Specijalista za digitalni marketing

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
15.05.2020.
Trajanje kursa:
48 časova
Vreme održavanja:
prepodnevni, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 57600 din

Opis kursa

Digitalni marketing je u novije vreme postao odlučujući faktor razlike između uspešnih i neuspešnih kompanija. Čak 4,3 od 7,6 milijardi ljudi na svetu povezano je putem interneta, a procena je da će do 2030. cela planeta biti online. Ovaj podatak jasno ukazuje na rastuću potrebu za kvalitetnim i obučenim Specijalistom za digitalni marketing. Načinite korak koji pravi razliku!

Ovaj Program je kreiran sa ciljem da Vam pomogne da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija za efikasno obavljanje poslova u oblasti digitalnog marketinga.

Na obuci za Specijalistu za digitalni marketing ćete biti u prilici da savladate digitalni marketing kroz glavne principe pozicioniranja brenda, uređenja website-a, SEO (Search Engine Optimization), Google Ads-a, Google Analytics-a, Email marketinga, Copywritinga i socijalnih mreža. Od trenera iz prakse i kroz praktičan rad u maloj grupi polaznika naučićete kako da sa vrhunskim rezultatima koristite različite kanale marketinga. Na osnovu stečenog znanja moći ćete samostalno da dizajnirate različite marketing strategije i bićete sposobni da upravljajte timom profesionalaca iz digitalnog marketinga – uključujući i samu kompaniju i spoljne saradnike.

U nastavku su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor, kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa:

 • Koji su koncepti, pojmovi i modeli marketinga?
 • Kako se vrši određivanje ciljne grupe?
 • Koji su principi pozicioniranja i komunikacije Brenda?
 • Šta je Brend arhitektura i koje vrste ekstenzije Brenda postoje?
 • Kako odabrati najefikasniju tehnologiju izrade i optimizacije website-ova?
 • Koje su vrste SEO optimizacije i koje su njihove karakteristike?
 • Koji su modeli i vrste E-commerce i kakva je praksa u Srbiji?
 • Šta je onsite, a šta offsite SEO?
 • Kako se primenjuje Google Ads platforma za oglašavanje?
 • Kako se piše tekst oglasa, definišu ključne reči i postavljaju dodaci za oglase?
 • Kako se vrši praćenje analitike pomoću Google-ovog alata Google Analytics-a?
 • Kako se meri stepen ostvarenja postavljenog cilja u Google Analytics-u?
 • Kako se efikasno koristi Email marketing u oglašavanju, kako se kreiraju liste i šta čini dobar dizajn newsletter-a?
 • Koji su principi Copywriting-a i kako se kreira kreativni sadržaj za web?
 • Kako se kreira uspešna strategija oglašavanja i plasiranja Brenda na socijalnim mrežama?

Svaki od modula obuke se sastoji od velikog broja primera iz prakse i studija slučaja najuspešnijih svetskih kompanija. Nakon svakog modula, polaznici će dobiti radne zadatke (Assignment-e) kroz koje će primeniti znanje stečeno na svakom od modula.

Obuka se sastoji od 10 modula nakon kojih sledi sertifikacija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Specijalista za digitalni marketing

Moduli:

Modul I: Uvod u marketing i digitalni marketing
Modul II: Branding koncepti
Modul III: Website kao sredstvo u marketingu
Modul IV: SEO (Search Engine Optimization)
Modul V: E-commerce
Modul VI: Google Ads
Modul VII: Google Analytics (Digitalna analitika)
Modul VIII: Osnove Email marketinga
Modul IX: Copywriting
Modul X: Marketing na društvenim mrežama

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljen da:

 • Uvidi specifičnu važnost marketinga kao pristupa poslovanju i prepozna one segmente koje može primeniti u svom biznisu;
 • Razume koncept brenda i prepozna razliku između proizvoda i brenda;
 • Identifikuje svoje konkurentske prednosti;
 • Identifikuje svoju ciljnu grupu, prepozna njene specifične potrebe i svoj brend stavi u funkciju zadovoljavanja istih;
 • Kreira svoj brend kao vizuelno ujednačen i prepoznatljiv i pozicionira ga na tržištu;
 • Prepozna potencijale svog brenda za dalji razvoj i planira proširenje svoje ponude;
 • Razvije usklađenu i prepoznatljivu komunikaciju svog brenda;
 • Prepozna potrebe i utvrdi namene web sajta;
 • Izbere vrstu web sajta kao i tehnologiju izrade;
 • Odabere tip web sajta koji odgovara definisanim potrebama i nameni;
 • Objasni šta je responsive web dizajn i prepozna dobru praksu u funkcionisanju sajta na mobilnim i tablet uređajima;
 • Definiše dalje korake nakon izrade web sajta (analiza, SEO optimizacija, digitalni marketing…..);
 • Definiše vrste SEO;
 • Prepozna i analizira onsite i offsite SEO, planira i sprovodi njegovo unapređenje;
 • Odabira i rukuje SEO alatima i kreira SEO analizu;
 • Definiše najpopularnije vrste E-commerce platformi i objasni njihove razlike;
 • Prepozna i planira funkcionalno rešenje E-commerca za mobilnu i tablet verziju web shopa;
 • Definiše moguće vrste plaćanja roba i usluga u Srbiji putem E-commerce-a i spozna njihove prednosti i mane;
 • Prepozna zašto je dobro oglašavanje na Google pretraživaču i šta je to što čini jednu kampanju na pretraživaču i mreži multimedijalnog oglašavanja;
 • Kreira oglasnu kampanju, razume format oglasa i način pisanja, odabere ključne reči;
 • Razume važnost Google Analytics-a u online poslovanju;
 • Proveri koliko je koja strana sajta posećena, kako da vidi demografiju, lokaciju i interesovanja posetilaca, prati izvore poseta sajtu;
 • Razume svrhu i vrste emailova i namenu email listi;
 • Isporuči kvalitetnu email kampanju;
 • Primeni principe Copywriting-a u cilju kreiranja sadržaja za web;
 • Prati uticaj Copywriting-a na prodaju;
 • Odabere koje društvene mreže su najrelevatnije za konkretan biznis;
 • Kreira sadržaj prilagođen publici, i uspešno komunicira brend na socijalnim mrežama.

Dinamika izvođenja obuke:

radnim danima od 17:00-19:45 časova
subotom od 09:30-15:00 časova

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com