časa - Strahinja Sekulić

od 09:30 do 16:30 časova

Primene procene vrednosti nepokretnosti 6 časova - prof Milica Kaličanin

 

Uslovi angažovanja procenitelja i sadržina izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti 2 časa - Strahinja Sekulić

od 09:30 do 16:30 časova

 

Nakon prve nedelje, polaznici dobijaju mentore-licencirane procenitelje uz čiju podršku pripremaju završne radove.

 

Okvirni termin pismenog dela ispita: 10.10.2019.

Pismeni ispit se sastoji od ukupno 100 pitanja (po 20 pitanja za 5 modula, gde je na potrebno dati 14 tačnih odgovora po modulu za prolazak).

 

Usmena odbrana radova će se odvijati u periodu od 14.10. do 17.10.2019.

Pored testa, polaznici u okviru usmenog dela završne provere znanja brane 2 rada koja su izradili u toku obuke.

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, sala na 6. spratu, Tel: (+381 11) 3304 570; 4149 421; marija.boskovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs


Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com