Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Lole Ribara 120, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
04.12.2017.
Trajanje kursa:
48 nastavnih časova (6 dana)
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 29280 din

Opis kursa

Jedini u Srbiji kontinuirano organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike.

Kurs je namenjen prvenstveno licima koja će profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Program kursa u ukupnom fondu od 48 nastavnih časova, u 6 radnih dana, potpuno pokriva sadržaj “Programa o polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.” Od 2006. godine realizovali smo 77 nastavnih grupa u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

Od nedavno, Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje Programa stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovaj program predstavlja javnu verifikaciju pripremnog kursa za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova BZR. Osim što je najbolja priprema za polaganje stručnog ispita, Potvrda o savladanom programu koju izdaje TEHPRO d.o.o. je javna isprava koja dokazuje kompetentnost za obavljanje ovih poslova kod poslodavaca.

Kroz različite oblike osposobljavanja stručnih lica za BZR do sada smo edukovali preko 2000 polaznika. Procena je da je četvrtina od ukupnog broja kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu je pohađala naše programe.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com