Seminar u oblasti zaštite od požara

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Lole Ribara 120, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
15.12.2017.
Trajanje kursa:
jedan dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 14400 din

Opis kursa

Poštovani,

Prevencija je osnov čitavog sistema zaštite od požara (ZOP). Bez dobro osmišljenih i sprovedenih preventivnih mera nema efikasne zaštite od požara. Ključnu ulogu u organizovanju i sprovođenju ZOP kod svih subjekata imaju imenovana i stručno osposobljena lica za zaštitu od požara. Sva ova lica moraju da prođu posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože ispit pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, ali je jednako važno i njihovo stalno stručno usavršavanje.

TEHPRO d.o.o. već preko 25 godina obavlja stručne poslove ZOP za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja u ovoj oblasti. Do sada smo za naše klijente izradili stotine projekata, planova evakuacija, planova i pravila ZOP. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa vama.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem ćete dobiti praktične smernice kako da na optimalan način organizujete i sprovodite mere zaštite od požara i kako da postupate u postupku inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

Cilj: unaprediti kompetentnost stručnih lica za ZOP.

Osnovni sadržaj:

• Zahtevi propisa u oblasti ZOP za organizovanje poslova zaštite od požara;
• Specifične mere ZOP prema kategorijama ugroženosti od požara;
• Izrada i ažuriranje osnovnih dokumenata ZOP;
• Programiranje, planiranje, organizovanje i realizacija osposobljavanja u sistemu ZOP;
• Organizovanje i unapređenje sistema ZOP;
• Kako vršiti kontrole stanja u oblasti ZOP;
• Zapisi i evidencije u sistemu ZOP;
• Regulisanje inspekcijskog nadzora prema Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o inspekciji;
• Osnovni zahtevi inspekcijskog nadzora – praktična iskustva;
• Postupak stručnih lica za ZOP u toku inspekcijskog nadzora - praktična iskustva;

Ciljne grupe: stručna lica za ZOP i druga lica koja se bave zaštitom od požara. Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com