Radni odnosi i obračun zarada. Novine u 2019. godini.

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bežanijska 30, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
06.11.2019.
Trajanje kursa:
od 13 do 19 časova
Vreme održavanja:
celodnevni, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

5%
popust
CENA: 9975 din
Cena bez popusta: 10500 din

Opis kursa

 

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada

 
Vreme i mesto održavanja: 06. novembar 2019, Beograd, hotel Šumadija, od 13 do 19h
  

 

Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva.

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa; predstavnici sindikata u javnim preduzećima, javnim službama i realnom sektoru.

PROGRAM SEMINARA:

  • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima vezi sa evidenicijama u oblasti rada;
  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
  • Ugovor o radu;
  • Radni odnos na određeno vreme;
  • Odmori i odsustva;Prestanak radnog odnosa;
  • Evidencija na radu (dolazak i odlazak sa rada, prekovremeni rad);
  • Dnevna evidencija prekovremenih sati rada;
  • Novi iznos minimalne cene rada u 2019. g i uticaj na ostvarivanje novčanih primanja iz radnog odnosa;
  • Novi neoprezivi iznosi zarade i drugih primanja u 2019. godini;
  • Obaveze poslodavca prema ,,novim i starim’’ porodiljama;
  • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva od 01.07.2018. godine;
  • Pravo na novčano primanje porodilja koje nisu u radnom odnosu;
  • (plata) i naknada zaposlenih;
  • Druga primanja zaposlenih.
  • RADIONICA: Pitanja, odgovori, instrukcije.

INFORMACIJE O KOTIZACIJI I PRIJAVI:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com