Poreski savetnik

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
04.10.2019.
Trajanje kursa:
100 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 100000 din

Opis kursa


PORESKI SAVETNIK
- 100 časova-
 

04.10. - 14.12.2019. godine,
petkom od 16.00 do 19.15 sati
subotom od 9.30 do 14.30

Privredna komora Srbije
Beograd, Kneza Miloša br.12
Sala na 6. spratu

 

PKS-Privredna komora Beograda u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

TEME:

 • Uvod u poreski sistem Republike Srbije i osnovne promene u poslovanju privrednih društava
 • Porez na dodatu vrednost
 • Poreski postupak i poreska administracija (upravni postupak, poreski prekršaji i poreska krivična dela)
 • Porezi na imovinu (porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara)
 • Porez na dobit pravnih lica i transferne cene
 • Porez po odbitku i primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 • Računovodstveni aspekti oporezivanja (MRS 12)
 • Retrospektiva i poreski test

PREDAVAČI:

Irina Stevanović Gavrović

Ljiljana Petrović

Vesna Đurđević

Igor Tatić

mr Momo Kijanović

Ana Borkanović

Đorđe Saveljić

Nikola Jerinić

Obuka je namenjena:

Finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika. 

Polaznici dobijaju:

 • radni materijal,
 • osveženje na pauzama i
 • sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Kotizacija:

100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com