Škola javnih nabavki - javne nabavke "od A do Š"

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
10.02.2018.
Trajanje kursa:
36 nastavnih časova podeljenih u 6 nastavnih dana: 10, 17, 24. februar, 3, 10. i 17. mart 2018. godine
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 59000 din

Opis kursa

Škola javnih nabavki je jedinstvena obuka na tržištu Srbije, koju Institut realizuje već deveti put. Kroz jednosemestralni fond od 36 nastavnih časova, Škola osposobljava polaznike za samostalan praktičan rad na poslovima javnih nabavki.

Eksperti dve nadležne resorne institucije (Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki) će kroz ovaj nastavni proces omogućiti da polaznici ostvare dva osnovna cilja:

1) profesionalno osposobljavanje polaznika za polaganje ispita za službenika za javne nabavke;

2) obuka za samostalan rad u oblasti javnih nabavki.

Posebna pažnja biće posvećena specifičnim problemima sa kojima se srećete u svakodnevnom radu, a polaznicima će biti preneta rešenja koja su se u praksi Uprave za JN i Republičke komisije pokazala kao najpodesnija. Škola je namenjena kako ponuđačima tako i naručiocima u postupku javnih nabavki što polaznicima omogućuje celinu informacija i uvid u postupak javnih nabavki sa aspekta “druge strane”.

Predavači:

  1. Olivera Rajković, Uprava za javne nabavke
  2. Miloš Jović, Uprava za javne nabavke
  3. Jasmina Milenković, članica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN.

 


 

PROGRAM ŠKOLE

I) SPREČAVANJE KORUPCIJE, IZUZEĆA I PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI - 21. oktobar 2017.

- Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki
- Obveznici primene Zakona o javnim nabavkama
- Načela javnih nabavki
- Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
- Planiranje javnih nabavki sa prikazom praktičnih primera
- Centralizovane javne nabavke
- Okvirni sporazumi

II) POSTUPCI JAVNE NABAVKE, KONKURSNA DOKUMENTACIJA - 28. oktobar 2017.

- Postupci i način sprovođenja postupka javne nabavke, sa prikazom praktičnih primera (početak i odbair postupka javne nabavke; otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog; konkurs za dizajn; postupak javne nabavke male vrednosti)
- Odluka o pokretanju postupka i Komisija za javnu nabavku
- Oglašavanje javnih nabavki
- Rokovi za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Negativne reference
- Ugovor – izmene ugovora o javnoj nabavci

 

III) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, USLOVI ZA UČEŠĆE, PREFERENCIJALI, NEUOBIČAJENO NISKA CENA - 4. novembar 2017.

- Tehničke specifikacije, opšta pravila, način određivanja i korišćenje tehničkih specifikacija
- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
- Dodatni uslovi za učešće
- Način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
- Zajednička ponuda i ponuda sa podizvođačem
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- Preferencijali
- Ponuda (način podnošenja, troškovi pripreme, važenje ponude)
- Neoubičajeno niska cena
- Dodatna pojašnjenja, kontrole i dopuštene ispravke

IV) OTVARANJE PONUDA, POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM, PONIŠTENJE UGOVORA - 11. novembar 2017.

- Postupak otvaranja ponuda
- Bitni nedostaci ponuda
- Uslovi za dodelu ugovora
- Odluka o dodeli i odluka o obustavi postupka javne nabavke
- Uvid u dokumentaciju
- Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava
- Sadržina zahteva za zaštitu prava
- Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
- Postupak zaštite prava pred naručiocem i Republičkom komisijom
- Kontrole kod naručioca, poništenje ugovora
- Praksa Republičke komisije u primeni novog ZJN

V) ZAKONITOST I EFIKASNOST SPROVOĐENJA POSTUPAKA: PREKRŠAJNA I KRIVIČNOPRAVNA ODGOVORNOST U VEZI JAVNIH NABAVKI - 18. novembar 2017.

- Odnos Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa
- Odgovorno lice naručioca
- Zakonito i efikasno sprovođenje javnih nabavki (najčešće greške u javnim nabavkama, alati za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki)
- Ništavost ugovora o javnoj nabavci
- Kaznene odredbe (prekršaji ponuđača, prekršaji naručilaca)
- Prekršajni postupak: Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; prvostepeni prekršajni postupak; drugostepeni prekršajni postupak
- Krivičnopravna odgovornost

VI) PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I RAD U APLIKATIVNOM SOFTVERU - 25. novembar 2017. godine

Ovaj nastavni dan se odnosi samo na naručioce:

- Planiranje javnih nabavki u skladu sa novim zakonskim rešenjima
- Softver za planiranje javnih nabavki
- Izmene Plana kroz unošenje nove nabavke, izmenu već planirane nabavke, brisanje nabavke
- Izmene Plana kroz izvršenje
- Unos zaključenih ugovora u postupcima nabavki
- Unos podataka o izvršenju zaključenih ugovora
- Unos podataka o izmeni ugovora

 


 

KOTIZACIJA, POPUSTI, POGODNOSTI:

U ovom terminu odobravamo novogodišnji popust u iznosu od 30%, a za uplate izvršene do kraja godine, popust iznosi 40%.

Kotizacija za naručioce (6 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 36 nastavnih časova) iznosi 59.000 dinara (+PDV), sa popustom od 30% – 41,300 (+PDV), a za uplate izvršene do 31.12.2017. godine, sa dodatnih 10% popusta, kotizacija iznosi 35.400 (+PDV).

Kotizacija za ponuđače (5 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 30 nastavnih časova) iznosi 49.200 (+PDV), umanjena za popust od 30% – 34.440 (+PDV), a za uplate izvršene do 31.12.2017. godine, sa dodatnih 10% popusta, kotizacija iznosi 29.520 (+PDV).

 

NAPOMENA:

Popust 1: 40% za uplate izvršene do 31.12.2017. pa kotizacija iznosi 35.400 (+PDV) za naručioce, odnosno 29.520 (+PDV) za ponuđače: Popust 2: Za prijave i uplate do kraja januara 2018. godine popust iznosi 30%, pa kotizacija za naručioce iznosi 41.300,00 (+PDV), odnosno 34.440 (+PDV) za ponuđače.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com